4 maj, 2021

Provsamlingar Väst underlättar forskning på biobanksprov

Nu lanseras Provsamlingar Väst där forskningsprovsamlingar registrerade i Biobank Väst listas. Förhoppningen är att samlingarna av biobanksprov ska leda till fler och nya forskningssamarbeten, påskynda forskningsprocesser och underlätta för forskare att hitta provsamlingar relevanta för deras forskning.

Linda Paulson, enhetschef på Biobank Väst.

Biobank Väst är regional biobank för Västra Götalandsregionen. Redan nu finns drygt 350 provsamlingar som forskare och företag över hela landet kan ha nytta av i forskningsstudier.

– Forskning på biobanksprov bidrar bland annat till ökad kunskap om hur sjukdomar uppkommer och kan förebyggas samt till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid sjukdom. Våra biobanker är en viktig resurs som vi vill ska användas på bästa möjliga sätt, säger Linda Paulson, enhetschef på Biobank Väst.

”Det är både tidsödande och kostsamt att som enskild forskare skapa tillräckligt stora provsamlingar för den egna forskningen”

I Provsamlingar Väst listas de forskningsprovsamlingar som godkänts för publicering av den som ansvarar för provsamlingen. Här kan forskare och företag över hela landet söka provsamlingar relevanta just för deras forskningsstudie. Genom att skriva in ett sökord som, exempelvis ”diabetes” i sökfältet på webbsidan, visas provsamlingar relevanta inom den aktuella diagnosen. Det går också att klicka vidare på raden för provsamlingen för en beskrivning av forskningsprojektet, information om provtyper, antal provgivare och uppgifter till provsamlingsansvarig.

Flera vinster för forskare

– Att tillgängliggöra redan befintliga provsamlingar påskyndar forskningsprocesser. Det är både tidsödande och kostsamt att som enskild forskare skapa tillräckligt stora provsamlingar för den egna forskningen, säger Christina Jern, professor Institutionen för Biomedicin vid Göteborgs universitet och universitetsöverläkare Klinisk genetik och genomik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är en av de forskare som valt att synliggöra information om de provsamlingar hon ansvarar för i
Provsamlingar Väst.

– Det finns flera vinster för oss forskare att kunna ta del av andras provsamlingar. Ett resultat från studier på den egna provsamlingen kan verifieras genom forskning på andras provmaterial. Andra forskares prov kan komplettera den egna forskningen genom att innehålla material, exempelvis en specifik typ av vävnad, som du själv inte har tillgång till i din egen provsamling. Tillgång till provsamlingar gör att hypoteser som uppstått i preklinisk fas kan undersökas på människa. Vi forskare får också en möjlighet att visa upp våra befintliga samlingar och pågående projekt, fortsätter Christina Jern.

Hur går det till?

När det gäller forskningsprovsamlingar har ansvarig för provsamlingen (ansvarig forskare) dispositionsrätt över insamlade prov och för att få tillgång till dessa samlingar måste den provsamlingsansvarige kontaktas. Alternativt kan Biobank Väst kontaktas som förmedlar intresseförfrågningar vidare till provsamlingsansvarig. För att prov ska kunna tillgängliggöras för forskning krävs ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten för det aktuella forskningsprojektet.

I april 2021 finns drygt 350 provsamlingar i Provsamlingar Väst. Listan med provsamlingar och informationen om befintliga samlingar uppdateras löpande.

Provsamlingar Väst finns tillgänglig här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 04 maj 2021 16:13
Uppdaterad: 04 maj 2021 16:13
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.