19 augusti, 2021

Sahlgrenska-akuten 2.0

Förra året inledde Sahlgrenskas akutmottagning ett stort förändringsarbete. Målsättningen: nöjdare patienter, kortare väntetider och trevligare stämning på jobbet.

"Akuten ska inte vara någon 'tuff' arbetsplats; alla ska känna sig välkomna och respekterade". Det säger Daniel Johansson, vårdenhetschef, till vänster. Foto: Johanna St Michaels

Alex Pascha har jobbat på Sahlgrenskas akutmottagning i över tio år. Först som undersköterska, sedan som sjuksköterska, därefter sektionsledare och nu är han vårdenhetschef sedan tre år tillbaka. I flera år har mottagningen brottats med långa väntetider och tuff arbetsmiljö, som dessutom lett till intensiv mediebevakning.

Alex Pascha.

– Akuten betraktas ofta som en lite hård och tuff arbetsplats. Det är stor genomströmning av både patienter och medarbetare. Vi har inte svårt att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor, men vi vill få dem att stanna kvar länge, säger han och summerar på så vis ett par av akutmottagningens stora bekymmer de senaste åren.

Alex Pascha var under en period ensam vårdenhetschef på akuten, och ägnade sig framför allt åt att ”släcka bränder”, som han säger. Men förra året fick han en ny chefskollega: Daniel Johansson.

– Då fanns det mer tid och möjlighet att genomföra en del viktiga förändringar, säger Alex Pascha.

Specialutbildning gav fler behandlingssjuksköterskor

Han och Daniel Johansson nämner flera viktiga åtgärder. En av dem är en satsning på behandlingssjuksköterskor. Det fanns några tidigare, men under året har ytterligare tolv kompetenta och erfarna sjuksköterskor på akuten gått en specialutbildning för att kunna handlägga ett tiotal vanliga sökorsaker självständigt.

Daniel Johansson.

– Det gäller till exempel patienter med känd gallsten, lättare allergier, lättare trauma mot huvudet eller sårskador som behöver sutureras. Behandlingssjuksköterskorna får själva skicka patienterna till röntgen och skriva remisser, säger Alex Pascha.

Arbetssättet finns redan på Östra sjukhuset och Barnakuten och har visat sig vara framgångsrikt. Ledtiderna för patienterna blir kortare, behandlingssjuksköterskorna klättrar uppåt på karriärstegen och får ett lönepåslag. Dessutom sparas läkarkompetensen till där den behövs.

– Läkare på akuten ska använda sin kraft till att fatta beslut. Det är det vi ska spara deras tid och kompetens till, säger Daniel Johansson.

På tal om läkare är ytterligare ett lyft att akutmottagningen har fått ett välbehövt tillskott av specialistutbildade akutläkare.

Lina Dahlén Holmqvist.

– Vi har också blivit bättre på att arbeta tillsammans med läkarna, att känna oss som en enda enhet. Vi vårdenhetschefer jobbar tätt ihop med sektionschefen Lina Dahlén Holmqvist. Det är vår gemensamma avdelning, med gemensamma APT och utvecklingsdagar, säger Alex Pascha.

Ingen tuff arbetsplats

En annan viktig puck har varit bemötandet, både mot patienter och mellan medarbetare. Under året har cheferna anordnat flera workshops om frågan och det har också varit en stående punkt på avdelningens gemensamma möten fram tills alldeles nyligen.

– Akuten ska inte vara någon ”tuff” arbetsplats; alla ska känna sig välkomna och respekterade. Vi vill ju att människor ska trivas här, säger Daniel Johansson.

Han tar ett exempel.

– Det har funnits en tendens att kritisera till exempel ambulansen och kanske säga ”varför åkte ni hit” på ett ganska otrevligt sätt. Vårt budskap har varit att man gärna får ställa frågor, men förhållningssättet ska vara nyfiket: ”hur tänkte du när ni åkte hit och inte till någon annan vårdinstans”. Ofta finns det en anledning, säger han.

De två vårdenhetscheferna har gått ut med en nolltolerans mot otrevligt bemötande.

– Den som inte kan acceptera att vi ska vara trevliga mot varandra på jobbet kan inte arbeta här, punkt slut. Det har vi varit väldigt tydliga med, säger Daniel Johansson.

