1 september, 2022

Regionalt donationscentrum inrättas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt Donationscentrum Väst startar nu upp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centret ska ge kvalitetshöjning och professionalisering av donationsprocessen samt stöd till IVA-vården i hela regionen.

Pia Löwhagen är medicinskt ansvarig läkare och Nina Ulin och Ingrid Sandgren donationsspecialistsjuksköterskor samt sektionsledare på det nya regionala donationscentret som nu drar igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

29 juni i år beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att bilda Regionalt Donationscentrum Väst (RDC Väst). Donationscentret får sin organisatoriska hemvist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommer att verka i hela Västra Götalandsregionen, inklusive Hallands sjukhus Varberg.

Under hösten pågår rekrytering och utbildning och 1 januari 2023 ska verksamheten vara igång. Tio specialistutbildade sjuksköterskor anställs på 25 procent var. Resterande arbetstid jobbar de på sina respektive IVA-avdelningar runt om i regionen. Till centret hör även regionala donationsläkaren Pia Löwhagen som medicinskt ansvarig läkare och Per Karlsson, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som chef.

– Vi har pratat om det här länge, att något behöver göras för att stärka donationsarbetet, och det är fantastiskt roligt att det regionala donationscentret nu startar, säger Ingrid Sandgren och Nina Ulin, båda regionala donationssjuksköterskor och sektionsledare för det nya centret.

Förhoppningen är att donationsarbetet ska bli mer systematiskt och mindre skört med tio donationsspecialistsjuksköterskor som åker ut på varje donationsfall i Västra Götalandsregionen och Varberg.

Som det är idag kan donationsprocessen ibland bli övermäktig för IVA-personalen bland alla andra arbetsuppgifter. I och med det nya centret kommer det ut en donationsspecialistsjuksköterska (DOSS) och hjälper till med vad som behövs i det specifika donationsfallet. Det kan handla om stöd i hur själva donationsprocessen juridiskt sett får drivas eller mer handfast hjälp med provtagning. Inte minst finns donationsspecialistsjuksköterskan där som stöd för närstående och kan ägna dem mycket tid. Till sin hjälp har DOSS en donationsspecialiserad läkare tillgänglig på telefon dygnet runt på ”donationslinjen” som även tar emot donationsfrågor direkt från intensivvårdsavdelningarna.

Professionalisering av donationsverksamheten och kompetenshöjning för hela regionen, ökat stöd till IVA-vården, en mer effektiv donationsprocess och att donationsverksamheten sätts på den organisatoriska kartan – det är vad Ingrid Sandgren, Nina Ulin och Pia Löwhagen hoppas att RDC Väst ska bidra med. Det långsiktiga målet är förstås också att antalet donationer ska öka.

– Sverige har världens högsta donationsvilja men vi lyckas inte alltid fullt ut idag, säger Nina Ulin. Om vi kan ta tillvara den stora donationsviljan så kan fler bli transplanterade.

Beslutet är även positivt ur rekryterings- och bemanningshänseende. Möjligheten till vidareutveckling kan göra det mer attraktivt att stanna inom IVA-vården och den här typen av kombinationstjänster för IVA-sjuksköterskor är något som efterfrågas.

Inrättandet av det regionala donationscentret stärker Sahlgrenska Universitetssjukhusets ställning som Nordens enda kompletta transplantationscentrum. Här utförs transplantationer av hjärta, lever, lunga, njure, bukspottkörtel och tarm. Det sistnämnda är sjukhuset ensamma om i landet, liksom lungtransplantationer på barn. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver nationell högspecialiserad vård inom flera av transplantationsområdena.

– Den nya verksamheten har stor potential att hjälpa den avlidne med möjligheten att få donera sina organ för att kunna ge de som är svårt sjuka på vår organväntelista ett nytt liv, säger Niclas Kvarnström, verksamhetschef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 september 2022 12:56
Uppdaterad: 01 september 2022 12:56
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.