22 augusti, 2022

Ny studie om postcovid: andningsproblem trots ”normal lungfunktion” vanligt

Många patienter med postcovid upplever problem med andningen trots att mätning uppger att deras syresättning och lungvolymer är normala. Det visar en ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Resultaten som nu publiceras visar att det är viktigt att brett undersöka funktion och symtom hos patienter med andningspåverkan vid postcovid även när mer gängse tester och undersökningar visar på normala värden. Bild: Eng Foto

– Det är viktigt att dessa patienter undersöks utförligare utöver sedvanliga undersökningar, säger Monika Fagevik Olsén, universitetssjukhusöversjukgymnast vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Göteborgs universitet, som genomfört studien.

Monika Fagevik Olsén.

Studien har gjorts på patienter som haft mer eller mindre kraftiga symtom under en covid-19-infektion, men som alla hemmavårdats. Deras andningsbesvär har sedan fortsatt även efter att de tillfrisknat från infektionen.

– När patienterna då sökt vård och genomgått sedvanliga undersökningar som till exempel test av syresättning under gångtest eller mätning av lungvolymer har dessa visat normala värden. De har då ofta fått information om att allt är normalt, trots deras upplevelse att så inte är fallet. När patienterna kommer till oss har vi kunnat påvisa att deras andningsmönster och andningsrörelser avviker och att många är väldigt svaga i andningsmuskulaturen, säger Monika Fagevik Olsén.

Aldrig påvisats tidigare

Med ett speciellt instrument går det att mäta andningsrörelserna.

– Det som gör den här studien unik är att vi objektivt har kunnat bekräfta det vi sett kliniskt och som också rapporterats om tidigare i internationella studier att andningsmönstret ofta är påverkat. Detta har inte påvisats med en objektiv mätmetod tidigare.

Resultaten som nu publiceras visar att det är viktigt att brett undersöka funktion och symtom hos patienter med andningspåverkan vid postcovid även när mer gängse tester och undersökningar visar på normala värden.

– Flera av de patienter vi har haft här har gått med sina andningsbesvär under lång tid eftersom man vid tidigare undersökningar inte hittat något fel. De blir ofta otroligt lättade av att få veta vad som kan vara orsak till problemen.

Finns behandling som kan fungera

Studien omfattar dessutom resultat av behandling, vilket kommer att redovisas framöver. Det finns specifik och individuell behandling som till exempel andningsövningar och ändrad andningsteknik som kan ha mycket god effekt på symtomen.

– Med resultaten från denna studie kan dessa patienter förhoppningsvis få bättre hjälp. Har man andningssymptom efter infektionen kan man som patient vända sig till fysioterapeut inom primärvården eller fysioterapeut som är specialist inom respiration.

Länk till studien: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2022.2101692

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 augusti 2022 09:03
Uppdaterad: 24 augusti 2022 08:32
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.