11 oktober, 2021

Ny studie om lungfunktion och arbetsförmåga efter covid-19

Många som haft covid-19 upplever kvarvarande trötthet och muskelsvaghet. Nu söker Arbets- och miljömedicin deltagare till en studie. Målet: att personer som drabbats av covid-19 ska ges de bästa möjliga förutsättningarna för ett fortsatt hälsosamt arbetsliv.

Arbets- och miljömedicin är en integrerad verksamhet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet, med syfte att främja god och hållbar hälsa i arbetslivet. En av specialiseringarna är studier av hur lungans små luftvägar – de som är mindre än 2 millimeter i diameter – påverkas av exempelvis gas, kemikalier och damm som människor kan utsättas för i sitt arbete.

Nu söker verksamheten deltagare till en studie som ska undersöka närmare hur covid-19 kan påverka luftvägar och arbetsförmåga. 

Covid-19 har visat sig ge påverkan på de små luftvägarna. I dagsläget är det också oklart om personer som haft covid-19 också är extra känsliga för luftvägsirritanter. Många drabbade upplever dessutom kvarvarande trötthet och muskelsvaghet efter genomgången covid-19-sjukdom, säger Anna-Carin Olin, professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicinsk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det övergripande målet med forskningsstudien är att personer som drabbats av covid-19 ska ges bästa möjliga förutsättningarna för ett fortsatt hälsosamt arbetsliv.

I studien vill forskarna undersöka personer som haft covid-19, men även friska personer som inte testat positivt, för att kunna jämföra med en kontrollgrupp.

Vi kommer att mäta biomarkörer i små luftvägar och lungfunktion, andningsmuskelstyrka samt värdera arbetsförmågan, säger Anna-Carin Olin.

Är du intresserad av att delta? Forskarna söker yrkesverksamma personer, både de som testat positivt för covid-19 och friska personer som inte genomgått infektionen. Läs mer om studien och deltagande på sahlgrenska.se här: Lungfunktion och arbetsförmåga efter covid-19 – Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 11 oktober 2021 11:28
Uppdaterad: 11 oktober 2021 11:28
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.