27 juni, 2022

Innovationsplattformen och ortopedin i samarbete för att korta köer

Innovationsplattformen har tillsammans med verksamhet ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset drivit ett innovationsprojekt för att bland annat korta köerna till operation inom artrosvården.

Knäoperation pågår. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Patienter som ska genomföra höft- eller knäprotesoperation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset väntar länge på sin operation, väntetiden har dessutom blivit längre under pandemin.

– Vi tyckte att det var en bra och avgränsad patientgrupp men med en lång patientresa att göra något för tillsammans med Innovationsplattformen. Det som har varit väldigt roligt med projektet som inte hade gjorts på samma sätt om vi gjort detta själva i verksamheten är samverkan med alla projektdeltagare men framförallt med patienterna. Det är så mycket lättare att göra bra saker för verksamheten när patienten är med i arbetet, säger Annelie Hallberg, avdelningschef Verksamhet ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi inledde arbetet med att göra en nulägesanalys av vilka utmaningar som finns inom artrosvården i regionen. Sammanfattningsvis handlar utmaningarna som vi såg om resursbrist både när det gäller vårdpersonal och operationsutrymme men också att den långa väntetiden för en operation innebär ett lidande för patienten och att patientens hälsotillstånd kan försämras under tiden så att en operation blir svårare att planera och genomföra, säger Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen.

Önskat läge

För ortopedin och patienterna själva är ett önskat läge en aktiv väntan för patienten där patienten ges möjlighet att förbereda sig på bästa sätt för en operation både fysiskt och mentalt. För patienterna är det även viktigt med anpassad information och kontakt med vården under tiden som de väntar på sin operation. Ett annat önskat läge är att fler operationer genomförs så att patientens väntetid på operation förkortas och vårdköerna minskar.

– För att få in tips och idéer kring hur det önskade läget kan uppnås efterlyste vi nya infallsvinklar, helhetsgrepp eller detaljlösningar från andra vårdverksamheter, företag, akademin och patient- och intresseföreningar. Vi har fått in många bra förslag och vi har diskuterat förslagen med både patienter och kliniker för att identifiera vilka lösningar som bäst möter artrosvårdens utmaningar och arbetat fram tre konceptförslag, säger Ulrika Engstrand, projektledare och innovationscoach på Innovationsplattformen.

Tre konceptförslag inom aktiv väntan

Optimerare, digital följeslagare och patientcafé är de tre konceptförslag inom området aktiv väntan som arbetats fram efter de förslag som kommit in. Det har även kommit in förslag kring hur ortopedin ska kunna operera mer men fokus i sammanställningen har lagts på hur patienterna som vänta på operation kan få en aktiv väntan med målsättningen att optimera patienten och skapa grundförutsättningar för att kunna operera mer.

– För mig är det två konceptförslag digitalföljeslagare och optimerare egentligen samma sak utifrån patientens behov att få till en aktiv väntan och få anpassad information utifrån den egna situationen. Nu har vi utsett en person i verksamheten som kommer arbeta med konceptförslagen framöver och se vad det finns för möjligheter att få till och göra en plan för införandet. Vi hoppas ha en tidsplan klar efter sommaren. Vi hoppas kunna erbjuda en följeslagare på något vis och därmed en mer aktiv väntan som ger varje patient bättre förutsättningar både innan och efter operationen, avslutar Anneli Hallberg.

Mer om projektet

Innovationsprojektet har utförts inom ramen för projektet ”VGR som Innovationsmotor”, där målet är ökad samverkan mellan vårdverksamhet, akademi och medicinteknisk industri – för att hitta nya, innovativa lösningar på vårdens behov. Projektet finansieras av Medtech4Health och Regionala Utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Vårdgivarwebben.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 juni 2022 10:25
Uppdaterad: 27 juni 2022 10:25
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.