17 oktober, 2023

Nytt projekt vill accelerera införandet av precisionsmedicin i vården

Vinnova har godkänt finansiering av ett fyra år långt projekt, där samling av data från patienter i hela landet ska leda till mer precisa diagnoser och behandlingar.

Projektet tillsammans med det stöd vi får från regionerna är ett viktigt steg för att i grunden förändra sjukvården och möjliggöra precisionsmedicin, säger Per Sikora, 1:e överingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto Paul Björkman.

Vinnova godkände nyligen finansiering av det fyra år långa projektet: ”Systemdemonstrator för nationellt tillgängliggörande av omikdata för vård, forskning och innovation”. Projektet, som är ett samarbete mellan sju regioner och sju universitet, har en total budget på 70 miljoner kronor och kommer skapa en så kallad datasjö, där data från patienter i hela landet kontinuerligt matas in och sedan kan användas för att sätta mer precisa diagnoser och behandling av patienter.

Per Sikora.

– Projektet tillsammans med det stöd vi får från regionerna är ett viktigt steg för att i grunden förändra sjukvården och möjliggöra precisionsmedicin, säger Per Sikora, 1:e överingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet klinisk genetik och genomik, enhetschef vid Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Co-Chair för informatik och infrastruktur på Genomic Medicine Sweden, GMS.

”Mer precisa diagnoser”

Projektet genomförs inom ramen för Genomic Medicine Sweden, där man arbetar för att fler patienter i hela Sverige ska få tillgång till bred gensekvensering, som kan leda till bättre diagnostik och mer individanpassad behandling samt stärka svensk forskning inom precisionsmedicin.

– Vinnovas finansiering ger ett starkt betyg för det samarbete som sker mellan regioner och akademin och visar hur vår forskningsinfrastruktur kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för vård och patienthälsa, säger Elisabet Carlsohn, chef för Core Facilities

– Genom att dessa regioner kontinuerligt matar in patientdata i en datasjö, vars servrar för närvarande håller på att sättas upp, kommer alla regioner att ha tillgång till samma data. Detta kommer inte bara innebära att patienter kan få mer precisa diagnoser och behandlingsplaner, utan vården blir även jämlik oavsett var i landet man bor.

AV: AMELIE KARLSSON. Texten publicerades ursprungligen hos Akademiliv.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 oktober 2023 13:08
Uppdaterad: 17 oktober 2023 13:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.