23 juli, 2021

Nio medlemmar har rekryterats – nu är patientforum igång

Tidigt i våras sökte Sahlgrenska Universitetssjukhuset medlemmar till ett helt nystartat patientforum. Nu har nio personer installerats på sitt viktiga uppdrag: att föra patienters och närståendes röst i sjukhusledningens arbete.

Sedan tidigare har många enheter på sjukhuset upparbetade arbetssätt för att ta del av patienternas tankar och synpunkter. Men för första gången får nu sjukhusledningen direkt input av ett patientforum med lång erfarenhet av vård. Personerna på bilden är inte medlemmar i patientforum. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

– Jag har träffat så många läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och terapeuter av olika slag – min relation till sjukhuset är lång. Många gånger har jag slagits av att bemötandet kan förbättras på så många punkter. Det är min viktigaste fråga: bemötande, kommunikation och dialog, säger Louise Kristoffersson, medlem i patientforum.

Louise Kristoffersson.

Samtliga medlemmar i sjukhusets patientforum har lång erfarenhet av vården, inte sällan både som närstående och patient. Fyra av medlemmarna har förankring i etablerade patientorganisationer och har nominerats genom Funktionsrätt Västra Götaland eller Funktionsrätt Göteborg. Louise Kristoffersson är inte en av dem.

– Jag har två kroniska sjukdomar och mycket erfarenhet av vården, men sökte helt på egen hand. Vi har också enats i rådet om att vi måste arbeta för alla patienters bästa, inte utifrån våra patientföreningars perspektiv. Även om man har mycket erfarenhet av cancer ska patientforums frågor och förslag handla om förbättringar som gäller så många patienter som möjligt. Vi är också medvetna om att många av sjukhusets patienter inte alls har lika många och långvariga vårdkontakter som vi.

I våras höll patientforum sitt första möte med sjukhusledningen. Det var ett viktigt möte, tycker sjukhusets kommunikationsdirektör Anders Goliger som är en av sjukhusets representanter i gruppen.

– Flera angelägna frågor lyftes, inte minst kring bemötande och patienters delaktighet i sin egen vård, säger han.

Patienter med och utvecklar vården

Patientforum passar väl in i tanken om personcentrerad vård, en vårdfilosofi som löpande införs över hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Filosofin bygger på att vården ska ha sin utgångspunkt i patienternas upplevelse av sin situation och utgå från deras förutsättningar.

– Alla patienterna kan förstås inte vara med i forum, men det är viktigt att alla känner att det här är ett universitetssjukhus där patienterna är med och utvecklar vården, säger Anders Goliger.

Anne Olmarker.

Anne Olmarker, chefläkare på sjukhuset och involverad i arbetet med att starta ett patientforum, instämmer.

– Tanken är att patientforum ska föra fram frågor som är viktiga ur patientens perspektiv, men även vara med och tycka till om saker som ledningsgruppen upplever som svåra. Många verksamheter på sjukhuset har redan väl utarbetade modeller för patientmedverkan. På sjukhusövergripande nivå har det dock inte funnits något forum där patientrepresentanter och sjukhusledning kunnat mötas. Patientforum blir den högsta ledningens dialog med patientrepresentanter.

Patientforum kommer träffas fyra till sex gånger per år. Sjukhusledningen kommer medlemmarna att träffa två gånger per år.

– Vi har inte riktigt satt vår agenda än, och vi tycker lite olika sinsemellan, säger Louise Kristoffersson. Jag själv vill gärna prata om kommunikation på flera sätt: allt från digitalisering och 1177 till hur vården ger svåra besked, medan vissa vill prata om helt andra saker. Tillgänglighet är nog det som förenar oss, och att vi alla vill vara med och förbättra vården för våra medmänniskor.

Här är alla medlemmar i patientforum

En presentation av samtliga medlemmar finns på Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida. Där finns också mer information om gruppens syfte.

 

 

Text: Maja Larsson
Publicerad: 23 juli 2021 11:35
Uppdaterad: 23 juli 2021 12:40
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.