28 oktober, 2020

Sahlgrenskaforskaren Fredrik Bäckhed får fint pris

Fredrik Bäckhed, professor vid Göteborgs universitet, är en av dem som i år tilldelas Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldmedalj för sin framstående mikrobiologiska forskning. Att labbet ligger inne på Sahlgrenska är en framgångsfaktor, tycker han.

Fredrik Bäckhed ser utmärkelsen som ett erkännande för hela fältets betydelse, och även för det arbete gruppen bedrivit under många år. Bild; Johan Wingborg

Vid Göteborgs universitet leder professorn Fredrik Bäckhed en av världens främsta grupper inom forskningen om tarmens mikrobiota och dess koppling till sjukdom och hälsa. Från att inledningsvis ha fokuserat på att kartlägga förändringar i mikrobiotan vid olika sjukdomar övergår nu forskare i fältet alltmer mot att söka efter sätt att använda kunskaperna om tarmens bakterier för att behandla eller förebygga sjukdom; i Fredrik Bäckheds fall med mycket fokus på diabetes typ 2. I en studie som publicerades i tidskriften Cell Metabolism beskrev gruppen fynd som pekar på att tarmmikrobiotan har tidiga förändringar i utvecklingen av diabetes typ 2, vilket öppnade för framtida behandlingar. Forskningen har sedan tidigare lett till att två bolag kunnat startas, och forskargruppen arbetar nu bland annat med en prototyp till en ny typ av probiotika.

Precis som många andra forskare vid Sahlgrenska akademin är Fredrik Bäckhed baserad inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, närmare bestämt på Wallenberglaboratoriet.

– För mig har det spelat stor roll, eftersom jag inte är läkare. Genom att placeras i denna miljö har jag kommit i kontakt med duktiga läkare, dietister och sjuksköterskor. Tack vare dem har vi kunnat utföra translationella studier där vi undersöker tarmbakterierna, eller molekyler de producerar, i olika patientgrupper och/eller befolkningsstudier. Studierna har lett till att vi kunnat komma med hypoteser om hur tarmbakterierna kan skydda mot, eller orsaka sjukdom, säger Fredrik Bäckhed.

Målet för hans forskning är att utforma behandlingar baserade på tarmbakterierna.

– Och det kommer vi göra här på sjukhuset. Att vara verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit en stark framgångsfaktor för vår forskning, säger Fredrik Bäckhed.

Läs mer om Fredrik Bäckhed, hans forskning och vikten av forskningskommunikation i Akademiliv.

Hela motiveringen

Hela motiveringen:
”Professor Fredrik Bäckhed tilldelas Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldmedalj för sin framstående mikrobiologiska forskning om sambandet mellan tarmens bakterieflora och människans ämnesomsättning och hälsa, i kombination med att utveckla produktionsteknik för att producera tarmbakterierna och metoder för nya behandlingar samt att aktivt förmedla kunskapen till allmänheten.”

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldmedaljörer 2020 belönas för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Professor Fredrik Bäckhed delar äran med övriga mottagare: hedersdoktor Marcus Wallenberg, civilingenjör Åsa Bergman och professor Kristina Edström.

Här kan du se IVAs digitala Högtidssammankomst som ägde rum 23 oktober (och även den film med Fredrik Bäckhed som gjordes inför evenemanget): https://www.iva.se/hs2020

Text: Elin Lindström och Maja Larsson

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 oktober 2020 09:31
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:32
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.