23 mars, 2022

När avdelning 367 vände krisen

Dålig social arbetsmiljö, personalflykt och en allvarlig händelse fick facket att kräva skyddsstopp. Fyra år senare står avdelningen inför nya utmaningar men med en bättre struktur och arbetsgrupp. Hur gick det till?

Viola Enedahl.

Skötaren Viola Enedahl har arbetat i fyra år på avdelning 367.

– Jag trivs väldigt bra. Det här är en jättebra arbetsplats med underbara kollegor. Vårt uppdrag är ofta väldigt utmanande, då patientgruppen både är komplex och krävande, men arbetsgruppen är så härlig att man orkar fastän att det är tufft.

2017 var situationen en helt annan på avdelningen, som tar hand om patienter med psykisk ohälsa  och beroende. Problematiken handlade om dålig social arbetsmiljö, otydliga rutiner och riktlinjer, ett osammanhängande ledarskap och bristande kontaktmannaskap. Efter en allvarlig händelse med en kraftigt utåtagerande patient lämnades en anmälan om skyddstopp in till avdelningens ledning. Facken menade att avdelningen nått en gräns där medarbetarnas säkerhet inte längre kunde upprätthållas.

När Hanna Bengtsson, som själv jobbat som sjuksköterska på avdelningen, tog över jobbet som vårdenhetschef gjordes flera saker om.

– Alla ansvariga var överens kom att något måste göras: sektionsledare Malin Björkqvist, vårdenhetsöverläkaren Valerio Orlandi och jag. Vi hade förlorat massor av medarbetare och tvingades förlita oss på hyrsjuksköterskor, säger hon.

Vågade ta tag i konflikterna

Tillsammans med medarbetarna inventerades rutiner och riktlinjer och man arbetade gemensamt fram ett nytt skriftlig kontaktmannaskap som tydliggjorde ansvaret och arbetet kring varje patient. Arbetspassen strukturerades upp genom en planeringstavla på avdelningen. Nya åtgärdskort specificerade hålltider och arbetsuppgifter inom de olika ansvarsområden. En ny mötesstruktur skapades med dagliga morgon- och eftermiddagsmöten.

Vad gäller den sociala arbetsmiljön kavlade man upp ärmarna och började ta i konflikterna.

– Vi gjorde tidigt en kartläggning av kränkande särbehandling där vi intervjuade all dag- och kvällspersonal, berättar Hanna.

Sammanställningen användes som startpunkt för en planeringsdag där gruppen arbetade med frågor som ”hur skulle den bästa avdelning vara” och ”hur vill jag ha det i min arbetsgrupp”.  Resultatet blev ett antal skriftliga spelregler som satte en ny kultur för avdelningen. Stor vikt lades också vid trivsel.

– Vi hade fredagsbruncher för att göra något kul tillsammans, startade en trivselgrupp och en grupp som anordnar After Work.

Delaktighet och närvaro

Idag har avdelningen en betydlig lägre personalomsättning och en harmonisk arbetsgrupp.

– Vi har fortfarande utmaningar. Arbetsmiljön är tidvis tuff då våra patienter ofta är akut sjuka och mycket krävande. Som så många andra brottas vi också med sjuksköterskebristen och läget ser problematiskt ut inför sommaren. Men strukturen finns där och medarbetarna bryr sig om och stöttar varandra.  När medarbetare säger upp sig idag är det av helt andra skäl. Vi har också läkare som hört av sig spontant och vill arbeta här.

Det finns inget enkelt svar på varför det gick så bra, men delaktighet och närvaro har varit lyckosamt.

– Medarbetarna har fått vara delaktiga i att forma sin arbetsplats. Idag kan jag stolt säga att det här har min personal gjort. Ni gjorde detta. Sen är det lätt som chef att bli dränkt i möten och administration men det fick vi tillåtelse från vår verksamhetschef att skala bort. Så när det händer något på avdelningen – om larmet går, då står Malin och jag på golvet med kollegorna. Vi är inte på våra kontor. Vi är i verksamheten, avslutar Hanna.

Avdelning 367 är en akutavdelning för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet. Avdelningen finns på Östra sjukhuset och tillhör verksamhet Beroende.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 mars 2022 13:58
Uppdaterad: 25 mars 2022 14:01
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.