29 juni, 2020

På Smärtcentrum har pandemin skapat nya vägar att möta smärtan

På Smärtcentrum har pandemin inneburit en stor omställning i relationen till patienter. Här har digitala vårdmöten ökat med 100 procent.

I det digitala mötet möter patienten sin vårdgivare utan att fysiskt besöka Smärtcentrum.

– För Smärtcentrum har den rådande pandemin lett till en värdefull verksamhetsutveckling. Resultatet har blivit att vi fortsatt har kunnat ta emot nya patienter och hjälpa dem som redan är under behandling, fast under andra former än tidigare, säger Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum.

Smärtcentrum på Östra Sjukhuset är ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patienter med akut, cancer- och långvarig smärta i behov av specialistvård. Hit remitteras patienter med smärtproblematik från hela Västra Götalandsregionen. I början av pandemin bokades alla nybesök och återbesök om till digitala vårdmöten för att i nuläget utgöra en majoritet av besöken vid Smärtcentrum. I det digitala mötet möter patienten sin vårdgivare utan att fysiskt besöka Smärtcentrum. Många patienter har kunnat få den vård de har rätt till trots att sjukhuset har varit mindre tillgängligt.

– På så vis har vi kunnat bidra till att både minska smittspridningen, restiden för patienten samt påverkan på patienternas arbetsliv och fritid. Det har även förenklat för de patienter som har svårt för att ta sig till Smärtcentrum. Dessutom har det bidragit till mindre miljöpåverkan, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef Smärtcentrum.

Flertalet patienter återkopplar att digitala vårdmöten fungerar bra. Både patienter och medarbetare på Smärtcentrum är positivt överraskade över att tekniken fungerar så väl och att de digitala vårdmötena håller god kvalitet. De patienter som önskar får sedvanlig uppföljning via telefon. Ann-Charlotte Eliasson är stolt över sina medarbetare som tagit sig an uppgiften att ställa om till digital vård.

– Alla yrkeskategorier ställde om i rekordfart från fysiska besök till digitala vårdmöten. Alla medarbetare visade stort engagemang och stor vilja till förändring. Vi fick även en fantastisk hjälp med utbildning och att komma igång från de personer på sjukhuset som arbetar med digitalisering. Dessutom fick vi snabb hjälp med att få rätt utrustning på plats för att kunna starta, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Smärtcentrum

  • På mottagningen arbetar olika yrkeskategorier som till exempel smärtsjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, administratör, medicinsk sekreterare, vårdenhetschef, sektionschef och specialistläkare inom anestesi, psykiatri, allmänmedicin och invärtesmedicin. Samtliga yrkeskategorier ställde om i rekordfart från fysiska besök till digitala vårdmöten.
  • Patienter med långvarig smärta remitteras hit från hela Västra Götalandsregionen, framför allt från primärvård och specialiserad sjukvård i Göteborgsområdet. De handlägger även remisser från hela södra och västra Sverige.
  • Smärtcentrum arbetar nu fortsatt med att ta fram patientutbildningar via stöd- och behandlingsplattformen, för att öka tillgängligheten och nå fler patienter med långvarig smärta.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 29 juni 2020 15:04
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:51
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.