14 februari, 2023

Ny behandlingsmetod för barn med medfödd missbildning av skallen

Barn med unikoronar synostos, en medfödd tidig sammanväxning av sömmen på sidan av huvudet, har hittills behandlats med en omfattande operation av skelettet. Nu har läkare på Plastikkirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset infört en ny operationsmetod som är betydligt mindre omfattande och mer skonsam samtidigt som den ger bättre resultat.

Det nya ingreppet innebär att man öppnar den stängda suturen och sätter in en så kallad distraktor, ett tekniskt hjälpmedel av titan som pressar isär benkanterna med hjälp av en skruv. Bild: Niclas Löfgren

I Sverige föds ca 110 barn varje år med för tidig slutning av en eller flera av skallens sömmar, så kallad prematur suturslutning eller kraniosynostos. Beroende på vilken eller vilka sömmar som är stängda deformeras barnets skalle på ett karaktäristiskt sätt. Vid unikoronar synostos blir ansiktet skevt med ögonen på olika höjd, näsan sned och med olika form på pannan på den sida där suturen är stängd jämfört med den sida där suturen är öppen.

Traditionellt har denna missbildning korrigerats med en omfattande operation av skallens skelett men nu har kranofaciala enheten vid Plastikkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, infört en ny operationsmetod som är betydligt mindre omfattande och mer skonsam för barnet samtidigt som den ger ett avsevärt bättre resultat.

Nya metoden bygger på distraktorer

Den nya operationen består av ett begränsat ingrepp där man enbart öppnar den stängda suturen och sätter in en så kallad distraktor, ett tekniskt hjälpmedel av titan som pressar isär benkanterna med hjälp av en skruv. Sedan skruvas distraktorn dag för dag under en månads tid och pressar på skelettet. Processen att justera skallen går då långsamt och ansiktsskelettet följer med i rörelsen.

– Egentligen startade detta med att vi opererade ett par fall av unikoronar synostos med de expanderande fjädrar som vi använder vid andra typer av kraniosynostoser, säger Lars Kölby, överläkare och professor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det gick förvånansvärt bra men det fanns samtidigt en viss osäkerhet om effekten. När vi sedan fick reda på att man på andra håll använt distraktorer så bytte vi till det. De är väldigt förutsägbara, alla expanderar lika mycket givet att man vrider lika många varv och de ger en säker effekt.

Får ett symmetriskt ansikte

Hittills har ett drygt tjugotal barn opererats med den nya metoden och de första resultaten av de första 14 patienterna redovisas i en vetenskaplig artikel i den ansedda tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery. Ansiktet blir nu nästan helt rakt, ögonhålorna hamnar i samma nivå och näsan rätas upp, vilket inte kunde uppnås med den tidigare använda tekniken.

Nästa steg blir att utvärdera hur resultaten står sig när barnen blivit äldre men redan nu ser kraniokirurgerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset att det verkar vara stabilt. Ansiktena tycks lika raka vid tre års ålder som de var omedelbart efter att distraktionen var klar. 

– För patienterna är det en stor fördel med ett symmetriskt ansikte, säger Lars Kölby. Efter den gamla operationstypen blev pannan förbättrad men ansiktet var nästan lika skevt och det har vi nu kommit till rätta med på ett enkelt sätt.

Fakta: unikoronar synostos

Ensidig slutning, antingen höger eller vänster, av den sutur som löper på tvären från den stora fontanellen ner i tinningen. Detta leder till en asymmetrisk tillväxt av skallen där pannan på den drabbade sidan hålls tillbaka och den friska sidan buktar fram och trycker ögonhålan nedåt. Även på andra delar av skallen kan kompensatorisk tillväxt av skallen äga rum för att hjärnan ska få plats.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 14 februari 2023 08:26
Uppdaterad: 16 februari 2023 09:20
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.