21 januari, 2021

Mer dialog med patienter – snart sökes representanter till patientforum

Många verksamheter på sjukhuset har väl utarbetade modeller för patientmedverkan. Men på sjukhusövergripande nivå har det tidigare inte funnits något forum där patientrepresentanter och sjukhusledning kunnat mötas. Patientforum är ett nyinstiftat råd som sjukhusledningen kan kommunicera med i frågor om vården. Snart inleds en rekrytering för att hitta personer som vill ingå i rådet.

Foto: Johanna Ewald St Michael. Bilden är en arkivbild.

Beslutet att starta ett dialogforum med patienter, Patientforum, togs av sjukhusledningen i höstas. Målet är att i större utsträckning ta del av patienters idéer och önskemål kring hur vården kan förbättras och att inhämta patienters intressen när strategiska beslut fattas. För sjukhusledningen innebär direkt input från patienterna att man undviker förutfattade meningar och får nya perspektiv från dem sjukhuset är till för.

– Samverkan med patienter och närstående sker idag genom exempelvis personcentrerat arbetssätt och genom dialog med olika grupperingar. Många verksamheter på sjukhuset har också väl utarbetade modeller för patientmedverkan. På sjukhusövergripande nivå har det dock inte funnits något forum där patientrepresentanter och sjukhusledning kunnat mötas. Patientforum blir den högsta ledningens dialog med patientrepresentanter, i linje med andra forum som till exempel Yngreforum, säger Anne Olmarker, chefläkare som varit med i arbetet med att utforma patientforum.

”Det är viktigt med en bred representation i gruppen avseende till exempel ålder, kön, etnicitet och erfarenheter av vården”

Anne Olmarker, chefläkare

Viktigt med bred representation
Patientforum ska bestå av sju personer. Fyra av ledamöterna ska ha förankring i etablerad patientorganisation och tre ledamöter tillsätts genom öppen ansökan. Ledamöterna ska ha erfarenhet av att vara patient eller närstående men inte företräda en specifik patientgrupp. Genom annonsering i bland annat dagspress och sociala medier är förhoppningen att locka personer som är intresserade av att vara med.

– Det är viktigt med en bred representation i gruppen avseende till exempel ålder, kön, etnicitet och erfarenheter av vården för att få in så många perspektiv som möjligt i samtalen, säger Anne Olmarker.

Nominerar frågor till ledningsgruppen
Uppdraget för Patientforum är att nominera frågor till sjukhusets ledningsgrupp som rör vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och att behandla frågor som ledningsgruppen begär synpunkter på utifrån ett patientperspektiv. I uppdraget ingår även att kommunicera och föra en dialog med olika patientorganisationer. Bemötande, tillgänglighet eller digitalisering av vården är exempel på frågor som skulle kunna behandlas i Patientforum.

Senare i vår hålls det första dialogmötet mellan Patientforum och sjukhusets ledningsgrupp. Dialogmötena med ledningsgruppen sker en gång per termin och inledningsvis helt digitalt.

Patientforum

Annonsering om patientforum kommer att ske i bland annat dagspress och sociala medier. Mer om uppdraget och hur man ansöker till Patientforum publiceras inom kort på sahlgrenska.se

Här kan du läsa mer om Patientforum


Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 januari 2021 17:01
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:34
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.