18 augusti, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får medel för utbildning i digital vård i hemmet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medskapare i projektet Nordic Digital Health & Education, som handlar om att skapa en vårdutbildning för att behandla patienter digitalt i hemmet. Projektet har tilldelats fem miljoner euro från Interreg, som finansieras av bland annat EU.

Parterna i projektet kommer tillsammans att utveckla en digital utbildning för personal som arbetar inom hälso- och sjukvård, för att bättre kunna hjälpa patienter som får vård via digitala verktyg i det egna hemmet. Utbildningen ska se till att personalen får kompetens och trygghet för att kunna leverera behandlingar virtuellt, en arbetsform som kan skilja sig från att träffa patienter på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Idag finns mycket begränsad utbildning om detta i grundutbildningarna och det därför ett viktigt komplement.

Nordic Digital Health & Education

Partners i projektet förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nordsjælland Hospital, Københavns Professionshøjskole, Høgskolen i Østfold, Lunds universitet, Mount Visual, BALOO och Copenhagen Game Lab.

Mer information hittar du här:

Nordic Digital Health & Education – information på Interregs webbplats

I slutet av projektet kommer en digital utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal att vara redo för implementering på de flesta skandinaviska sjukhus och vårdutbildningsprogram. När projektet avslutas beräknas 400 läkare och studenter i tre länder ha gått kursen.

Peter Kelly, digitaliseringsstrateg och akutläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hallå där Peter Kelly, digitaliseringsstrateg och akutläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vilken roll har du spelat i detta?

– Jag har koordinerat arbetet från Sahlgrenska Universitetssjukhusets sida. Jag är en stark anhängare av utbildning som ett sätt att driva förändring i vården, så det känns fantastiskt att kunna göra det i ett nordiskt perspektiv!

Vad innebär det för Sahlgrenska Universitetssjukhusets att vara med i den här grupperingen?

– Det är viktigt! Vi är Sveriges största sjukhus och långt fram när det gäller nya arbetssätt och teknologier, så är det angeläget att kunna bidra med vad vi kan och lära av våra kollegor i andra länder.

Vad hoppas du att sjukhuset kommer att få ut av detta?

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under lång tid arbetat med att ge patienter vård i hemmet och det kommer sannolikt bara att öka, med videosamtal och behandlingar i hemmet. Det är viktigt att det finns bra utbildningar för personalen, så att de har möjlighet att dra nytta av nya teknologier för att kunna hjälpa patienter.

Berätta lite om Hospital-at-Home, vilka fördelar har det?

– Hospital-at-Home innebär att patienter som annars hade varit inneliggande på sjukhus, istället behandlas hemma och får stöd både via hembesök och digitala tekniker. Många patienter föredrar att vara i sin kända hemmiljö och resultat från bland annat Skånes Universitetssjukhus visar minskad risk för att ramla, minskad förvirring och snabbare återhämtning. För andra patienter kommer inneliggande vård på sjukhus vara en bättre lösning. Det gäller alltid att utgå från den enskilda patientens förutsättningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i många år jobbat med mobil vård och har 10 bilar med läkare och sjuksköterskor som besöker patienter i hemmet. Hospital-at-home blir nästa naturliga steg i detta.

Hur kommer arbetet att gå till, kommer utbildningen att tas fram gemensamt av alla parter?

– Vi tar gemensamt fram materialet, framför allt de sjukhus och universitet och högskolor som deltar. I nästa steg involveras tre kommersiella bolag som kommer sätta ihop utbildningsprogrammet, utifrån material som bedöms vara viktigt att inkludera. Så det arbetet sker i högsta grad tillsammans.

Text: Carl Malmer
Publicerad: 18 augusti 2023 11:27
Uppdaterad: 18 augusti 2023 11:44
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.