5 januari, 2022

Nio handledare har prisats för sina insatser

I dag student – i morgon medarbetare. Det är målet när studenter och elever gör VFU, APL eller LIA på sjukhuset. Nu har nio särskilt skickliga studenthandledare fått pris för sin skicklighet och sitt engagemang. Här finns hela listan.

Helena Barreto Henriksson, studierektor för akademiska vårdutbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar:

”Utbildningsuppdraget är ett centralt och viktigt uppdrag för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi på Utbildningsenhet/FoUUI arbetar för att leverera utbildning i toppklass. Det gäller både verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från akademiska vårdutbildningar, arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasieelever samt lärande i arbete (LIA) för elever från yrkeshögskolorna. Allihop är mycket viktiga för studenternas/elevernas lärande och yrkesutveckling. Vi vill att studenterna och eleverna får ett positivt intryck av sin praktik för denna bild bär de med sig då de ska söka anställning efter sin examen. Vi pratar mycket om ’idag student/elev, imorgon medarbetare’.

Varje termin delas handledarpris ut till de handledare och huvudhandledare som utmärkt sig med särskilt engagemang och skicklighet vid handledning av studenter/elever. Det är medarbetare på sjukhusets verksamheter som nominerar till priset. Därefter väljer studierektor för Kansliet för Akademiska Vårdutbildningar, utbildningsledare och studierektor för Kansliet för Gymnasie- och Yrkeshögskolan tillsammans ut några av de nominerade kandidaterna till handledarpris. Handledarpris för hösten 2021 delades ut strax innan jul av studierektor och utbildningsledare från Utbildningsenhet/FoUUI. Alla nio mottagarna av handledarpriserna överraskades ute i verksamheterna och fick ta emot diplom, blommor och konfekt, vilket var mycket uppskattat och glädjefullt.”

Här är de nio handledarna som prisades 2021:

Charlotta Wigander, arbetsterapeut, Arbetsterapi (område 3)

”Charlotta har en fantastisk förmåga att välkomna studenter till verksamheten. Att få varje student att känna sig sedda, hörda och trygga är en egenskap som huvudhandledare bör ha. Hon får en att känna sig sedd och ger utrymme att våga utvecklas.”

Helen Hosseini, biomedicinsk analytiker, Patologilaboratorier (område 4)

”Helen skapar ett genuint intresse för cytologi med sitt engagemang och bidrar gärna med sina kunskaper, både till sina kolleger och studenter. Helens positiva inställning och starka känsla för struktur skapar bra förutsättningar för en god lärandemiljö.”

Marie Falk, operationssjuksköterska, Operation 1 (område 5)

”Genom stort engagemang vägleder Marie studenter genom VFU på ett professionellt och tryggt sätt. Genom sin gedigna erfarenhet och kunskap inom operationssjuksköterskans profession och utveckling, hittar hon en perfekt balans.”

Paula Ohlson, barnmorska, Förlossningen (område 1)

”Paula är ett stort stöd för studenterna och inger trygghet i alla situationer, alltid med ett gott bemötande och genom att lyssna in varje enskild individ. Hon handleder alltid med äkta intresse, inspirerande ödmjukhet och stor kunskap.”

Marie Lyrfors, Röntgensjuksköterska, Radiologi barn (område 1)

”Marie är en extremt duktig röntgensjuksköterska och har en fin pedagogik där studenterna känner sig trygga och blir peppade att utvecklas. Hon är en lojal kollega som sprider fin stämning omkring sig. Alla studenter och kollegor tycker att Marie är en klippa.”

Björn Danemo, sjuksköterska, Rättspsykiatri (område 2)

”För sin förmåga att utföra sitt dagliga arbete på ett exceptionellt sätt samtidigt som Björn säkerhetsställer att studenten får ut det bästa möjliga av sin praktikperiod. Björn har en förmåga att handleda på ett professionellt sätt oavsett situation eller arbetsbelastning.”

Nouna Andersson, medicinsk sekreterare, Verksamhet kirurgi (område 2)

”Nouna hanterar och planerar placeringarna så att studenterna framförallt skall få en bra LIA – hon anpassar ibland dessa placeringar utefter studenten själv – en del behöver längre tid på varje station och andra vill/kan hellre se så mycket som möjligt när de är här.”

Sonny Högberg, skötare och huvudhandledare, Avdelning 362, Psykiatri Affektiva (område 2)

”Sonny har ett dynamiskt och flexibelt arbetssätt i sitt uppdrag som huvudhandledare för skötare. Han kan genom sitt erfarna och trygga sätt hjälpa studenterna att nå sina mål då han har en fin förmåga att möta studenter där de befinner sig. Studenterna har så olika tidigare erfarenheter.”

Nina Andersson, undersköterska, Avdelning 231, Ortopedi (område 3)

”Nina har varit handledare under många år och tar sig an elever, lärlingar och LIA-studerande på ett mycket engagerat och professionellt sätt. Nina brinner verkligen för att lära ut undersköterskearbetet till de som är på väg in i yrket. Nina är en mycket god förebild.”

Text: Maja Larsson
Publicerad: 05 januari 2022 10:20
Uppdaterad: 11 januari 2022 08:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.