16 november, 2023

Miljonanslag till ortopediskt laboratorium

Hallå där, Pernilla Eliasson! Du är chef för Forskningsenheten ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent i ortopedi, och representerar en forskargrupp som har fått ett miljonbidrag av Lundbergs Forskningsstiftelse, bland annat för forskning om artificiella senor.

Vad har ni fått pengar till?

Vi har fått 2 500 000 kronor för att utveckla vårt molekylärbiologiska laboratorium för avancerad ortopedisk forskning i R-huset på Mölndals sjukhus, genom inköp av utrustning. Labbet har funnits sedan huset invigdes 2017, men behöver uppdateras med ny utrustning för att kunna bedriva bra biologisk forskning. Här finns ett cellodlings-labb, ett biokemi-labb, ett histologi-labb och ett mikroskop-labb. Det unika med vårt labb är att vi har tillgång till ett stort flöde av ortopediska patienter, i och med närheten till den ortopediska kliniska verksamheten.

Vad forskar ni om?

Det handlar om pre-klinisk forskning, som används för tydliga kliniska frågor. Främst studier av de molekylära och cellulära mekanismerna i läkningen av skador på senor. Till exempel så kommer vi att odla små artificiella senor här i labbet, ungefär som en tråd, som vi kan utsätta för olika typer av belastningar. Vi kan behandla dessa artificiella senor med ett läkemedel eller slå ut en gen till exempel, och sedan mäta hur mekaniken påverkas. Men vi kan också studera hur celler skiljer sig mellan olika patienter eller olika senor.

Vad är det för utrustning ni ska köpa?

Bland annat ska vi köpa in en så kallad flödescytometer. Med den kan man titta på enskilda celler i vävnader eller blodprover, för att se hur sammansättningen skiljer sig mellan olika tillstånd eller patienter. Man märker in cellerna med olika typer av flaggor. I sen-sammanhang har man tidigare bara pratat om att det finns sen-celler; tenocyter. Men det man har sett de senaste åren är att det finns inte bara en tenocyt utan kanske 5-6 olika sorter. Vi vet inte riktigt hur dessa olika celler påverkas under läkningen, vilka celler som är viktiga för bra läkning, om det skiljer sig mellan olika patientgrupper etc. Detta kan en flödescytometer hjälpa oss med.

Hur ser framtiden ut?

Idag jobbar vi i labbet med senforskning, bland annat med tydliga frågeställningar kring hur åldern påverkar läkningsförmågan. På sikt är målet att bygga upp den pre-kliniska och biologiska ortopediska forskningen runt fler frågeställningar som berör våra ortopediska patienter eftersom vi har fördelen med att ha vårt labb nära våra patienter.

LÄS MER: Stora anslag till flera medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor

Totalt fördelar IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse i år 36 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt i Göteborg och Lund. IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar; cancer, ortopedi och njursjukdomar.

 

Text: Calle Jershed
Publicerad: 16 november 2023 11:45
Uppdaterad: 16 november 2023 14:17
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.