18 januari, 2021

Nu lanseras den världsunika forskningsdatabasen

Nu närmar sig lanseringen av världsunika Scapis. En bank med data, prover och bilder från hela 30 000 deltagare som kommer att stå öppen för forskare i hela landet – och på sikt även internationellt. Visionen är att upptäcka dem som riskerar att bli hjärt- och lungsjuka och behandla dem tidigare.

Scapis är Sveriges hittills största forskningsstudie inom hjärt-lungsjukdom. Göran Bergström, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är huvudansvarig för studien. Bild: Jeroen Wolfers

Det är tretton år sen idén om Scapis uppkom. Nu är det bara månader kvar tills den öppnar, en enorm kunskapsbank för forskare som vill undersöka hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ur olika aspekter

– Vår huvudvision är att minska den här typen av sjukdomar i kommande generationer, eller åtminstone skjuta dem upp i åldrarna. Genom forskning kan vi upptäcka vilka som riskerar att bli sjuka och behandla dem tidigt. Det handlar om att kunna få fler friska år, säger Göran Bergström, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Grundliga hälsoundersökningar av alla deltagare
I Scapis ingår totalt 30 000 slumpvis utvalda deltagare i åldern 50 – 64 år. De har alla genomgått grundliga hälsoundersökningar, bland annat skiktröntgen, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester. De har även fått registrera fysisk aktivitet och svara på frågor om levnadsvanor och matvanor.

”Där kan man titta på vad det finns för riskfaktorer för att få covid-19, vilka blir allvarligt sjuka och hur ser långtidseffekterna ut.”

Öppnandet av Scapis sker 17 mars. Då kommer delar av datan finnas tillgänglig, för att sedan utökas kontinuerligt. 

– Som forskare skickar man in en ansökan via vår hemsida om vilken data man vill använda. Där finns listor över vilka datatyper som finns, just nu har vi ungefär 1500 variabler att välja på och man får kryssa i vad man vill ha, säger Göran Bergström.

Kan du ge några exempel på vilken typ av undersökningar du tror att forskare vill göra?

– Med de data vi har just nu skulle man exempelvis kunna titta på vad det är för riskfaktorer som styr om man får åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Man skulle även kunna titta på hur arbetsmiljön påverkar lungsjukdom eller hur övervikt påverkar hjärtsjukdom. Det klassiska, att ta reda på olika riskfaktorer.

Scapis är från och med mars tillgängligt för forskare i hela landet som vill ansöka om att använda data. Inom några år är planen att forskare även internationellt ska komma åt materialet.

Storleken gör studien unik
Det är storleken på Scapis som gör studien unik. 30 000 deltagare gör att materialet kan bli detaljerat, men nytt är även att man gjort så pass omfattande undersökningar på friska personer, berättar Göran Bergström.

– Vi har till exempel tittat på hjärtats kranskärl med hjälp av skiktröntgen hos en grupp människor som inte är sjuka. Sen har vi även gjort lungdatortomografi, alltså skiktröntgen av lungorna på ickerökare, det är helt nytt. 

Kan Scapis användas för forskning inom covid-19?

– Det här är en fråga vi tänkt mycket på såklart. Vi hoppas kunna göra en återundersökning och ta reda på vilka av våra deltagare som haft covid-19. Där kan man titta på vad det finns för riskfaktorer för att få covid-19, vilka blir allvarligt sjuka och hur ser långtidseffekterna ut. Vi har ju gjort lungröntgen på våra deltagare och där skulle man kunna jämföra lungorna före och efter covidinfektion.

Fakta Scapis

Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien leds av en nationell forskargrupp från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Huvudfinansiär för Scapis är Hjärt- och lungfonden. Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen har också bidragit med finansiering.

Vill du veta mer?

Är du forskare som vill ansöka om att använda data i Scapis? Besök scapis.org för mer information om vilken data som finns tillgänglig, och hur du ansöker.

På scapis.se finns information för dig som är intresserad av att läsa mer om Scapis.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 januari 2021 07:56
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.