Vårdplatsproblematiken

Ett omskrivet problem de senaste åren har varit bristen på vårdplatser på Sahlgrenskatomten. Patienter har legat kvar på akuten alldeles för länge i väntan på en ledig vårdplats. Både Daniel Johansson, Alex Pascha och flera medarbetare berättar att situationen har förbättrats avsevärt på akutmottagningen.

– Framför allt har chefer i alla led ansträngt sig för att ändra synen på problematiken. Det är bättre för patienterna att hamna på en riktig vårdavdelning, även om det blir en överbeläggning, än att ligga kvar på akuten i flera timmar. Framför allt om alla vet att patienten kommer läggas in, då finns det ingenting att vänta på. Det handlar inte bara om arbetsmiljön på akuten utan framför allt om att patienten ska känna sig, och bli, omhändertagen, säger Daniel Johansson.

Under sommaren 2021 har akutmottagningen trots detta haft det riktigt tufft. Det hör till vanligheterna att veckorna kring midsommar är tunga – i samband med att många medarbetare går på semester brukar sjukhuset stänga ett antal vårdplatser, vilket kan leda till längre ledtider och överbeläggningar under en kort period, tills sommarorganisationen satt sig.

– Men i år blev vi alla överraskade, för söktrycket släppte inte. Många akutmottagningar i Sverige vittnar om samma sak: vi har haft ett extremt högt söktryck och väldigt sjuka patienter. Troligen är det någon form av pandemieffekt – många verkar ha gått med besvär en längre tid, men inte sökt vård förrän de varit fullvaccinerade. Jag har aldrig tidigare upplevt något liknande, säger Alex Pascha.

Samarbetet med vårdavdelningarna på sjukhustomten har verkligen satts på prov.

– I jämförelse med en del andra akutmottagningar i landet får man ändå säga att vi har löst en svår situation på ett, trots allt, ganska bra sätt. Alla har hjälpts åt och tack vare arbetet under året har det funnits förståelse från alla sidor. Det finns absolut patienter som har fått ligga kvar på akuten och vänta på en vårdplats i några timmar, men avdelningarna har jobbat hårt för att ordna platser så fort som möjligt. Och medarbetarna här på akuten har varit riktiga hjältar, säger Alex Pascha.

Omsorgskoordinatorer fokuserar på skör grupp

På alla sjukhusets akutmottagningar finns numera särskilda omsorgskoordinatorer som arbetar särskilt med att förbättra omhändertagandet av sköra äldre patienter. Flera av akutmottagningens medarbetare nämner just omsorgskoordinatorerna som en av de stora förbättringarna.

– Det har hänt otroligt mycket de sista åren. Från att de sköra låg på akuten i mer än 10 timmar för att träffa läkare är de nu de patienter som får snabbast handläggning i största möjliga mån, säger Heléne Andersson som arbetar som omsorgskoordinator på Sahlgrenskaakuten.

Patientgruppen får en högre prioritering i triageringen, de får riktiga sängar, mat och dryck, och det finns upparbetade rutiner för trygg hemgång.

– Som omsorgskoordinatorer är vår primära arbetsuppgift att skapa en trygg och säker hemgång från akuten. Vi knyter kontakter runt patienten såsom bistånd, primärvård, rehab, allt som göra att patienten kan på ett säkert sätt kan återgå till hemmet. Vi tillgodoser en trygg hemgång med uppföljande plan. Det är faktiskt väldigt få som återinkommer, säger John Isaksson, även han omsorgskoordinator.

Hur går det med ledtiderna, då? Framåt, säger Alex Pascha.

– De blir långsamt bättre. Men nu till hösten tar vi nästa steg, vi ska bygga om lokalerna och skapa åtta triagestationer i stället för de tre vi har nu. Det kommer bli mycket mer effektivt och det känns helt rätt att förändringsarbetet toppas med en ombyggnation. När vi börjar arbeta i de nya lokalerna kommer det verkligen kännas som en ny akutmottagning på alla sätt.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 19 augusti 2021 07:00
Uppdaterad: 31 augusti 2021 20:57
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.