10 juni, 2020

”Lika många avlidna på en dag som på en vanlig helg”

Extra kylcontainrar för de avlidna kropparna. Högt tryck och nya regler. Inte heller på bårhuset är saker som vanligt, berättar Camilla Sydvart, enhetschef Patologilaboratorier 3.

Camilla Sydvart, enhetschef Patologilaboratorier 3, Klinisk patologi

VÄGEN GENOM COVID-VÅRDEN. ”De allra flesta som vårdas för covid-19 blir friska igen. Men alla överlever inte. Av dem som vårdas på sjukhus avlider ungefär 13 procent, och utöver det har vi alla som dör på äldreboenden och i sina hem. På bårhuset tar vi emot alla avlidna i Göteborg och nu under pandemin har vi förstås haft extra mycket att göra. När smittan spred sig som värst på äldreboendena kunde vi få in lika många avlidna på en dag som på en vanlig helg. Det är mycket som inte är sig likt, även om vi naturligtvis har tagit hand om avlidna med andra smittsamma sjukdomar tidigare. Det gäller förresten även för obduktioner. Vi är vana vid att vara noga med skyddsutrustning när vi utför obduktioner. Nu har vi inte obducerat jättemånga avlidna med misstänkt eller konstaterad covid-19, men det har hänt. Då har vi varit extra noga med alla skyddsåtgärder.

Om en person avlider på sjukhus så görs hen i ordning på avdelningen och transporteras till bårhuset av en akutvaktmästare. Tidigare, när man inte visste så mycket om smittan, var det många som inte fick träffa sina närstående i livets slutskede. Numera finns en rutin som säger att närstående ska ges möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen, men om de inte hunnit göra det får de möjlighet till avsked hos oss. Det kan ske på två olika vis: ett enkelt avsked där närstående välkomnas in av bårhuspersonalen i ett visningsrum, eller ett mer ”ombonat” avsked där den avlidne placeras i kista som sedan körs in i ett visningsrum. Ett avsked i kista bokas via den begravningsentreprenör som närstående har tagit kontakt med och entreprenören bokar in visningen i bårhusets lokaler. Oavsett tillvägagångssätt måste man boka tid för ett avsked, antingen själv eller via begravningsbyrån. Telefonnummer finns på vår webbplats.

Vid ett avsked informeras närstående om att inte ta på kroppen, och det är viktigt att tvätta händerna noga efter visningen. Rekommendationen till personalen på bårhuset är att använda skyddsutrustning vid hantering av covid-19-smittade avlidna och självklart finns det en oro bland mina medarbetare.

Normalt har bårhuset 216 platser på Sahlgrenska och 98 på Östra sjukhuset. Under pandemin har vi fått extra kapacitet i form av fyra kylcontainrar med upp till 12 platser i varje, två på Östra och två på Sahlgrenska. Vi har än så länge bara behövt använda båda containrarna på Östra sjukhuset, men det säger ändå något. Det kan låta krasst, men vi vill verkligen uppmana personalen på vårdavdelningarna att be de närstående ta kontakt med en begravningsbyrå så fort som möjligt. Ju fortare den avlidne läggs i kista desto större kapacitet har vi att ta emot fler avlidna. Det är högt tryck på våra bårhusplatser och medarbetarna har en tuff arbetssituation.

Hur nästa steg ser ut, hos begravningsentreprenören, ser olika ut hos olika aktörer. En del byråer visar den avlidne i kista medan andra inte utför detta i pandemitider. Om kistan innehåller en avliden som varit smittad så märks kistan med ett droppformat klistermärke, på uppdrag från kyrkogårdsförvaltningen. Sedan transporteras kistan till en bisättningslokal i väntan på begravningsceremoni.”

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 juni 2020 10:57
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:51
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.