10 april, 2024

Inlånade anestesisjuksköterskor avlastar befintlig personal – och får nya erfarenheter

Nyssa, Mathilda och Karin är tre av sjukhusets anestesisjuksköterskor som har valt att gå in och jobba på Operation 1 och 2, Östra sjukhuset. Alla tre är positiva till erfarenheten och har fått fördjupad kunskap i både obstetrisk och högspecialiserad anestesi.

Nyssa, Mathilda och Karin är tre av flera anestesisjuksköterskor som det senaste året har gått in och tjänstgjort på operation 1 och 2, Östra sjukhuset. Bilder: privata.

Nyssa Kitevski.

– När min chef mejlade ut information om den här möjligheten blev jag nyfiken och intresserad av att få veta mer om verksamheten. Därför tackade jag ja till ett fyraveckorsschema med nattjänstgöring, berättar Nyssa Kitevski, som till vardags är anställd på Operation 4 på Sahlgrenskatomten.

Nyssa är med sina tre år som anestesisjuksköterska relativt ny i yrket och såg inhoppet på Östratomten som en bra chans till vidareutveckling. Hon jobbar fortfarande på operation 1 och 2 Östra två veckor per månad.

– Jag är positiv till kombinationstjänster, att rotera mellan olika verksamheter, säger Nyssa. Man får ny erfarenhet och blir mer självsäker i sin yrkesroll.

Karin Pettersson är anestesisjuksköterska på operation 1 och 8 på Sahlgrenskatomten. Hon jobbade heltid på operation 1 och 2 på Östra under tre månader i höstas och tar fortfarande något pass per månad där.

Karin Pettersson.

– De hade behov av personal och jag tyckte det var roligt att lära mig nya saker, att bredda mina kunskaper, säger hon. Jag har jobbat på neuro och intervention innan så det var helt nytt med kvinnosjukvård, förlossningar och snitt. Det har varit en positiv erfarenhet, alla var glada och välkomnande och jag har blivit väl emottagen.

”Aldrig blivit så bra bemött på en arbetsplats”

Karins kollega på operation 1 och 8 på Sahlgrenska, Mathilda Gunnarsson, instämmer. Hon jobbade heltid på operation 1 och 2 på Östra under december och tar nu något pass per månad för att behålla kompetensen.

– Jag måste säga att jag blev positivt överraskad, jag har aldrig blivit så bra bemött på en arbetsplats som där. Jag har redan tipsat en annan kollega om att gå in och jobba på Östra. Däremot är lokalerna lite äldre och slitna, men de renoveras ju nu, säger Mathilda.

Mathilda Gunnarsson.

Elisabeth Runesson är vårdenhetschef på operation 1 och 2 på Östra. Hon ser det som mycket positivt att medarbetare från andra verksamheter kommer in och arbetar på Östratomten.

– Det är stärkande och givande att utbyta kunskap och erfarenhet från olika verksamheter, det blir som en injektion i gruppen, tycker hon. Och så får de se hur vi jobbar också.

Elisabeth betonar det positiva med kontinuiteten, att de medarbetare som kommer in inte bara gör det enstaka dagar utan en längre period.

– Det gör att våra egna sjuksköterskor blir lite avlastade och kan ägna sig åt elektiv och akut vård på dagtid. Vi har en väldigt speciell verksamhet, med all obstetrik. Det kräver mycket resurser och stor handlingskraft.

Möjligheten för medarbetare från andra delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset att gå in och jobba på Operation 1 & 2 Östra finns fortfarande. Den som är intresserad kan kontakta sin närmaste chef.

”Situationen har vänt”

Det sjukhusövergripande projektet Vägen framåt för vuxenoperationsverksamheten Östra startade i oktober 2023. En fungerande intensiv- och operationssjukvård för vuxna på Östratomten är nödvändig för att hela sjukhuset ska klara sitt nuvarande uppdrag och nå målet att vara ett ledande universitetssjukhus i Europa 2032. Bristande förutsägbarhet kring lokaler och organisation tillsammans med ett tungt och smalt uppdrag har under de senaste åren inneburit stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare i verksamheten.

Målet med projektet är att verksamheterna på Östratomten inom ett år självständigt ska kunna utveckla operationssjukvården. Erik Johnsson, områdeschef på område 5, är med i styrgruppen för projektet Vägen framåt för vuxenoperationsverksamheten Östra. Han menar att arbetet hittills har gett bra resultat.

– Vi ser nu att projektet börjar ge effekt och att situationen har vänt även om vi har en bra bit kvar. Såväl IVA som operationssjukvården har kunnat rekrytera nya medarbetare även om det finns ett fortsatt behov att attrahera ytterligare medarbetare.  IVA har kunnat öppna fler platser och på operation har man de första tre månaderna i år ökat produktionen med cirka 14 procent, säger Erik Johnsson.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 april 2024 10:18
Uppdaterad: 10 april 2024 11:30
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.