11 november, 2020

När alla hjärtan kom till Sahlgrenska

Ambulanserna dirigerades om, och alla patienter med akuta hjärtproblem kom till Sahlgrenska. Medarbetare från hela verksamhetsområdet ansträngde sig maximalt för att steppa upp och ge alla den bästa vården, berättar verksamhetschefen Charlotta Ljungman.

Utmaningen

– Det övergripande problemet var att hjärtsjukvården förändrades på grund av covid. Normalt är vi tre sjukhus (Mölndal, Sahlgrenska och Östra) som tar emot hjärtpatienter. Men när pandemin bröt ut styrdes patientflödet om och alla hjärtpatienter kom nu enbart till Sahlgrenska sjukhuset.

Lösningen

– Många verksamheter hade ju stängt ned på grund av pandemin. Så tack vare medarbetare som vanligtvis jobbade på mottagningarna, utvecklingscentrum, forskningsenheten och personal från Intervention 2 och 3 kunde vi bemanna en extra avdelning och därmed ha kapacitet att ta emot alla hjärtpatienter. Det var fantastiskt hur alla ställde upp, på helt ändrade arbetsuppgifter och nytt schema med kvälls- och helgarbete.

Lärdomarna

– Det går att genomföra en så här stor förändring, men det tar tid; att ställa om mentalt, att lära upp och informera. Tack vare att vi drog igång den här omställningen direkt hade vi två-tre veckor på oss innan den verkliga anstormningen kom.

Vi har också fått inse vikten av närvarande chefer. Flera chefer hade frigjorts när den elektiva verksamheten ställdes in. Nu kunde de vara på plats på avdelningarna i princip hela tiden. Det blev ett närvarande ledarskap som fungerade väldigt väl.

Det som blev tufft för många medarbetarna var kortsiktigheten, ofta fick de veta samma morgon var de skulle jobba den dagen. Det fanns ingen möjlighet att göra längre planering, men det hade varit önskvärt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 november 2020 21:00
Uppdaterad: 11 november 2020 21:12
Kategori: KVALITETSDAGEN 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.