31 augusti, 2022

Nationell konferens i palliativ vård sätter fokus på livet i ljuset av döden

Den 5 - 7 september arrangerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nationella rådet för palliativ vård den sjunde nationella konferensen i palliativ vård i Göteborg. Erfarenheter och lärdomar från covid-19 pandemin är ett av alla högaktuella ämnen.

Under tre dagar träffas landets ledande experter inom palliativ vård på Svenska Mässan i Göteborg för att diskutera livet i ljuset av döden och den bredd av insatser som behövs för att stötta och hjälpa patienter i palliativt sjukdomsskede. I år slår konferensen deltagarrekord med ungefär 1 100 deltagare och inbjudna nationella och internationella experter. Temat är ”Palliativ vård – det gäller livet”.

– Palliativ vård handlar inte så mycket om döden utan mer om livet i ljuset av döden. Därför är den palliativa vårdens betoning på lindring och att främja livskvaliteten så viktig för att patienten och de närstående ska orka leva alla dagar som är kvar.

Det säger Linnéa Carling, vårdutvecklare på Palliativt Centrum som tillsammans med en projektgrupp från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin utformat det vetenskapliga programmet. På agendan står allt från symtomlindring till existentiella frågor där palliativ vård kommer att belysas ur olika perspektiv.

Vad är palliativ vård?

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.

– Vi kommer få ta del av högaktuella ämnen som till exempel erfarenheter och lärdomar för palliativ vård från covid-19-pandemin med Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och Peter Strang, professor i palliativ medicin. För att inte tala om tidig integrering av palliativ vård med Stein Kaasa, professor i palliativ medicin vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

– Jag ser också fram emot att lyssna på hur ett folkhälsoperspektiv på livets slut kan tydliggöra angelägna frågor för samhället med Carol Tishelman som är professor i innovativ vård och omsorg.

Konferensen är tvärprofessionell och ett tillfälle till fortbildning för alla som arbetar med eller är intresserade av att lära sig mer om palliativ vård. Dagarna inleds med en fördjupning i forskningsmetoder för att utveckla den palliativa vården.

– När man arbetar i en verksamhet som många gånger är krävande är det viktigt att få input och påfyllning för att man ska behålla glädjen i arbetet. Vi hoppas att alla deltagare under dessa dagar ska öka sin kompetens och bli stärkta i sitt arbete för att bidra till en god och jämlik palliativ vård i Sverige, säger Linnéa Carling.

Om konferensen

Den nationella konferensen i palliativ vård är den sjunde i ordningen och äger rum på Gothia Towers/Svenska mässan i Göteborg den 5 – 7 september. Arrangörer är Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nationella rådet för palliativ vård (NRPV).

Palliativt centrum arbetar med utbildning, utveckling, rådgivning och forskning inom palliativ vård. NRPV är en sammanslutning av professionsföreningar (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, socionomer, fysio- och arbetsterapeuter samt företrädare för Sjukhuskyrkan) som arbetar för att främja den palliativa vården i Sverige.

Läs mer på konferensens webbplats.Text: Redaktionen SU
Publicerad: 31 augusti 2022 10:17
Uppdaterad: 01 september 2022 14:38
Kategori: Palliativ vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.