29 juni, 2023

Närhet till verksamheterna viktigt för ny chefläkare

– Som chefläkare ska jag se till att sjukhuset ger patientsäker vård av god kvalitet. Jag ska inte utföra arbetet ute i verksamheterna, men jag ska försöka skapa de bästa förutsättningarna för dem, säger Helena Gustafsson, som den 1 oktober tillträder tjänsten som första chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"Vi kan aldrig sätta en organisation som är fix och färdig. Det som behövs är en organisation som är så robust att den klarar sig i förändring", säger Helena Gustafsson som tillträder som första chefläkare i oktober. Foto: Angelica Capitao Patrao.

Helena Gustafsson har arbetat länge som chef för olika verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har också arbetat som mentor och det senaste året haft ett sjukhusövergripande uppdrag för att se hur man kan utveckla öppenvårdens roll utan att belasta slutenvården. Allt det är erfarenheter hon tar med mig in i sjukhusledningen.

Hon tar också med sig värdet av kontakten med verksamheterna.

– Den kommunikationen vill jag fortsätta med som chefläkare. Jag vill vara nära verksamheterna.

Hon tror det kan vara en fördel att ha arbetat länge på verksamhetsnivå, att veta lite om vad man har hjälp av och vad som inte funkar.

– Som chefläkare hoppas jag att få ge det som man som verksamhetschef så ofta längtar efter – att någon har krattat manegen utifrån verksamhetens förutsättningar, redan från början.

Hon tycker sig se att arbeten ofta pågår i olika spår.

– Digitalisering sköts i ett spår och produktion i ett annat. Jag tror på fler gemensamma spår, så att olika delar inte motverkar varandra. Man måste se till helheten och förstå vad som behövs för att få verkstad på golvet.

Helena berättar att patientsäkerhet och verksamhetsutveckling har drivit mycket av det arbete hon gjort i verksamheten och även sjukhusövergripande.

– Inom sjukvården är den medicinska skickligheten det allra viktigaste, men får du som patient ett dåligt bemötande eller drabbas av dålig logistik då räcker det inte alltid att allt medicinskt gick helt rätt till. Kvalitetsstämpeln är en helhet.

Utvecklingsarbetet inom bland annat Hud- och könssjukvården har lärt henne att alltid vara redo att tänka i nya banor.

– Vi kan aldrig sätta en organisation som är fix och färdig. Det som behövs är en organisation som är så robust att den klarar sig i förändring.

Helena beskriver sig som en visionär, men betonar hela tiden vikten av att vara väl förankrad i verkligheten. Tillsammans med chefläkar-teamet och kvalitetsstrategiska hoppas hon kunna ge det verksamheterna verkligen behöver. Det handlar både om stöd och inspiration.

– Vi måste finnas med mer med patientsäkerhetstänket i alla projekt som pågår, byggprojekt såväl som digitaliseringsprojekt. Hur kommer det bli för patienterna? Hur kan personalen hantera det?

Här ser hon personalorganisationerna som en viktig samarbetspart.

– Alla känner det, svajar patientsäkerheten då vill man inte jobba. Känner man däremot att det är bra, att patienterna inte far illa, det är då man känner att man gör ett bra jobb. Det hänger nära ihop.

Hon betonar att allt motstånd inte betyder att man inte vill, utan kanske att man ser saker man måste lösa.

– Då måste man lyssna. Blir man lyssnad på och kan diskutera, då har man ändå gjort vad man kan även om det inte blir exakt så som man vill.

Hon har en devis som hon arbetat efter och som hon tänker fortsätta arbeta efter: ”Det vi kan påverka ska vi påverka, det vi inte kan påverka ska vi hantera.”

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 29 juni 2023 13:00
Uppdaterad: 29 juni 2023 14:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.