4 december, 2020

Lars-Magnus Andersson och Svenska Infektionsläkarföreningen tilldelas fint pris

Prisas för delning av kunskap och erfarenheter i återkommande vetenskapliga webbinarier under covid-våren.

Lars-Magnus Andersson är ordförande för Svenska Infektionsläkarföreningen och verksamhetschef för Infektion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu tilldelas föreningen årets Friska Sjukvårdspriset.

– Vi i Svenska Infektionsläkarföreningen är naturligtvis glada och stolta över utmärkelsen, säger han.

Under pandemins start såg Infektionsläkarföreningen ett stort behov av att dela kunskap och erfarenhet mellan varandra. Därför började föreningen med webbinarier med återkommande vetenskaplig uppdatering om covid-19 och lägesrapporter från olika delar av landet. Ambitionen har varit att sprida nya arbetssätt och behandlingsrekommendationer i Sverige.

Friska Sjukvårdspriset delas ut av yrkesföreningen Sjukhusläkarna och tilldelas någon eller några som ”genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare”. Nu prisas infektionsläkarnas insatser under pandemin. 

– Vi uppskattar att det arbete vi gjort tillsammans i föreningen och med hjälp av ett stort antal experter uppmärksammas. Det forum i form av webbinarier vi har skapat har fungerat väldigt bra för att sprida kunskap under pandemin, säger han och fortsätter:

– Vi är också tacksamma att vi lyckades få så många olika remissinstanser att lämna synpunkter på det vårdprogram för covid-19 som vi tog fram. Det gjorde att dokumentet blev väldigt bra och kunde fungera som ett stöd för alla som möter patienter med covid-19, säger Lars-Magnus Andersson.

Han passar samtidigt på att berömma Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare som haft en stor roll i arbetet som nu prisas.

– Det är väldigt positivt att medarbetare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har stor del i det arbete som beskrivs i motiveringen till priset. Det visar att vi har ledande professionell och vetenskaplig kompetens inom SU, säger Lars-Magnus Andersson.

Priset har funnits sedan 2008 och delas ut en gång per år. Men detta året har varit speciellt. Därför har Sjukhusläkarna beslutat om att dela ut två pris år 2020 för att lyfta positiva initiativ när det gäller hanteringen av covid-19.

Motiveringen

Friska Sjukvårdspriset 2020 tilldelas Svenska Infektionsläkarföreningen för att ha startat en vetenskaplig, lärande och kollegial arena som garanterade Sveriges covidpatienter den, i varje skede, mest evidensbaserade vården under pandemins första brinnande fas. Detta med en tillgänglighet som också spred kunskapsläget och förståelse långt utanför den egna kretsen. Arbetet resulterade i att föreningen i samarbete med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen rekordsnabbt kunde skriva det första nationella vårdprogrammet för covid-19. Att professionen driver utvecklingen, i brett samarbete direkt från kliniken, är framgångsfaktorn. Det är önskvärt att detta arbetssätt sprider sig, med ledorden professionellt, prestigelöst och till och med publikt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 04 december 2020 15:35
Uppdaterad: 04 december 2020 15:35
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.