9 juli, 2024

Över 1000 genomförda lungtransplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nått en milstolpe när det gäller antalet genomförda lungtransplantationer. Under våren genomfördes den 1000:e lungtransplantationen på sjukhuset räknat sedan den allra första som utfördes 1990.

Moa genomgick tidigare i år den 1000:e lungtransplantationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter att ha drabbats av svår avstötningsproblematik från en tidigare transplantation, som hon genomgick till följd av en sjukdom i lungans kärlsystem. Här tillsammans med kirurgerna Andreas Westerlind (till vänster) och Jakob Gäbel (till höger) som opererade henne. Fotograf: Paul Björkman

 Vi har kunnat flytta gränserna vad som är möjligt och har trots det väldigt goda resultat. Teamet har blivit mer slipat och vi strävar hela tiden efter att bli bättre, säger Jesper Magnusson, docent och överläkare i lungmedicin som arbetar på Transplantationscentrum.

Den typiske patienten som väntar på en lungtransplantation är en man eller kvinna kring 60 år som antingen har sjukdomen lungfibros eller KOL.

I dag kan fler än tidigare vara aktuella för transplantation då sjukvården blivit bättre på att ta hand om andra sjukdomar som tidigare omöjliggjorde ingreppet. Dessutom har vi blivit bättre på att hantera svårare sjuka patienter genom transplantationsförloppet.

”Det är mindre sannolikt att vi hade lyckats med det här för tio år sedan”, säger Jesper Magnusson, överläkare i lungmedicin och som på bilden visar en röntgenbild av Moas nya lungor. Med på bilden är också kirurgerna Jakob Gäbel och Andreas Westerlind som opererade Moa. Fotograf: Paul Björkman

Lungtransplantation är en dynamisk verksamhet. Cystisk fibros var nyligen en patientgrupp med mycket stort behov av lungtransplantation och i viss mån även levertransplantation, men tack vara nya läkemedel har behovet nu minskat till nära noll i nuläget. Hur det blir i framtiden för dessa patienter vet vi inte.

Samtidigt som behovet minskar i en grupp ökar det i andra, fler överlever idag längre med sina sjukdomar och då blir transplantation något som kan övervägas i fler fall. I dagsläget väntar 744 personer i landet på ett nytt organ varav 19 väntar på nya lungor. Behovet av donatorer är fortsatt stort och arbete pågår för att man ska kunna ta tillvara fler organ.

Det handlar dels om att öka möjligheten och göra så att fler som vill donera kan få göra det. Vi jobbar även hela tiden mot att bli bättre på att utvärdera och se vilka organ som går att använda liksom nya tekniker för att kunna använda fler organ på ett säkert sätt. Det är också viktigt att som donator göra sin önskan känd för närstående.

Fakta

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Nordens enda kompletta organtransplantationsverksamhet och Sveriges största transplantationsenhet. Här utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Thoraxverksamheten bedriver hjärt- och lungkirurgi för hela Västra Götalandsregionen vilket omfattar all thoraxkirurgisk inklusive hjärt- och lungtransplantation. Hjärt- och lungtransplantation är högspecialiserad vård och erbjuds till andra delar av landet. Under 2023 transplanterades totalt 906 organ i hela landet varav 806 organ kom från en avliden donator.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfördes 376 transplantationer förra året.  357 organ kom från en avliden donator. Vid åtta tillfällen transplanterades fler än ett organ samtidigt.

Fördelat på respektive organ har under året 65 lungor, 31 hjärtan, 155 njurar från avliden donator och 27 njurar från levande donator, 101 levrar, 3 pankreas och 2 tarmar transplanterats på sjukhuset.

Ingen transplantation utan donation
Sedan förra året finns ett regionalt donationscentrum där donationsspecialiserade sjuksköterskor (DOSS) har beredskap dygnet runt för att åka ut och stötta intensivvårdsavdelningar runtom i regionen och på så sätt möjliggöra fler donationer. Centret har också upprättat en Donationslinje som bemannas av donationsspecialiserad läkare som svarar på donationsspecifika medicinska frågor under processen.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 09 juli 2024 09:39
Uppdaterad: 10 juli 2024 09:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.