6 juli, 2021

Överläkaren: Undvik allvarliga olyckor med elsparkcykel

Sommaren innebär fler elsparkcykelolyckor vilket skapar en ansträngd situation på sjukhusets akutmottagningar. En undersökning gjord på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att över hälften av de som varit med i en olycka med elsparkcykel hade druckit alkohol. Cirka 10 procent hade använt hjälm.

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under sommaren förväntas ett stort antal olyckor med elsparscyklar. Inte minst eftersom flera av pandemins restriktioner tagits bort. Det innebär i sin tur att mindre akuta fall kan komma att prioriteras ned.

– Sjukvården tar hand om alla skadade patienter oavsett hur de skadat sig. Vi lägger ingen värdering vid skademekanism när vi prioriterar de svårt skadade som ska opereras utan det är en prioritering som helt baseras på medicinsk status hos den enskilda patienten, säger Ragnar Ang, överläkare på Traumavårdsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En läkarstudent på Sahlgrenskas Universitetssjukhuset har i sitt examensarbete fokuserat på just olyckor med elsparkcyklar. Ett arbete där Ragnar Ang tillsammans med Mikael Sundfeldt, överläkare på Ortopedin, varit handledare. Resultaten visar att berusning och avsaknad av hjälm är en stor anledning till att personer skadar sig vid elsparkscykelolyckor.

– Det tragiska är att det undantagslöst rör sig om personer som är unga, med livet framför sig, och som arbetar eller studerar. För de elsparkcykelskadade patienterna innebär skadorna ett svårt lidande. Kanske livslångt, med långa sjukskrivningstider och lång rehabilitering. Detta innebär stora kostnader för samhället, säger Ragnar Ang.

Under 2019 registrerades 198 patienter i Västra Götaland som varit inblandade i olyckor med elsparkcyklar. Frakturer och stukningar i armar och ben, tillsammans med näsfrakturer och sårskador i ansiktet står för 96 procent av skadorna. År 2020 under perioden maj till oktober syns ett liknande resultat, 127 patienter har sökt vård vid akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus. Huvud- och ansiktsskador samt skador i armar och ben är vanligast.

– Det finns ett behov av att studera skadorna som uppkommer och omständigheterna kring dessa olyckor. Resultaten ger en bild av hur skadorna och deras effekter ser ut i Göteborg. Det kan i sin tur användas av de som arbetar för att öka säkerheten vid användandet av elsparkcyklar och reglera hur detta skall gå till, säger Ragnar Ang och fortsätter:

– Det är en tidsfråga innan vi får vårt första dödsfall med en elsparkcykel inblandad.

Fakta: Olyckor med elsparkscyklar

”The injury panorama of electric scooter accicdents in Gothenburg”, är ett examensarbete av läkarstudenten David Flanking. Ragnar Ang har varit bihandledare i studien tillsammans med huvudhandlare Mikael Sundfeldt, överläkare på Ortopedin.

I undersökningen har man studerat statistik från registret STRADA, som sammanställer statistik av trafikskador, för olyckor med elsparkcykel under 2019. Patienter som sökt vård på Sahlgrenska sjukhusets och Mölndals sjukhus akutmottagningar har ombetts besvara en enkät. Denna visar att majoriteten av skadorna sker nattetid, företrädesvis på helger.

54,4 procent hade druckit alkohol innan olyckan. Endast 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället.

Patienter som deltog i studien under 2020 stod för 152 sjukhusbesök, sjukskrevs i totalt 472 dagar och gjorde 158 röntgenundersökningar. 15 patienter behövde opereras till följd av sina skador.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 06 juli 2021 13:12
Uppdaterad: 06 juli 2021 13:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.