23 februari, 2022

Patienter är med och formar nya arbetssätt i Framtidens vårdinformationsmiljö

I framtiden ska journalen skrivas i realtid under ett vårdbesök. Realtidsdokumentation gör patienten mer delaktig, men ställer samtidigt höga krav på både den som dokumenterar och patienten som ska tolka det som skrivs. Därför engagerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset patienter i arbetet med att utveckla arbetssättet.

Mycket ska antecknas i samband med ett vårdbesök eller en vistelse i slutenvården. I framtiden ska allt dokumenteras i realtid. Bild: Johanna St Michaels

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför en stor förändring när Västra Götalandsregionens nya vårdinformationsmiljö införs. Flera av de IT-system som används i dag, vissa utvecklade så tidigt som på 80-talet, byts ut. Med en ny vårdinformationsmiljö kommer också nya sätt för patienterna att möta vården, och nya sätt att arbeta på för sjukhusets medarbetare.

Realtidsdokumentation är ett av de arbetssätt som kommer att användas i större utsträckning när Västra Götalandsregionens nya vårdinformationsmiljö införts. För patienten innebär det att patientdokumentationen får en plats i vårdrummet, eftersom dokumentationen i journalen sker under eller i nära anslutning till besöket.

Detta är realtidsdokumentation

Realtidsdokumentation är dokumentation som görs i patientens journal under eller i nära anslutning till vårdhändelse. Realtidsdokumentation är ett arbetssätt som används i vården redan i dag och som kommer att användas i större utsträckning när Västra Götalandsregionens nya vårdinformationsmiljö införs.

Kunskap och ökad användning av realtidsdokumentation är en viktig del i förberedelserna för den nya vårdinformationsmiljön.

Lotta Copland arbetar med att förbereda sjukhuset för den nya vårdinformationsmiljön, och är projektledare för Sahlgrenska Universitetssjukhusets införandeprojekt.

– Nu när vi utvecklar realtidsdokumentation som arbetssätt ställde vi oss frågan – hur är det att vara patient när dokumentationen sker under mötet? Realtidsdokumentation har många fördelar, inte minst för patientsäkerheten, men det är viktigt att vi hela tiden har med oss patientperspektivet.

Patientforum deltar i utvecklingen

Anna Elgersson och Dennis Bokedal är medlemmar i Patientforum, Sahlgrenska Universitetssjukhusets strategiska råd som samverkar med sjukhusledningen om frågor i vården. De tackade ja till erbjudandet att delta på sjukhusets inspirationsseminarium om realtidsdokumentation, och till ett uppföljande möte för att dela med sig av sina tankar. Under mötet lyfte Dennis Bokedal bland annat de många frågor som kan dyka upp hos en patient efter ett vårdbesök, och hur viktigt det är att kunna ställa frågor om den information som finns i journalen. Gärna i anslutning till besöket.

Dennis Bokedal.

– När man kommit hem efter ett vårdbesök kommer ofta många frågor. Ibland kanske man läser sin journal och ser att läkaren uppfattat en sak när jag som patient menade något annat. Jag ser gärna att patienten får ta del av anteckningarna i anslutning till besöket och sedan får träffa läkaren igen för att ställa frågor, säger Dennis Bokedal.

Anna Elgersson håller med om att patientens journal inte ska vara källa till ny information, utan det som noterats i journalen ska vara förankrat hos patienten. Med realtidsdokumentation blir information i patientens journal synlig direkt, även för patienten.

– Föreställ dig att remissvar eller en diagnos läggs ut på fredag eftermiddag och man som patient får ett jättetråkigt besked och inte kan komma i kontakt med vårdpersonal, säger Anna Elgersson och utvecklar:

– Digitaliseringen gör att vi kan få mycket information väldigt snabbt, det är transparent och bra. Men det är viktigt att det finns någon som tar emot frågor och som kan ge stöd till patienten.

”Viktigt att den analoga tekniken finns kvar”

Anna Elgersson.

Som medlem i Patientforum representerar Dennis Bokedal föreningen Funktionsrätt Göteborg. Han ser stora möjligheter med digitaliseringen, men betonar också att vårdens kommunikation behöver anpassas efter patientens behov.

– Vissa kanske måste ha digital teknik, medan andra behöver få informationen på papper. Det är viktigt att den analoga tekniken finns kvar.

Dennis Bokedal lägger till:

– Jag tycker det är positivt med all teknik som kan underlätta för personal, som gör att dokumentationen går snabbare och mer tid till kan gå till patienterna.

Även Anna Elgersson ser fördelar med en sammanhållen journal och dokumentation som sker i realtid.

– Mycket skulle gå snabbare och bli enklare om informationen om patienten fanns tillgänglig så att läkaren eller fysioterapeuten kunde vara förberedd inför besöket, oavsett vårdgivare. Särskilt om man har många åkommor och har tagit prover från olika avdelningar.

Patientperspektivet ska alltid vara med

Reflektioner och synpunkter från Anna Elgersson och Dennis Bokedal kommer att användas i det stödmaterial om realtidsdokumentation som Lotta Copland tillsammans tar fram tillsammans med projektgruppen, och som sjukhusets medarbetare kommer att ta del av.

– I vårt fortsatta arbete med realtidsdokumentation kommer vi att förmedla vad som är viktigt för patienten så att patientperspektivet blir en del av det nya arbetssättet. Det kan till exempel handla om att vi kan erbjuda de rätta förutsättningar för våra patienter att ta del av dokumentationen och att det som vårdpersonal är viktigt att fråga patienten om den vill ta del av dokumentationen under besöket, säger Lotta Copland och konstaterar:

– Patientperspektivet är väldigt viktigt och väldigt välkommet.

Detta är Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) blir en ny och modern vårdinformationsmiljö, gemensam för Västra Götalandsregionen. Millennium är det huvudsakliga IT-stödet i vårdinformationsmiljön och ersätter många av de system som används i dag. Med den nya vårdinformationsmiljön kommer också nya och mer standardiserade arbetssätt, bland annat realtidsdokumentation. Det övergripande målet är att ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet.

Text: My Airijoki
Publicerad: 23 februari 2022 08:00
Uppdaterad: 16 februari 2022 08:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.