3 november, 2020

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidigt ute med utbildning i ny donationsmetod

Donation after circulatory death, DCD, är en donationsmetod som börjat införas inom IVA på sjukhusen i landet. SU ligger i täten och har genomfört sin första utbildning.

Denna vecka är det den nationella donationsveckan, då uppmärksamheten riktas mot donation av organ och vävnader och vikten av att alla tar ställning. 

Varför är donationsveckan viktig?
Frågan går till Ingrid Sandgren, IVA-sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Västra Götalandsregionen.

– Man pratar, med rätta, om de fantastiska resultaten av transplantationer. Donationssidan kommer ofta i skymundan men vårt mantra är ”ingen donation – ingen transplantation”. Just under den årliga donationsveckan vill vi sätta strålkastaren på donation i allmänhet och påminna alla om att ta ställning i frågan om att donera sina organ. 

DCD är en förkortning som blivit aktuell. Vad betyder den?

– DCD står för Donation after circulatory death. ”Donation då döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd” brukar vi säga på svenska. Det är en donationsmetod som funnits länge, och använts framgångsrikt i många andra länder i världen, bland annat Storbritannien och Holland.  Men i Sverige är den ny.  Nu införs donationsmetoden successivt på sjukhusen i landet, som ett komplement. Fler människor kommer att kunna få sin önskan att donera efter sin död uppfylld och fler liv kan räddas genom donation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit med i det pilotprojekt som föregick införandet, och nu när vi är igång ansvarar vi för att fler intensivvårdsavdelningar i Västragötalandsregionen får utbildning i DCD. 

– Den 8-9 oktober i år genomförde vi på SU regionens första DCD-utbildning. Sjukhusets DCD – team består av donationsansvarig läkare Pia Löwhagen Hendén, en transplantationskoordinator, IVA-sjuksköterska/undersköterska, operationssjuksköterska buk och thorax samt Markus Gäbel, transplantationskirurg, och jag själv som donationsansvarig sjuksköterska. Teamet kommer fortsättningsvis att ansvara för vidare implementering genom ett följa ett nationellt utbildningskoncept. 

Vad är viktigast denna vecka?
– Att du tar ställning till om du vill donera dina organ och vävnader. Det rådet stor brist på organ och vävnader för transplantation i Sverige. Många patienter väntar på en transplantation och köerna växer.

– Visa din vilja på socialstyrelsen.se/donationsregistret och berätta för dina närstående om din inställning. 

På Socialstyrelsens sida finns även informationsmaterial att använda under veckan. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/donationsveckan/

Om du som vårdpersonal har frågor om organ- och vävnadsdonation, kontakta Ingrid Sandgren, regionalt donationsansvarig sjuksköterska eller Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare i Västra Götalandsregionen. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 03 november 2020 09:03
Uppdaterad: 24 maj 2021 14:20
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.