7 april, 2022

”Ingen klarar detta själv, vi gör det tillsammans”

Cheferna inom förlossningsvården vet att tillsammans är enda vägen framåt. Anneli Falk och Corinne Pedroletti har varit avdelningschef respektive verksamhetschef i mindre än ett år. Med teamarbete vill de bryta den negativa trenden för förlossningsvården i Göteborg.

– Jag tänker alltid så här, man kan ha synpunkter på vården från utsidan, men det är på insidan vi utvecklar den. Vill man förbättra förlossningsvården måste den utvecklingen ske inom förlossningsvården. Idéerna och tankarna måste in i huset. Man kan sitta på utsidan och önska att det ska bli en förbättring, men det är här vi utvecklar vården. Det är här det sker, säger Anneli Falk, avdelningschef för obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan första december i fjol.

Corinne Pedroletti, du hade precis blivit verksamhetschef förra sommaren då det gjordes en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön på förlossningen. Vad har hänt sedan dess?

Corinne Pedroletti, verksamhetschef.

– Vi tappade tyvärr viktig kompetens men vi har också lyckats rekrytera barnmorskor sen dess. Men vi är inte i mål utan behöver fortfarande bli fler. Därför är vi tacksamma för den bemanningshjälp vi fått för att kunna jobba med arbetsmiljön och satsa på rekrytering. Jag vill ge en stor eloge till Regionhälsan som stödbemannat hos oss. Totalt har tretton barnmorskor från Regionhälsan bidragit med att arbeta i förlossningsvården under tre månader. Uppdraget tar slut i och med april och jag vill skicka ett varmt tack till dem.
Vi har också fått hjälp av andra förlossningsverksamheter i regionen. Från januari till mitten av mars har vi haft 3,8 procent färre födslar här. De födande har istället fått vård på NÄL, SKAS och SÄS.

Nu satsar vi på annonsering efter barnmorskor i Sverige, Norge och Danmark och vi är på väg, vi är positiva. Vi hoppas att många barnmorskor vill vara med på vår resa och välkomnar intresserade att börja arbeta hos oss. Vi har fått konkurrenskraftiga ersättningar till barnmorskor och sjuksköterskor som jobbar i dygnet-runt-vården och vi har bra introduktionsprogram och bra reaktiveringsprogram för de som kommer tillbaka till oss.
Vi har också rekryterat fyra nya vårdenhetschefer och vi fortsätter rekrytera för att slutligen nå Västra Götalandsregionens normtal för antal medarbetare per närmsta chef. Det är viktigt med närvarande chefer, och det är otroligt viktigt att dessa chefer mår bra och får möjlighet att göra ett bra jobb.

Har själva organisationen förändrats, Anneli Falk?

– Ja, vi har organiserat om så att vi nu har tre medelstora förlossningsavdelningar med tillhörande BB-avdelningar i samma hus, i stället för en enda – Nordens största – förlossningsavdelning. Känslan ska vara den mindre förlossningsavdelningen med tillhörande BB och medarbetare ska vara trygga med att komma till sin egen, lite mindre arbetsplats. Vi omorganiserade oss vid årsskiftet och det känns positivt, vi är på rätt väg.

Anneli Falk, avdelningschef.

Skiljer sig avdelningarna från varandra, Anneli Falk?

– Ja och nej. Den födande med närstående ska inte märka någon skillnad när man kommer till Östra sjukhuset för att föda barn. Vi vill ge alla en bra vård och ett gott bemötande oavsett vilken förlossningsavdelning man befinner sig på.  Men internt har vi inlett en satsning på att ytterligare främja det normala födandet, på en av de tre förlossningsenheterna. Normalt födande betyder att den födande föder vaginalt med stöttning av barnmorska, undersköterska och ibland läkare. Vi är ett universitetssjukhus och har specialistkompetens för komplikationer, och kanske har vi den senaste tiden tappat bort samtalet om det naturliga födandet. Jag tror det är därför frågan har blivit stark ute i samhället kring kvinnans rätt till det normala födandet. Vi behöver ta tillbaka det och leda utvecklingen av det.  Vi vill ta vara på barnmorskans kompetensområde. Vi vill stimulera det normala födandet utifrån ett teambaserat arbetssätt, hos oss.  Vi vill satsa på forskning och utveckling där barnmorskor och läkare tillsammans utvecklar vården. Projektet har precis startat, och jag hör försiktigt positiva tillrop från avdelningen.

De tre förlossningsavdelningarna på Östra sjukhuset har nu olika utvecklingsområden: stärka det normala födandet, miljöns betydelse för en god förlossning och komplicerade förlossningar.  

Förlossningsvården på Östra sjukhuset är föremål för ett stort medialt intresse, hur är det att få så mycket uppmärksamhet?

– Kvinnors rätt till bra vård är en jätteviktig fråga i samhället. Det är positivt att det finns ett intresse för vår verksamhet och vi välkomnar granskningar, säger Corinne Pedroletti.

– Jag håller med Corinne, men jag vill också säga att förlossningsvården innehåller mer än det som rapporteras, vi har exempelvis även en fantastisk öppenvårdsverksamhet. Just nu är det ett stort fokus på barnmorskor, och det är bra, men jag vill understryka att alla yrkesroller hos oss är betydelsefulla, säger Anneli Falk.

Corinne Pedroletti, du är ordförande för Samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning i Västra Götalandsregionen. På vilket sätt har ni blivit mer aktiva under den här utmanande perioden?

– Vi i Samordningsrådet har en lång tradition av att jobba tillsammans för regionens kvinnor. Men i december fick vi ett uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR att ta fram förslag på hur vi kan stärka förlossningsvården i regionen. Så nu har vi ett tydligt uppdrag och arbetar strukturerat med det. I första hand handlar det om att stärka bemanningen, en utmaning som alla regioner i Sverige har när det gäller förlossningsvård på sjukhus. Det är viktigt med attraktiva och gemensamma bemanningsmål för regionens förlossningsavdelningar och BB-avdelningar. En god bemanning är avgörande för en bra arbetsmiljö. Det är rådets förhoppning att regionledningen under våren ställer sig bakom de föreslagna bemanningsmålen. 

Vad gör er två till ett starkt chefsteam?

– Vi trivs ihop och vi kompletterar varandra bra. Som barnmorska kan jag bidra med barnmorske- och omvårdnadsperspektivet i våra diskussioner. Vi pratar ledarskap och organisationsfrågor och formulerar mål för verksamheten tillsammans, säger Anneli Falk.

– Vi är båda väldigt engagerade i att kvinnor ska ha en bra vård. Jag har lagt hela mitt yrkesliv på kvinnosjukvård som specialistläkare i obstetrik och gynekologi. Jag är intresserad av kvinnors rätt till hälsa och välmående. Kvinnor är kloka och har så mycket att bidra med. Att kvinnor mår bra tjänar hela samhället på. Att nu arbeta tillsammans med organisatoriska och strukturella frågor för att medarbetarna ska ha det så bra som möjligt, det gagnar också patienten, säger Corinne Pedroletti.

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 07 april 2022 12:26
Uppdaterad: 07 april 2022 14:05
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.