1 februari, 2021

Mångmiljonanslag till ny forskargrupp med fokus på hjärtat

Hjärtinfarkt är i dag en av världens vanligaste dödsorsaker. Med effektiva behandlingsmetoder kan fler liv räddas. Björn Redfors, kardiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, forskar på vad som händer i hjärtat i den akuta fasen av en hjärtinfarkt. Under år 2020 tilldelades han forskningsanslag på 21 miljoner kronor – något som möjliggjort för honom att bygga upp en egen forskningsgrupp.

Björn Redfors, kardiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, tilldelades under 2020 forskningsanslag som möjliggjort både rekrytering och vidare forskning. Foto: Paul Björkman.

Hjärtinfarkt är i dag en av världens vanligaste dödsorsaker. Enligt siffror från Socialstyrelsen fick cirka 24 300 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige år 2019. 5 200 av dessa dog med hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande orsak.

– Vid hjärtinfarkt går en del av hjärtvävnaden förlorad medan andra delar av hjärtat tillfälligt drabbas av nedsatt pumpförmåga, men sedan återhämtar sig. Min forskning syftar till att förstå de processerna och vad som gör att en patient återhämtar sig mer än en annan. Finns det någonting som vi kan behandla? säger Björn Redfors och fortsätter:

– Ett så kallat brustet hjärta, alltså inte en hjärtinfarkt men ett liknande fenomen, är ett akut tillstånd som innebär en tillfällig förlust av hjärtfunktionen men en fullständig återhämtning. Där finns ett könsperspektiv där framförallt kvinnor drabbas av ett brustet hjärta. Varför är det så och hur kan man tillämpa det på en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarktvården har förbättrats

Björn Redfors menar att hjärtinfarktvården förbättrats avsevärt om man tittar tillbaka cirka 30 år, delvis tack vare så kallad ballongvidgning där hjärtats kranskärl vidgas så att blodet passerar som det ska.

– Vi har också blivit bättre när det gäller medicinering. Däremot har utvecklingen stagnerat de senaste åren. Ambitionen är att vi ska hitta effektiva behandlingsmetoder för att minska storleken på hjärtinfarkten och skydda hjärtat i den akuta fasen.


”Min forskning har goda förutsättningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Framförallt när det gäller möjligheter till transnationell forskning”, säger Björn Redfors. Foto: Paul Björkman.

Björn Redfors beskriver sig själv som en person med intresse för mekanismer. Mycket tack vare en entusiastisk och bra doktorandhandledare förvaltades det intresset under hans tid på kardiologkliniken. Han beskriver kardiologkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som en arbetsgivare där forskning ges utrymme.

– Som läkare ser jag min forskning som ett verktyg att försöka besvara frågor som uppkommer under det kliniska arbetet, där vi behandlar patienter efter bästa förmåga och evidens men där evidensen ibland saknas eller är otillräcklig. Med hjälp att integrera forskning och klinik hoppas vi komma fram till nya behandlingsmetoder.

Möjlighet till mer forskning

Bara i år har Björn Redfors forskning fått två stora anslag. Det ena anslaget kommer från European Research Council, ett så kallat Starting Grant som innebär cirka 15 miljoner kronor i forskningsanslag. Det andra anslaget kommer från Vetenskapsrådet, som väljer att bidra till Björn Redfors forskning med en summa på 6 miljoner kronor. Enligt Björn Redfors möjliggör de tilldelade anslagen flera nyrekryteringar och vidare forskning.

– Det känns förstås jätteroligt och det möjliggör för mycket. Vi har ambitionen att utveckla forskningen inom kardiologi och nu kan vi investera anslagen i infrastruktur. Pengarna kommer gå till att rekrytera fyra doktorander på heltid som går in och jobbar specifikt på mina projekt, säger han.

Även kollegorna Barbro Linderholm, överläkare och docent vid Onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare i Uddevalla, tilldelades ansenliga summor från Vetenskapsrådet.

Fakta: Hjärtinfarkt

Vanliga symtom vid en hjärtinfarkt är exempelvis: Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna, obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna, illamående och andnöd.

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet från det tilltäppta kranskärlet får syrebrist och hjärtmuskeln skadas.

Om du fått en hjärtinfarkt behöver kranskärlet som har täppts till av en blodpropp öppnas så snabbt som möjligt så att blodet åter kan passera som det ska. Det görs vanligtvis med en så kallad akut ballongvidgning av kärlen och i vissa fall med ett blodproppslösande läkemedel. Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Ju snabbare kärlet kan öppnas, desto större är chansen att blodflödet till hjärtmuskeln återställs och hjärtskadan minimeras.

Om du fått en hjärtinfarkt får du en rad olika läkemedel som minskar risken för en ny hjärtinfarkt.

Källa: 1177.

Fakta: Stöd för konkurrenskraftiga forskningsansökningar

Ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Årets utlysning för skissansökan stänger redan 16 februari och bidragsbeloppet är max 20 miljoner för 4 år. Via Grants Office vid Gothia Forum kan du få stöd med att hitta, ansöka om och administrera externa bidrag för att finansiera forskning. Där finns bland annat en Scientific Editor som erbjuder konkret hjälp genom att editera texter till konkurrenskraftiga forskningsansökningar med hög kvalitet och vetenskaplig stringens.

Grants Office stöttar i första hand Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård för att bidra till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer. På Innovationsplattformen finns motsvarande stöd kring externa finansiärer för innovationsprojekt. Liknande funktioner finns också inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin och Chalmers.

Läs mer om Vetenskapsrådets utlysning
Läs mer om Grants Office på Gothia Forums hemsida
Läs mer om Grants Office på Innovationsplattformens hemsida

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 februari 2021 15:03
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:39
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.