18 januari, 2024

Ny ledning för Sahlgrenska akademin

Jenny Nyström och Magnus Simrén har nu installerat sig som ny dekan respektive prodekan. Inledningsvis vill de lyssna in fakulteten och skapa sig en bild av vilka frågor som är viktiga för olika delar inom Sahlgrenska akademin.

– Det är verkligen en stor ära att få förtroendet att få leda en så fantastisk organisation. Fakulteten har utvecklats starkt de senaste åren under ledning av Agneta Holmäng och Henrik Hagberg, och vi har otroligt mycket möjligheter framför oss, säger dekan Jenny Nyström.

Att det är ett lagarbete att leda fakulteten poängteras av både vår nya dekan och prodekan. Det är många medarbetare som bidrar till Sahlgrenska akademins utveckling, från vicedekaner, ledamöter i fakultetsstyrelsen och prefekterna, till medlemmar i olika råd och kommittéer.

Jenny Nyström är nytillträdd dekan för Sahlgrenska akademin (mandatperiod 2024–2029).

– Vår kollegialitet ger oss en oerhörd styrka och den vill vi tillvarata på bästa sätt. Vi ser fram emot den dialog som behöver föras inom fakulteten, och vi vill låta dessa interna samtal ta tid. Under våra första månader vill vi fokusera på att verkligen lyssna in vad verksamheten vill, säger prodekan Magnus Simrén.

Gemensamma lösningar

Några större förändringar är alltså inte att vänta den närmaste tiden. Lite längre fram ser vår nya ledning dock flera stora frågor, som fakulteten kommer behöva hantera och lösa gemensamt. Det försämrade ekonomiska läget ser ut att påverka fakulteten under en tid framöver. Genomströmningen av studenter inom våra utbildningar behöver diskuteras och hanteras. Även projektet kring Sahlgrenska Life behöver drivas vidare på ett ansvarsfullt sätt.

– Ett större långsiktigt mål är att stärka samverkan mellan fakultetens institutioner, framför allt för att bidra till fler inspirerande och kreativa samarbeten. Jag är övertygad om att det ger oss bättre forskning. Vi behöver också stärka vårt samarbete över institutionsgränserna för att undvika dubbelarbete, säger Jenny Nyström.

Goda förutsättningar för klinisk forskning

Liksom sin föregångare Henrik Hagberg kommer vår nya prodekan Magnus Simrén ta ett stort ansvar för fakultetens samverkan med Västra Götalandsregionen genom ALF-avtalet. Förutsättningarna är mycket goda, där toppresultat i två ALF-utvärderingar maximerat vår tilldelning av ALF-medel.

Magnus Simrèn nytillträdd prodekan för Sahlgrenska akademin (mandatperiod 2024–2029).

Ett starkt team

– Hälsosam har redan genomfört flera strategiska satsningar, bland annat på yngre forskare. Här kan det också finnas utrymme för andra satsningar, för att ytterligare förbättra förutsättningarna för den forskning vi bedriver i samverkan med Västra Götalandsregionen, säger Magnus Simrén, som tillägger att även spridningen av forskningsresultat inom vården är en viktig aspekt av vår samverkan med regionen.

Fakultetsledningen kommer också inkludera fem vicedekaner, med i stort sett samma ansvarsområden som under föregående period. Fyra av dessa fem vicedekaner presenterades strax före jul. Mats Brännström blir vicedekan för forskning, Ewa-Lena Bratt blir vicedekan för internationalisering och samverkan, Mia Ericson blir vicedekan för forskarutbildning, och Gudmundur Johannsson blir vicedekan för utbildning.

De nya vicedekanerna har identifierats i samarbete med den fakultetsgemensamma valberedningen.

– Jag tycker att vi har fått ihop ett riktigt starkt team, där de olika vicedekanerna uppvisar stor bredd och representerar stora delar av Sahlgrenska akademin. Vi tror att de kommer komplettera varandra väl med sina olika kompetenser och bakgrund, säger Jenny Nyström.

– Vi kommer ha en dialog med de nya vicedekanerna om exakt vilka uppgifter som ska rymmas inom olika uppdrag, där det kan bli lite justeringar. Bland annat vill vi tillföra hållbarhet som ett nytt ansvarsområde som ska ingå i något av vicedekanuppdragen, säger Magnus Simrén.

Ytterligare ett vicedekanuppdrag ska tillsättas inom kort: vicedekanen med ansvar för infrastruktur och lokaler. Akademiliv återkommer med information när denna tillsättning är klar. Vicedekanerna kommer också senare att presenteras närmare.

Jenny Nyström

Nytillträdd dekan för Sahlgrenska akademin (mandatperiod 2024–2029).
Professor i fysiologi. Tidigare prefekt för Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.
Disputerade i Göteborg år 2000, följt av en period som postdok i New York, vid Albert Einstein College of Medicine.
Fortsätter parallellt aktivt med undervisning och forskning inom njurfysiologi med ett särskilt fokus på mekanismerna bakom inflammatoriska njursjukdomar.

Magnus Simrèn

Nytillträdd prodekan för Sahlgrenska akademin (mandatperiod 2024–2029). Professor i medicinsk gastroenterologi. Tidigare ledamot av Sahlgrenska akademins fakultetsstyrelse. Disputerade i Göteborg år 2001, följt av en period som postdok i Leuven, Belgien, vid Katholieke Universiteit Leuven. Fortsätter parallellt aktivt med forskning inom neurogastroenterologi, särskilt om IBS på Wallenberglaboratoriet och Mag-tarmlab, samt klinisk verksamhet på Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Elin Lindström
Texten har tidigare publicerats i Akademiliv

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 januari 2024 14:10
Uppdaterad: 19 januari 2024 10:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.