7 november, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i topp när landets högspecialiserade strokevård granskas

Flest trombektomier i landet som genomförs snabbast och med bäst behandlingsresultat. Det är resultatet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset när landets högspecialiserade strokesjukvård granskas i en ny rapport.

– Vi har verkligen jagat minuter, och det har gett resultat. Tiden är avgörande vid stroke och vi jobbar med hela strokekedjan och alla yrkeskategorier för att hitta förbättringspotential. Vi är hela tiden på tårna och fokuserade på att se till att patienterna får vård så snabbt som möjligt, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Var 19:e minut drabbas en person i landet av stroke, det vill säga en blodpropp eller blödning i hjärnan som kräver akut vård. Vid blodproppar används i dag två behandlingar, var och en för sig eller i kombination: Behandling med propplösande läkemedel, så kallad trombolys, eller behandling med trombektomi som innebär att man via ljumsken går in i ett blodkärl som leder hela vägen upp i hjärnan och med hjälp av en tunn kateter drar ut proppen.

– Vid båda typerna av behandling är tiden avgörande; ju snabbare proppen försvinner, desto högre sannolikhet att patienten blir återställd och kan återgå till ett självständigt liv, vilket är en vinst för den enskilde patienten men också ger stora samhällsvinster.

327 trombektomier under 2021

Behandling med blodförtunnande läkemedel utförs på de flesta sjukhus men när det gäller trombektomier är dessa koncentrerade till sju centrum i Sverige. Världens första trombektomi i hjärnan utfördes 1994 på Sahlgrenska sjukhuset och under förra året utfördes 327 trombektomier på sjukhuset vilket är flest i landet. 80 procent av patienterna har mycket svåra eller svåra strokesymtom före behandlingen. Det visar EVAS (Registret för endovaskulär behandling av stroke) årsrapport för 2021.

– Vi är bland de snabbaste när det gäller att inleda behandling och snabbast när det gäller att genomföra den. Vi kan också se att vi är i topp när det gäller behandlingsresultat så vi gör en stor skillnad för våra patienter, säger Petra Redfors, överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”En timmes fördröjning leder till att effekten av behandlingen halveras”

Under året har flera satsningar gjorts för att förbättra en redan högutvecklad strokevård ytterligare. När en röntgenundersökning utförs på något av regionens sjukhus kan artificiell intelligens genom en ny app tolka data efter bara några minuter och läkaren får snabbt veta om det finns någon propp som kan dras ut. Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialister dubbelgranskar resultaten parallellt. Målsättningen att snabbare kunna avgöra vilka patienter som behöver stanna kvar på befintligt sjukhus, för snabbast möjliga behandling med blodförtunnande läkemedel, och vilka som behöver föras vidare till sjukhuset för en trombektomi.

– En timmes fördröjning av trombektomi leder till att effekten av behandlingen halveras. I praktiken kan det innebära att snabbare behandling gör att en patient slipper få en kvarstående språkstörning eller förlamning. Det i sin tur ökar sannolikheten för att patienten ska kunna återgå till sitt hem i stället för ett särskilt boende.

Ett annat pågående projekt är att flera ambulanser i regionen har utrustats med kameror så att läkare kan se patienten redan under ambulansfärden. Även här handlar det om att snabbare kunna avgöra vilka som behöver föras vidare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en trombektomi. I Västra Götalandsregionen har man också organiserat vården så att en större andel patienter förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett första skede.

– Vi har högst andel patienter av alla centrum som kommer direkt till oss utan att passera ett länssjukhus. Tid är hjärna och för varje förlorad minut förlorar man hjärnceller, om patienten inte behöver mellanlanda på ett annat sjukhus vinner vi tid. Vi har verkligen lyckats skapa en effektiv strokekedja men vi kommer att fortsätta jaga minuter.

Strokevården i siffror

  • Flest trombektomier i landet: Totala antalet trombektomier har ökat med 20 procent från 2020. Totalt utfördes 1225 trombektomier i landet 2021 varav 327 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 317 på Karolinska universitetssjukhuset och 255 på Skånes universitetssjukhus Lund.
  • Sahlgrenska har högst andel patienter av alla centrum som kommer direkt till sjukhuset utan att passera ett länssjukhus (52%): Strokesjukvården är organiserad så att en högre andel patienter som drabbats av akuta svåra strokesymtom förs direkt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset utan att passera ett länssjukhus.
  • Bäst behandlingsresultat av alla center: I 94% av fallen lyckas sjukhusets neurointerventionister att öppna kärlet.
  • Näst snabbast när det gäller behandlingsstart efter ankomst till sjukhus: Eftersom en större andel av SU:s patienter kommer direkt till sjukhuset utan att passera länssjukhus behöver en större andel genomgå undersökningar på SU som annars utförts på länssjukhus. Trots det ligger SU i topp när det gäller tid från ankomst till sjukhus tills behandlingen är inledd (25 min).
  • Snabbast inledning av behandling: Från det att patienten kommer till angiolabet där trombektomier utförs tar det i snitt 13 minuter tills behandlingen är inledd.
  • Snabbast genomförande av behandling: Från dess att man påbörjat behandlingen tar det i snitt 31 minuter innan proppen utdragen, vilket är överlägset kortast tid.
  • Stor patientnytta: Över hälften av patienterna kommer in med mycket uttalade strokesymtom före behandling och 24 timmar efter behandlingen uppvisar en majoritet av patienterna symtom som motsvarar en mild stroke och en del är helt återställda.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 november 2022 13:34
Uppdaterad: 07 november 2022 13:57
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.