9 juli, 2020

Samarbetet som räddade tillgången på rent vatten till vården

När leveranserna av sterilt vatten från de europeiska leverantörerna uteblev och trycket på covid-vården var som högst påbörjades produktion av RO-vatten till respiratorernas befuktare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På verksamhet Njurmedicin tappades RO-vatten på påsar för att sedan transporteras till IVA och de svårast sjuka covid-patienterna.

RO-vatten används till befuktare som används för att ge syrgas.

Samtidigt som behovet av respiratorer i covid-vården var större än någonsin stoppades leveranserna av sterilt vatten från de europeiska leverantörerna. Sterilt vatten behövs till de befuktare som används i respiratorer och syrgasgrimmor, och när bristen var ett faktum runtom i Sverige visade det sig att RO-vatten kunde användas som ersättare. 

När verksamhet Läkemedel fick indikationer om att det sterila vattnet började ta slut inleddes ett febrilt arbete för att säkra användningen av respiratorer i covid-vården, och ett tätt samarbete mellan verksamhet Läkemedel, Njurmedicin, Medicinsk teknik, Vårdhygien och IVA inleddes.

Onsdagen den 22 april stod det klart att det RO-vatten som i vanliga fall används till dialys skulle tappas på påsar och transporteras till IVA, något som blev startskottet för sex intensiva dagar. Redan på måndagen var RO-vattnet färdigt för leverans. Verksamhetsutvecklaren Linnea Aiff hade rollen som projektledare i produktionen av RO-vatten.

– Det var väldigt intensivt. Men det var en fantastisk känsla när det började fungera och vi såg att det går att göra det här på ett så stort sjukhus som Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Vi övade, klippte och provade oss fram”

På verksamhet Njurmedicin togs instruktionssjuksköterskan Lena Löfgren ur tjänst för att i intensivt samarbete med dialysmottagningen i Mölndal jobba heltid med den praktiska delen i den rutin som skulle komma att gälla för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi fick plocka bort maskiner och försöka hitta en kran som passade för tappningen. Vi övade, klippte och provade oss fram. Inget var färdigt utan det var verkligen ett tankearbete ­– hur får vi ner vattnet i påsen på ett rent sätt? berättar Lena Löfgren, som nu sitter på svaret på den fråga som var så central under de intensiva dagarna i april.

Till en början rådde en stor osäkerhet kring hur länge produktionen av RO-vatten skulle pågå. När sommaren närmade sig insåg man på verksamhet Njurmedicin att tiden inte skulle räcka till för att tappa vatten en hel sommar. Vårdenhetschef på dialysmottagningen Annika Skogsborn berättar att medarbetare från verksamhet Läkemedel och hela Njurmedicin stöttade upp i arbetet med RO-vatten.

– Vi hade en läkemedelstekniker som cyklade mellan Mölndal och Sahlgrenska för att hinna eftersom SUturen slutat gå, berättar Lena Löfgren och skrattar åt minnet tillsammans med Annika Skogsborn.  

Tillbaka till en annorlunda vardag

Idag har många medarbetare gått ut i sommaren på välbehövd semester och arbetspassen på verksamhet Njurmedicin har återgått till något som kan beskrivas som en vardag, om än fortfarande starkt präglad av covid-19. Nu när antalet inneliggande covid-patienter har minskat och sterilt vatten kommer från leverantörerna finns inga planer på att ta upp produktionen av RO-vatten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men möjligheten finns.

– Vi har beredskap. Möjligheten att tillverka RO-vatten till befuktare finns kvar på sjukhuset och kan sättas igång på två minuter, säger Annika Skogsborn utan att tveka.

När Annika Skogsborn tänker tillbaka på den insats hon och medarbetarna från de många olika verksamheterna gjort tillsammans kan hon se att den gett henne värdefulla insikter om arbetet på universitetssjukhuset.

– Det är fantastiskt att vi kan ställa om så snabbt. Samarbetet med Läkemedel, Medicinsk teknik, Vårdhygien och IVA har varit fantastiskt. Alla bidrog jättemycket och medarbetare från hela Njurmedicin deltog i arbetet. Det var så kul att det fungerade så bra och jag vill verkligen tacka alla som var inblandade, berättar Annika Skogsborn.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 09 juli 2020 16:02
Uppdaterad: 20 juli 2020 09:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.