7 juni, 2022

Innovation från insidan när Vinnova besökte Göteborg

Life science och samarbetet mellan sjukvård, akademi och näringsliv var huvudtemat när innovationsmyndigheten Vinnova besökte Göteborg och, bland annat, Sahlgrenska Universitetssjukhuset under veckan.

– Mitt intryck efter besöket är att hela regionen har en kultur av innovation och samverkan, vilket är så viktigt. Innovation behöver komma inifrån verksamheten och här verkar också ledningen vara väldigt involverad i arbetet, säger Caroline Ekstrand, handläggare på Vinnova.

Hon ingår i Vinnovas hälsoteam som besökte Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fick ta del av flera exempel på arbete inom life science och innovation. Vid en rundvandring i Bild- och interventionscentrum visades bland annat radiologiverksamheten upp och det nyinvigda SahlBEC Lab för medicinteknisk forskning i klinisk miljö.

Här ska forskning bedrivas i ett brett spann av områden, vilket sker bakom tunga dörrar i ett dubbelt avskärmat utrymme, mot radiovågor och magnetiska fält.

Sjukhusets innovationsarbete och omfattande forskning lyftes i flera av de presentationer som Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare höll i.

– Inom radiologi har vi runt 150 pågående forskningsstudier just nu, berättade John Brandberg, verksamhetschef inom radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bland talarna fanns även sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg. Hon lyfte det väletablerade samarbetet mellan vård, akademi och näringsliv och nämnde även arbetet med Sahlgrenska Life, som ytterligare ska stärka framtidens forskning och vård i Göteborg.

Förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset var Vinnova på GoCo Health Innovation City, AstraZeneca, BioVenture Hub, och nya Regionens hus. Ett besök gjordes också på Lindholmen Science Park där gruppen fick träffa PICTA, som arbetar med prehospital innovation och utveckling, AI Sweden, och Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kompetenscentrum AI.

Magnus Kjellberg, Kompetenscentrum AI.

– Förståelsen för hur viktig AI är för att vården ska klara av sitt uppdrag i ett land där livsstilssjukdomar ökar och alltfler i befolkningen blir äldre är en anledning till att Kompetenscentrum för AI har placerats nära högsta ledningen i organisationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och man har kort tid till beslut, sade Magnus Kjellberg från Kompetenscentrum AI. 

– Sådana här möten där vi får träffas och prata med varandra är så oerhört värdefulla, sade Hanna Maurin Söderholm, programchef på PICTA efteråt. Det ger oss möjlighet att berätta mer om den nytta som finansieringen faktiskt bidrar till.

Vinnovas besök avslutades med ett större möte i på Göteborgs universitet. Ett femtiotal medarbetare från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola, GU Ventures, Sahlgrenska Science Park och Göteborgs universitet var där för att lyssna på när Lars Hammarström, chef för avdelning hälsa på Vinnova tillsammans med kollegor pratade om myndighetens aktuella satsningar. Lars berättade om hur Vinnova stödjer innovationssystemet inom hälsa och life science samt hur man ser på utvecklingen framåt. 

– Vi måste som myndighet ge forskare förutsättningar för att göra sina jobb, var bland annat något som Lars Hammarström tryckte på.

Efter presentationen blev det en kortare frågestund där bland annat finansiering, internationellt samarbete och regelverk diskuterades. Men också hur Vinnova arbetar med social hållbarhet i hälsofrågor.

– Alla medborgares lika rätt till en god hälsa är en oerhört angelägen fråga som Vinnova behöver stöta och blöta mycket mer, sade Lars Hammarström. Med det avslutades besöket i Göteborg för den här gången.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 juni 2022 14:09
Uppdaterad: 07 juni 2022 14:09
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.