11 februari, 2021

”Jag är ofta imponerad över människor jag möter, hur mycket de ger av sig själva”

Diakon Sara Ivarsson arbetar vid sjukhuskyrkan i Mölndal och med sjukhusets personalstöd. Under pandemin har hon kunnat vara med och stötta på flera sätt – från att bara vara närvarande i personalrummet till organiserade gruppsamtal. För Sahlgrenskaliv berättar hon om arbetet med att stödja medarbetarna mitt under pågående pandemi.

Diakon och leg. psykoterapeut Sara Ivarsson. Foto: Paul Björkman.

”Ibland tänker man olika kring begrepp, men för mig är etisk stress när det brister mellan ansvar och begränsningar. Det ansvar jag har och de begränsningar jag ställs inför, det jag vill och det som är möjligt.
I vården är etisk stress inget nytt, men pandemin har gjort att belastningarna är så oerhört mycket hårdare. Vården är bra på att hantera detta på olika nivåer, den nivå jag arbetar på är den individuella. Det är min utgångspunkt.

”Du kan inte komma hem och vara ledig för pandemin finns överallt. Den vanliga vilan i privatlivet finns inte”


Det finns vissa saker man vet ger ökad stress hos människor. En sådan sak är när något drabbar alla, när det inte finns någon frizon så som med pandemin. Du kan inte komma hem och vara ledig för den finns överallt. Den vanliga vilan i privatlivet finns inte.
Säkerhet är en annan sak, den personliga säkerheten och oro för anhöriga. Alla kan bli sjuka, det är också ett stresspåslag som är svårt att hantera.
Även okunskap är en faktor, när man inte vet blir man otrygg. I våras visste vi oerhört lite om det här viruset, nu vet vi lite mer.  Allt detta kommer utöver det faktum att det finns begränsningar.

Genom sjukhuskyrkan och personalstödet har Sara Ivarsson kunnat vara ett stöd under pandemin. ”Jag är utbildad och rustad för den här typen av arbete och vill kunna bidra med det jag kan, när det behövs.” Foto: Paul Björkman.


Då är en av de saker man kan göra att organisera personalstöd på enskild nivå och på gruppnivå. Det finns redskap man kan ge människor för att kunna må så bra som möjligt.
Sjukhuskyrkan jobbar med andlig vård, själavård, och för de existentiella samtalen i krissituationer. Både med personal, patienter och anhöriga. Själv är jag diakon men även leg. psykoterapeut, det ger mig redskap även om jag inte har terapier.

Jag är med i personalstödet och vi har haft gruppsamtal med hjälp av en metod som kallas speglande samtal, det finns gott om evidens för att det är en effektiv metod. Man reflekterar i grupp, kollegorna ger stöd och kunskap till varandra. Det är stort fokus på den egna kunskapen och gruppens stöd till varandra. Vi kan i vår tur hjälpa till att organisera och ge verktyg i den processen.

Sedan har vi enskilda samtal, både genom sjukhuskyrkan och krisstödet. Där kan vi ge stöd och redskap att reflektera och hantera känslor för att man ska kunna må så bra som möjligt.

I våras var vi från sjukhuskyrkan på IVA i Mölndal varje dag i två månader. Det var inte så organiserat, mer en närvaro i personalrummet för dem som ville prata med oss. Ofta hjälpte det att vi bara var där, särskilt i början när patientantalet ökade väldigt snabbt och personal från olika avdelningar kom för att hjälpa till. Där handlade det om närvaro och möten. 

Att få prata om det svåra hjälper – delandet och igenkännandet. Bekräftelsen på att det är hög belastning och att andra känner likadant. Jag tror att det är viktigt att chefen avsätter tid för personalstödsamtal. Det ger något, att min chef ser att mitt arbete är tungt och att jag behöver en möjlighet att hantera det på jobbet.

Jag är ofta imponerad över människor jag möter, över hur mycket de ger av sig själva. Det kan bli en påverkan även hos mig, men jag är också glad över uppgiften. Jag är utbildad och rustad för den här typen av arbete och vill kunna bidra med det jag kan, när det behövs.”

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 februari 2021 13:10
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.