26 juni, 2024

Ny rapport: Västra Götalandsborna positiva till mer specialistvård i hemmet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar stort på Sahlgrenska hemma med målet att fler patienter ska få vård i hemmet. Nu visar en ny undersökning att 55 procent av de boende i Västra Götaland är positiva till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset utökar specialistvården i hemmet.

Under hösten 2023 lanserades Sahlgrenska hemma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målet är att fler patienter ska kunna få vård hemma som en del i omställningen av hälso- och sjukvården. Fotograf/Källa: Paul Björkman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Varje år sedan 2020 mäts allmänhetens förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom en förtroenderapport. Syftet är att följa upp och mäta hur boende i Västra Götaland uppfattar hälso- och sjukvården. Rapporten handlar om det allmänna förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt uppfattningar om den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård. I 2024 års rapport ställs också frågor om personcentrerad vård och specialistvård i hemmet.

Undersökningen visar bland annat:

  • Inställningen till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska öka graden av specialistvård i hemmet är positiv (55 procent). 30 procent har angett en neutral inställning och bara 14 procent uppvisar en negativ inställning.
  • Dock är det förhållandevis få som känner till specialistvård i hemmet, 18 procent.

Under hösten 2023 lanserades Sahlgrenska hemma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målet är att fler patienter ska kunna få vård hemma som en del i omställningen av hälso- och sjukvården. Sahlgrenska hemma tar avstamp i de verksamheter som redan i dag erbjuder vård i hemmet – digitalt eller fysiskt – för att samla och utveckla konceptet.

Patienterna själva med och formar sin vård

– Antalet patienter som erbjuds specialistvård i hemmet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat kraftigt. Att invånarna är så pass positivt inställda till mer vård i hemmet visar att omställningen till nära vård går hand i hand med patienternas egna önskemål. Målsättningen med Sahlgrenska hemma är att erbjuda patienterna specialistvård i hemmet när det går och inneliggande på sjukhus om det behövs, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I förtroendemätningen ställs också frågan om man som patient upplever att man får personcentrerad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I sjukhusets strategi för att bli Europas ledande universitetssjukhus är en målbild att patienterna själva är med och formar sin vård. En majoritet, 57 procent, upplever att de fått personcentrerad vård i stor eller mycket stor utsträckning.

– Bland sjukvårdens medarbetare finns expertisen inom medicin och omvårdnad, men patienten är samtidigt expert på sin egen sjukdom. Därför strävar vi efter ett partnerskap mellan sjukvårdens medarbetare och patienterna genom mer delaktighet och inflytande, säger Sahlgrenska Universitetssjukhusets förste chefläkare Helena Gustafsson och chefsjuksköterska Jessica Schiött.

– En försiktig tolkning av resultaten indikerar att nära 6 av 10 tycker att de har vårdats enligt en devis om att ingå i ett slags partnerskap med hälso- och sjukvården, där fokus ligger på patientens berättelser, som tillsammans med övriga undersökningar bildar underlaget för en hälsoplan på kort och lång sikt, säger Anders Carlander, doktor i psykologi, forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

LÄS MER: ”En bra känsla att vara hemma mitt i vardagen även om man är sjuk” | Sahlgrenskaliv

Förtroenderapport 2024

Sahlgrenska Universitetssjukhuset mäter årligen sedan 2020 allmänhetens förtroende för sjukhuset, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Totalt bjöds 3000 respondenter in att delta i undersökningen i februari och mars 2024. 2100 svarade vilket ger en deltagarfrekvens på cirka 66 procent. Samtliga svarande är boende i Västra Götaland.

Data har samlats in genom en webbenkät. Undersökningen bestod huvudsakligen av fyra frågor kring förtroende samt uppfattningar kring fyra områden som berör hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (personalens bemötande, organisationens effektivitet, den medicinska kvaliteten samt tillgången till vård).

Länk till förtroendemätningen: Rapporter från myndigheter | SOM-institutet, Göteborgs universitet (gu.se)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 26 juni 2024 11:09
Uppdaterad: 26 juni 2024 11:11
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.