5 maj, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot patienter från Ukraina

Under onsdagen anlände tre medicinskt evakuerade patienter från Ukraina till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tre medicinskt evakuerade patienter från Ukraina får nu vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

– Västra Götalandsregionen har ett nationellt uppdrag att ta emot patienter från Ukraina och Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick för en tid sedan erbjudande om att ta emot tre patienter som nu har anlänt. Transporten och mottagandet har gått bra, säger Per Albertsson, medicinsk beslutfattare i Särskild organisation Ukraina i Västra Götalandsregionen.

Patienterna har flytt från Ukraina till Moldavien och förts därifrån med luftburen sjuktransport till Sverige och vidare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är den andra medicinska evakueringen till Sverige och det handlar om patienter i behov av sjukhusvård som man inte längre kan få i hemlandet till följd av Rysslands invasion.

Det är inom ramen för ett samordnat stöd mellan EU:s medlemsstater som Sverige och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och landets övriga universitetssjukhus, tar emot patienter från Ukraina.

– Eftersom vi inte exakt vet vilket vårdbehov patienterna har krävs det ett brett spektrum av sjukvård hos det mottagande sjukhuset. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns både bredd och spets när det gäller i princip all typ av sjukvård vilket gör att sjukhuset kan erbjuda ett bra första medicinskt omhändertagande av de patienter som evakueras. 

Medicinskt evakuerade patienter får vård på samma villkor som asylsökande efter att ha registrerats och fått uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv.

Biståndet till Ukraina samordnas av regionens särskilda organisation för Ukraina, där Sahlgrenska International Care ingår. Sedan tidigare har sjukhuset och Västra Götalandsregionen bland annat skickat två lastbilar till Ukraina med sjukvårdsmateriel och det har bland annat donerats 30 pallar förbrukningsmaterial, 700 par kryckor, 40 sjukhussängar, 50 rullstolar, 100 kg kirurgiska instrument, blodkylar, kuvöser och respiratorer.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 05 maj 2022 11:15
Uppdaterad: 05 maj 2022 11:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.