29 juni, 2021

Närsjukvårdsteamen rullar på i sommar

Sahlgrenska Universitetssjukhusets mobila team har bytt namn till Närsjukvårdsteam. Det förändrar inte uppgiften; att vara en mobil akutmottagning, mobil internmedicinsk-geriatrisk mottagning och ett sjukhus i hemmet.

Charlotta Szemberg, sjuksköterska, och Märta Umaerus, specialistläkare i Mölndals närsjukvårdsteam.

Märta Umaerus, specialistläkare i Mölndals närsjukvårdsteam, lägger till ytterligare en punkt:

– Vi i Mölndalsteamet tar inte bara internmedicinska och geriatriska patienter, utan också ortopediska. I övrigt jobbar vi nog ganska lika, oavsett sjukhustomt, säger hon.

Sedan 2019 har samtliga sjukhustomter – Mölndal, Östra och Sahlgrenska – varsin organisation för närsjukvård, eller mobila team som de hette fram tills alldeles nyligen. Närsjukvårdsteamen tillbringar sina dagar ute i människors hem där de gör bedömningar och åtgärder för personer där hälsotillståndet eller omvårdnadsbehovet är så pass omfattande att behov av slutenvård övervägs eller förväntas uppstå inom kort. Ungefär hälften av besöken är bokade i förväg. De som tar kontakt teamen kan till exempel vara äldresjuksköterskor i primärvården, sjuksköterskor på äldreboenden eller personal på någon av sjukhusets mottagningar eller avdelningar. Det är alltid närsjukvårdsteamet som avgör om det kan bli aktuellt med ett besök, eller om det är bättre att patienten till exempel åker in till sjukhuset.

Simon Hultgren, ST-läkare, Petter Nordström, sjuksköterska, Märta Umaerus, specialistläkare, Charlotta Szemberg, sjuksköterska, och Gudny Gudnadottír, överläkare.

– Vi gör ofta tidiga uppföljningar av patienter som fått åka hem från sjukhuset eller akuten, för att hålla koll och se åt vilket håll det bär, säger överläkaren Gudny Gudnadottír i Sahlgrenskateamet.

Simon Hultgren, ST-läkare i internmedicin och geriatrik i Östras närsjukvårdsteam instämmer:

– Om man inte måste vara på sjukhus är det ofta bättre att vara hemma. Sköra patienter blir snabbt ännu skörare när de är på sjukhus.

Andra halvan av besöken bokas spontant under dagen.

– Ambulansen får alltid ringa och be oss göra en bedömning. Vi hjälper också hemsjukvården, säger Simon Hultgren.

”Va, ringer ni om provsvaret redan i eftermiddag?

Under försommaren tog sjukhuset fram en rutin för hur kontakt och kommunikation med närsjukvårdsteamen ska ske. Fortfarande är det framför allt de internmedicinska och geriatriska mottagningarna som anlitar teamen.

– Men vi kan till exempel hjälpa infektion och kirurgin med provtagning, och geriatriska frågeställningar hjälper vi alltid till med, säger Simon Hultgren.

Just provtagningen sköts ofta på ett väldigt effektivt sätt, berättar sjuksköterskan Petter Nordström i Östras team.

– ”Va, ringer ni om provsvaret redan i eftermiddag?”, kan patienterna säga. Vi har ju hela universitetssjukhusets muskler, det går snabbt att få svar på de flesta frågeställningar. Det ger stor trygghet. Läkemedelsgenomgångarna är en annan sak som blir otroligt smidig att göra i människors hem. Det finns ingenting som går upp mot en läkemedelsgenomgång hemma vid köksbordet, där alla läkemedel ligger framför en. Många multisjuka äldre har svårt att berätta om alla läkemedel de tar om man frågar dem.

Den nya rutinen behövs, för en stor del av närsjukvårdsteamens arbete handlar om att kommunicera med patienternas övriga vårdgivare. Många är kroniskt sjuka, till exempel i KOL eller hjärtsvikt, och har redan kontakt med en internmedicinsk mottagning. Andra har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

– Vi arbetar i SAMSA, som är kommunens och regionens gemensamma kommunikationsverktyg, och är noga med att ringa till exempel hemsjukvården för att berätta vilka insatser vi planerar så det inte blir dubbelarbete. En del patienter behöver mer uppföljning hos vårdcentralen och fantastiskt nog har många vårdcentraler äldresjuksköterskor numera. Att det finns kunniga kontaktpersoner underlättar väldigt mycket, säger Gudny Gudnadottír.

Andra patienter behöver få någon form av stöd i sina hem.

– Det blir ofta ganska uppenbart när vi börjar prata läkemedel, som många har svårt att dosera och hantera rätt, eller ens komma ihåg att ta. Ibland kan själva hemsituationen vara anledningen till att en patient kommer till akuten ofta – de klarar sig helt enkelt inte utan hjälp. Det händer ofta att vi tar kontakt med kommunen och föreslår insatser, säger Märta Umaerus. 

Närsjukvårdsteamen kör som vanligt i sommar, måndag till fredag. För både Östra och Mölndal är det tredje sommaren med närsjukvårdsteam, för Sahlgrenska är det andra. 

– Det är ett fantastiskt sätt att arbeta på. På ett sjukhus blir man så lätt avbruten i det man gör, här är vi bara fokuserade på den patient vi är hos. Det känns som ett privilegium att få arbeta på det sättet, tycker sjuksköterskan Charlotta Szemberg.

Gudny Gudnadottír håller med:

– Det är en jättebra vårdform, men det vi gör kostar mycket. Därför ska vi bara använda teamen för de som verkligen behöver oss, och det är främst multisjuka och sköra patienter som har svårt att ta sig till vårdcentralen eller blir sämre när de ligger inlagda. Det kan vara bra att veta när man ringer oss, säger hon.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 29 juni 2021 11:16
Uppdaterad: 30 juni 2021 08:18
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.