22 juli, 2021

Ny behandling för datorspelsberoende forskas fram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2018 klassades datorspelsberoende som en sjukdom av WHO. På SU:s mottagning för skärmhälsa och spelberoende pågår ett pionjärarbete med att forska fram nya behandlingar i realtid.

"Diagnosen är ny, vi är en ny enhet, patientgruppen är ganska okänd. Som ny mottagning på ett universitetssjukhus har vi i uppdrag att utvärdera och forska på de behandlingar vi provar, och vi har möjlighet att visa vägen för andra. Det känns jättespännande", säger enhetschefen Annika Hofstedt.

Annika Hofstedt har arbetat som psykolog i beroendevården i många år. Numera är hon enhetschef för Mottagning för skärmhälsa och spelberoende, som startade 2019. Den ligger på Järntorget i Göteborg och tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen, oftast genom egenremiss. Första året behandlades enbart patienter med beroende av spel om pengar. I höstas öppnade mottagningen upp för remisser inom datorspelsberoende.

Annika Hofstedt.

– Det som skiljer dessa beroenden från de jag har jobbat med förut – alkohol och droger – är att personerna är beroende av beteenden och inte substanser. Dessutom är diagnoserna betydligt nyare, så det finns mycket mindre forskning och kunskap om denna typ av beroenden. När det gäller datorspelsberoende har diagnosen inte ens hunnit bli översatt till svenska ännu och det finns inte heller någon nationell standard för hur behandlingen ska ske, säger Annika Hofstedt.

Spel om pengar har mottagningen lyckats behandla på ett framgångsrikt sätt. Metoden bygger på KBT och ges både individuellt och i grupp, på plats vid Järntorget och online. Den har stöd i internationell forskning och nationella riktlinjer.

– Behandlingen är ungefär 8 veckor lång. Eftersom den bygger på KBT handlar den om att ändra ett beteende och att lära sig känna igen sina känslor för att kunna reglera och hantera dem. Vid spelberoende finns en del vanliga tankefällor som det är lätt att hamna i; till exempel att chansen att vinna ökar efter ett antal upprepade förluster eller att man genom att spela några gånger till ska kunna vinna tillbaka de pengar man har förlorat. Patienterna får göra individuella handlingsplaner för att genomföra beteendeförändringar. Jag är otroligt imponerad av vilka stora förändringar de gör, säger Annika Hofstedt.

Tre månader och sex månader efter behandlingen ringer mottagningen upp för att kolla av hur patienterna har det och om de behöver ytterligare insatser.

– Väldigt få har behov av ytterligare insatser, vilket förstås är ett tecken på att det går bra för dem, säger hon.

För datorspelsberoende finns ingen tidigare manual

Datorspelsberoende, som alltså är en ganska ny patientgrupp för mottagningen, har behandlats på ett snarlikt sätt. En skillnad är att de som är beroende av datorspel ofta vill fortsätta spela, men begränsa tiden de lägger på det. Handlingsplanerna handlar därför ofta om att sätta gränser och rimliga förväntningar, och att göra det svårare att spela. Det kan vara allt från att montera isär datorn mellan gångerna till att lägga undan tangentbordet eller avinstallera genvägar och appar. En väldigt viktig del av behandlingen är att hitta andra aktiviteter att fylla sin tid med.

– För den här patientgruppen finns det ingen svensk behandlingsmanual sedan tidigare, och väldigt lite internationell forskning. Därför har vi på mottagningen utvecklat en egen behandlingsmanual som vi kommer utvärdera i olika forskningsprojekt, säger Annik Hofstedt.

Ytterligare en skillnad är hur de olika typerna av beroende påverkar livet. Spel om pengar går ofta att syssla med samtidigt som man upprätthåller ett ”vanligt” liv, men innebär risker för stora ekonomiska svårigheter och förhöjd suicidrisk. Vid datorspelsberoende tar själva spelandet ofta väldigt mycket tid. Det kan till exempel bli svårt att slutföra studier, söka jobb eller hålla kontakt med vänner utanför spelet.

Ända sedan start har mottagningen bedrivit forskning om patientgrupperna och behandlingsformerna. Sedan två år tillbaka pågår forskning om internetbaserad behandling för de patienter som är beroende av spel om pengar. Det görs också en kartläggning av patientgruppen som väntas bli klar senare i år. Flera forskningsprojekt är också på gång när det gäller datorspelsberoende. I en pågående studie genomförs djupintervjuer med ett antal patienter som sökt hjälp för datorspelsberoende för att kunna beskriva patientgruppen och vad som utmärker den. Det planeras dessutom för en randomiserad, kontrollerad studie för att undersöka vilken effekt behandlingen har på personer med beroende av datorspel. Nyligen tilldelades projektet ett forskningsanslag på en halv miljon kronor från Svenska Spel. Ungefär 100 personer kommer delta i studien och de lottas till att påbörja behandling direkt, eller att vänta 3-4 månader. De kommer följas upp noggrant under hela tiden.

– Vi ser som sagt att våra insatser har effekt, men kan faktiskt inte med säkerhet säga att det är behandlingen som har betydelse. Kanske söker patienterna hjälp vid en tidpunkt där de själva är motiverade att göra förändringarna och själva kan lösa problemen? Sådant vill vi undersöka. Det ultimata vore förstås att jämföra behandlingen mot placebo, men det är svårt inom psykologi.

Studien kommer ta flera år och har redan väckt intresse på andra beroendemottagningar i Sverige.

– Diagnosen är ny, vi är en ny enhet, patientgruppen är ganska okänd. Som ny mottagning på ett universitetssjukhus har vi i uppdrag att utvärdera och forska på de behandlingar vi provar, och vi har möjlighet att visa vägen för andra. Det känns jättespännande.

Detta är datorspelsberoende

Världshälsoorganisationen, WHO, kallar diagnosen för gaming disorder. Den svenska översättningen av sjukdomsklassifikationen är inte färdig än, men i sin diagnosbeskrivning pekar WHO främst på tre kriterier:

  • Försämrad kontroll över spelandet. Personen spelar oftare och mer än hen tänkt sig.
  • Spelandet tar över andra intressen och aktiviteter.
  • Personen fortsätter spela trots att det får negativa konsekvenser för till exempel socialt liv, jobb eller utbildning.

En tumregel är att problemen ska ha funnits i ett år för att det ska klassas som ett beroende.

Mottagning för skärmhälsa och spelberoende

Mottagningen erbjuder hjälp till dig som har ett beroende av spel om pengar, eller har ett problematiskt datorspelande/datorspelsberoende. Det går att söka hjälp hos oss från det året man fyller 16 år. På mottagningens hemsida kan du läsa mer. Där finns också länkar till egenremisser.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 22 juli 2021 08:27
Uppdaterad: 22 juli 2021 09:41
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.