7 december, 2022

Regionhälsans nya mottagning avlastar akutmottagningen för gravida och nyförlösta

I november öppnade mottagning för gravida och nyförlösta Agnes, en mottagning för de med subakuta besvär. Den drivs av Regionhälsan men kommer att förbättra patientflödena även inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"Man ska fortfarande söka till AGN på Östra sjukhuset för allt som är akut, till exempel minskade fosterrörelser, vaginal blödning under graviditeten eller kraftig buksmärta", säger vårdenhetsöverläkaren Linnéa Lindroos.

Regionhälsan driver alla Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar. Sedan en tid tillbaka har Regionhälsan en central läkarmottagning för obstetrik och gynekologi på Masthuggstorget i Göteborg. Där finns sedan november i år också Mottagning för gravida och nyförlösta Agnes. Namnet knyter an till AGN – Akutmottagning för gravida och nyförlösta – som ligger intill förlossningen på Östra sjukhuset.

Linnéa Lindroos är vårdenhetsöverläkare på Akutmottagning för gravida och nyförlösta, Östra sjukhuset, och har samarbetat mycket med Regionhälsan inför öppnandet av den nya mottagningen.

Vad kommer Mottagning för gravida och nyförlösta Agnes att ta hand om?

– De kommer ta hand om patienter som behöver vård inom ett dygn eller inom 2-6 dygn – det vi kallar subakut. Det kan till exempel handla om nydiagnostiserad preeklampsi där blodtrycket inte är allt för högt. De kommer också att ta hand om olika bröstbesvär, som mjölkstockning och infektioner i brösten i samband med amning. Men de kommer också att kunna ta över patienter från oss på Akutmottagning för gravida och nyförlösta. Det kan till exempel handla om kvinnor som känt minskade fosterrörelser och blivit undersökta hos oss, och där vi vill göra en viktskattning på barnet, men det går att skjuta upp till dagen därpå.

Vad är fördelen med det här arbetssättet?

– Om vi tar bröstinfektion som ett exempel, så är det patienter som ofta mår väldigt, väldigt dåligt – men ur vårt sjukhusperspektiv är de inte svårt eller akut sjuka. De får därför sitta och vänta länge på akutmottagningen för gravida och nyförlösta. Det har vi fått många klagomål på, vilket är fullt förståeligt. Det kommer bli en avsevärd förbättring för dessa patienter att bli hänvisade till Mottagningen för gravida och nyförlösta Agnes, där de inte står i samma kö som livshotande sjuka.

Hur söker man vård på mottagningen?

– Man kan bli remitterad dit av mödravården eller av oss, men det finns numera också ett tredje knappval när man ringer till förlossningskoordinatorn, som gäller subakuta tillstånd och graviditeter. Förlossningskoordinatorn kan hjälpa till med att boka tid.

Och när ska man söka till akutmottagningen för gravida och nyförlösta i stället?

– Dit ska man söka för allt som är akut, till exempel minskade fosterrörelser, vaginal blödning under graviditeten eller kraftig buksmärta.

Tillägg: I en tidigare version av denna artikel stod det att Regionhälsan har flera gynekologmottagningar i Göteborg. Det stämmer inte – Regionhälsan driver numera bara den på Masthugget.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 07 december 2022 10:57
Uppdaterad: 02 januari 2023 08:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.