22 maj, 2023

Nedgången i födelsetal kan hjälpa förlossningsavdelningarna att komma ikapp

Att antalet födda barn går ner är inget som märks av på förlossningsavdelningarna – men det kan bli en möjlighet att klara de uppsatta målen om antalet patienter per barnmorska.

Västra Götalandsregionen (VGR) har på sistone arbetat fram bättre förlossningsprognoser, vilket gör det möjligt att arbeta mer långsiktigt.

Ändå går det aldrig att helt planera förlossningsvård, menar Corinne Pedroletti, ordförande för regionens samordningsråd för kvinnosjukdomar och förlossningar:

Corinne Pedroletti.

– Det är viktigt att trycka på att förlossningsvård är en akutverksamhet, och det är svårt att säga exakt när en förlossning ska ske. En normal graviditet kan pågå mellan 37 och 41 veckor, även om vi räknar på att den ska ta 40 veckor, säger Corinne Pedroletti, som till vardags är verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi ser också att det är en fluktuation över dygnet, det kan vara ganska stora skillnader. Allt detta måste vi bemanna för, för att kunna ge en god förlossningsvård trots att det svänger mycket över ett dygn eller en vecka.

Bygger upp bemanning

Corinne Pedroletti säger att det i dag finns en samsyn för att nå de regiongemensamma bemanningsmålen, som innebär att en barnmorska inte ska ansvara för mer än en patient i aktiv förlossning, alternativt sex redan förlösta kvinnor på BB.

– Där är inte vi ännu. Vi som region håller på att bygga upp vår bemanning nu under tre års tid, för alla förlossnings- och bb-avdelningar, och den här nedgången i antalet födda kan hjälpa oss att nå målen i tid.

Hittills har VGR inte haft tillräckligt många barnmorskor för att nå bemanningsmålen, och antalet förlossningar per barnmorska har varit för många.

– Det jobbar vi oss ifrån nu genom de regiongemensamma mål vi har fått, och med budgetförstärkningar från regionen. Det finns ingenting vi kan ta bort för att förlossningstalen går ner. Vi håller på att bygger för en hög kvalitet och god arbetsmiljö, det är där vi har kämpat.

Födelsetalen kan börja öka efter 2025

Enligt de prognoser Corinne Pedroletti arbetar efter kommer födelsetalen att sjunka ungefär fram till år 2025, innan de långsamt börjar öka igen.

– Det gäller att vi lyckas anställa och behålla barnmorskor så att vi når de nya gemensamma bemanningsmålen 2025. Då är vi redo för när förlossningarna börjar öka igen.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 maj 2023 09:23
Uppdaterad: 22 maj 2023 09:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.