26 maj, 2021

Petra Lindroos Kölqvist är Årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Under RCC dagen den 18 maj utsågs Petra Lindroos Kölqvist till Årets kontaktsjuksköterska 2021 i Västra sjukvårdsregionen. Hon får utmärkelsen för sitt arbete som teamansvarig för Anemi-Leukemi-teamet på Hematologens öppenvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2004.

— Det är otroligt hedrande att bli utsedd till Åres kontaktsjuksköterska. Jag är väldigt glad och stolt över det och vill tacka Hege Garelius för nomineringen. Det är roligt att kontaktsjuksköterskans arbetssätt uppmärksammas då det är en väldigt viktig funktion som vi kontaktsjuksköterskor har, säger Petra Lindroos Kölqvist, kontaktsjuksköterska på Hematologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Teamansvarig för Anemi-Leukemi teamet

I Anemi-Leukemi teamet som Petra leder arbetar för det mesta tre sjuksköterskor som är kontaktsjuksköterskor för teamets samtliga patienter. Patienterna kan nå kontaktsjuksköterskorna varje dag mellan klockan 7.30-15.30 genom att ringa och prata in ett meddelande på telefonsvararen. Så fort någon av kontaktsjuksköterskorna sitter på sin plats så ringer de upp patienterna som hört av sig.

— Vi har till skillnad från många andra valt att man inte är kontaktsjuksköterska till en specifik patient eller en grupp av patienter. Men vi försöker nischa oss lite grann och ta ett större ansvar för en viss patientkategori eller vissa patienter. Det här arbetssättet passar mig bra då jag vill vara mycket ute i vården och träffa patienterna, fortsätter Petra Lindroos Kölqvist.

”Vi sjuksköterskor har jobbat hårt för att vi ska kunna ta många beslut själva och kunna ge patienterna behandling självständigt”

Förutom telefonkontakt med patienterna arbetar Petra och hennes kollegor i teamet patientnära och träffar patienterna själva eller tillsammans med läkare för alltifrån nybesök, behandlingar, understödjande behandlingar och olika ronder med läkare, dietist, kurator och ASIH.

— Varje dag har vi en lista över vilka patienter som ska träffa en läkare tillsammans med en sjuksköterska och en lista över vilka patienter som bara ska träffa en sjuksköterska. Vi sjuksköterskor har jobbat hårt för att vi ska kunna ta många beslut själva och kunna ge patienterna behandling självständigt. Så det är flest patienter på listan för dem som bara träffar en sjuksköterska, berätta Petra Lindroos Kölqvist.

Delaktig i både nationellt och regionalt arbete

Petra Lindroos Kölqvist är med i de nationella vårdprogramgrupperna för AML och ALL och har skrivit i vårdprogrammen om hur patienterna bäst tas om hand. Hon har även gått Kontaktsjuksköterskeutbildningen som Regionalt cancercentrum väst arrangerar tillsammans med Chalmers och därigenom tillsammans med en kollega tagit fram en Min vårdplan som kan användas av patienter som är under utredning eller behandling. Dokumentet uppdateras regelbundet för att vara aktuellt.

— Det har varit väldigt roligt och givande att vara med och skriva vårdprogrammen och att ha varit med i starten av nya komplicerade behandlingsprotokoll, ha behandlat patienter med dessa under tid och sett hur vården, behandlingar, behandlingssvar förändrats. Det är roligt att ha koll på behandlingsprotokollen och känna att man behärskar dem.

Men det absolut roligaste med att vara kontaksjuksköterska är såklart kontakten med patienterna tycker Petra Lindroos Kölqvist.

— Det är viktigt som sjuksköterska inom cancervården att inte vara rädd för att möta människor i kris och du behöver möta det hos dig själv också. Vi behöver inte ha alla svaren, vi behöver heller inte ha dem rätta svaren. Men vi behöver vara där. Det mänskliga mötet är jätteviktigt. Om man hittar en egen plattform i det så tror jag att man gärna stannar i rollen för våra patienter är fantastiska. Det är en sån kraft bakom patienterna jag möter. Det är fantastiskt att se en person gå från att vara i den yttersta krisen efter att ha fått en potentiellt dödlig diagnos till att faktiskt bli frisk, botad.

Utmaningar framöver

Petra tycker att det är viktigt att även fortsättningsvis följa med i utvecklingen och inte stagnera. Nya datasystem, journalsystem och digitaliseringen i stort kommer ställa stora krav på kontaktsjuksköterskefunktionen framöver när fler patienter bli mer datorvana och får andra förväntningar på den service som erbjuds.

Cancerrehabilitering är ett område som kontaktsjuksköterskorna på mottagningen behöver ta ett större grepp om och jobba mer strukturerat med framöver då patienterna förväntar sig att ha ett gott liv även efter en tuff behandling eller trots en livslång sjukdom.

— Det handlar mycket om att identifiera problem eller områden där patienten behöver hjälp. Det kanske inte är jag som kontaktsjuksköterska som kan lösa behovet. Men jag kanske är en del av lösningen. Med patientens resurser och styrkor kan jag lösa behovet av rehabilitering eller så kan jag hjälpa patienten vidare till någon annan som kan hjälpa till. Det är viktigt ett få in cancerrehabilitering mer strukturerat i vårt dagliga tänk framöver, avslutar Petra Lindroos Kölqvist.

Under RCC dagen utsågs även Årets processledare 2021 i Västra sjukvårdsregionen.

Andreas Pischel är Årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Mer information om utmärkelserna samt presentationer av pristagarna i de övriga sjukvårdsregionerna hittar du via länken nedan.

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Texten är först publicerad av Regionalt Cancercentrum väst.

Text: vgr
Publicerad: 26 maj 2021 08:08
Uppdaterad: 26 maj 2021 08:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.