6 december, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar ST-utbildning om kris- och katastrofhantering

Under 2023 planerar sjukhuset att starta ett unikt utbildningsprogram för ST-läkare med inriktning mot kris- och katastrofhantering - som första sjukhus i Sverige.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor, har tagit initiativ till ett nytt och unikt utbildningsprogram för ST-läkare med inriktning kris- och katastrofhantering. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Sjukhuset arbetar kontinuerligt för att hantera de stora utmaningar som en kris eller katastrof skulle innebära. Men med tanke på det säkerhetspolitiska läget och erfarenheter från pandemin ser vi behovet av en strategisk satsning på kris- och katastrofhantering i samverkan med andra viktiga aktörer inom området, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg som initierat det nya utbildningsprogrammet.

Sedan tidigare finns obligatoriska utbildningar inom kris och katastrof på sjukhuset, men den nya satsningen innebär ett mer gediget program riktat mot blivande specialistläkare med kurser och delmoment som sträcker sig över en längre tid.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar på en bred front med kris och beredskap. Detta nya utbildningsprogram är ytterligare en satsning från sjukvården för att bidra till samhället vid händelse av kris och katastrof. Samtidigt vill vi stärka Sahlgrenska Universitetssjukhusets förmåga, säger Ann-Marie Wennberg.

”Ska beröra krig, pandemier och naturkatastrofer”

Ambitionen är att första kullen ST-läkare ska påbörja utbildningen efter sommaren 2023. Deltagarna i programmet kommer från en bredd av olika specialiteter och kris- och katastrofprogrammet kommer att vara ett program som medarbetare kan söka till. Programmet kommer ge deltagarna en bred kunskap inom krishantering med inriktning mot hälso- och sjukvård. Exempelvis olika aspekter av katastrofmedicin, stabsarbete, samverkan med, och kunskap om, andra samhällsaktörers roller i kris och krig. Men också hälso- och sjukvårdens roll, ansvar och organisation vid kris och krig.

– Intresset för frågor kring krisberedskap har varierat över tid, och haft olika fokus, men idag ser vi ett kraftigt ökat intresse, bland annat utifrån det rådande omvärldsläget och pandemin. Planering för utbildningsprogrammets exakta upplägg pågår just nu. Men tanken är att utbildningen ska vara bred och beröra olika typer av händelser så som krig, pandemier, och naturkatastrofer, säger Joakim Björås, sjukhusövergripande utbildningschef vid Utbildningsenhet FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tillsammans med enheten och andra aktörer nu ska arbeta fram programmet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 06 december 2022 09:09
Uppdaterad: 06 december 2022 09:11
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.