20 december, 2021

Hur ska man tänka kring tredje sprutan? Magnus Gisslén svarar på frågor om covid-19

Kommer samhället någonsin bli som vanligt igen? Varför reagerar organtransplanterade sämre på vaccin, och hur ska man tänka kring utlandsresor i vår? Här svarar infektionsläkare och professor Magnus Gisslén på läsarnas frågor.

Observera: den här artikeln publicerades i december 2021. Svaren bygger på de rekommendationer som var aktuella just då.

Hur påverkas vårt immunförsvar av allt avståndstagande från varandra? Vi tvättar oss, spritas oss och är inte nära varandra. Behöver vi inte utsättas för smittor för att uppehålla, bygga och bredda vårt immunförsvar?

– Om vi inte utsätts för ett smittämne under längre tid så sjunker immuniteten. Det är till exempel tydligt med influensan och vinterkräksjukan, där immuniteten har gått ner hos befolkningen och det finns en risk för stor smittspridning nu under vintern. Men generellt påverkas inte immunförsvaret på något avgörande sätt.

Jag har åkt på en svår RS infektion. Jag brukar inte bli så här sjuk och undrar om mitt immunförsvar kan ha blivit sämre med vaccinationen?

– Nej, vaccinationen påverkar inte immunförsvaret negativt.

Hur ser skyddet ut för oss som fått Pfizer, mot omikron?

– Alla vaccin har sämre skydd mot omikron när det gäller att bli smittad. Skyddet mot svår sjukdom är fortfarande bra, men något sämre än mot andra varianter. Särskilt när det har gått lång tid sedan andra dosen och för personer i riskgrupp och som är äldre.

Kan man lita på självtest för Covid om de är CE-märkta och inköpta på apotek?

– Ja, det kan man göra. Man måste ta det på rätt sätt och följa instruktionerna noga. Har man låg virushalt är självtest inte lika känsliga som PCR-test.

Hur ska man tänka kring utlandsresor i vår, tycker du?

– Det är svårt att bedöma hur läget kommer att se ut under våren i olika länder och vilka restriktioner som kommer att gälla, exempelvis kan det finnas risk för att behöva sitta i karantän ifall man testar positivt. Det är viktigt att man är fullvaccinerad, är försiktig och undviker situationer där man kan bli smittad oavsett om man är i Sverige eller på semester utomlands.

Varför får organtransplanterade personer sämre effekt av vaccinet? Handlar det om den immunosuppressiva behandlingen, om kortisonbehandling eller något annat?

– Att transplanterade får sämre effekt beror på att de tar läkemedel som gör att immunförsvaret är nedsatt. Därför svarar kroppen sämre på vaccinet, detta gäller också många andra vacciner.

Många av oss organtransplanterade bildar få antikroppar eller inga alls efter 3 vaccindoser. Finns planer att ge en 4:e dos till oss som tillhör denna grupp?

– Det är rekommendationer, avvägningar och beslut som tas av Folkhälsomyndigheten, men det är sannolikt att det kommer att bli aktuellt ytterligare vaccinationer.

Jag och min familj hade covid-19 för 7 månader sedan, skulle du säga att vi har lika gott, eller bättre skydd än de som tagit vaccinet??

– Det finns studier som pekar åt bägge hållen. Skyddet mot svår sjukdom är gott, men inte hundraprocentigt. Man har ännu bättre skydd om man både har vaccinerat sig och haft infektionen.

Varför måste vi som är yngre än 60 år vänta 6 månader för att få vår tredje spruta?

– Av två skäl. Det ena är logistiska skäl, då man vill få ut vaccinationen till tillräckligt många tillräckligt snabbt. Det andra är att det kan vara en fördel att vänta för att få ett långtidsskydd och att skyddet för allvarlig sjukdom fortfarande är bra hos personer <60 när det gått 6 månader.

Om det då är immunitet man vill uppnå, varför inte antikroppstesta istället? Tex vid resor och större evenemang.

– I vissa länder har man det på det sättet, att personer som har haft infektionen och har immunitet registreras i covidpass, inte bara vaccination. Varför det inte är så i Sverige kan jag inte svara på.

Varför bör eller ska man vaccinera sig om man testat positivt på t-cellsprov?

– T-cellsprov är väldigt osäkra när det kommer till vad de betyder för immunitet och risk för covid-19-infektion. Vi vet inte vad det står för helt enkelt.

När kan det bli klart så barn yngre än 12 kan få bli vaccinerade? Min son på 10 år har haft covid-19 två gånger, funkar det att vaccinera ändå?

– Det vet vi inte än. Det är avvägningar och beslut som tas av Folkhälsomyndigheten. Har han haft covid-19 två gånger har han sannolikt ett bra skydd.

Om det har gått 6 månader sedan dos 1 och man dessutom fått väldigt få antikroppar av det, bör man ta om dos 1 eller kan man fortsätta med dos 2 och 3?

– Fortsätt med dos 2 och 3.

Jag är 64 år och fick Astras vaccin i februari och maj 2021. I november hade jag konstaterad covid-19. När kan jag och bör jag ta min tredje spruta?

– Vänta tills det har gått ett halvår. Då har du ett väldigt bra skydd.

Hur stort, hittills, är antalet allvarliga biverkningar från covid-19-vacciner i relation till antal allvarliga biverkningar hos tidigare traditionella vacciner?

– Allvarliga biverkningar är extremt ovanliga med de vaccin mot covid-19 som vi använder i Sverige. Överhuvudtaget är vaccin väldigt säkra med få allvarliga biverkningar.  

Grovt uppskattat, hur skiljer sig risken att smitta när man har tydliga symptom jämfört med att vara asymtomatisk?
– I de flesta fall ökar risken för smitta när man har tydliga symtom. Sen finns det fall som har varit i princip asymtomatiska som har smittat mycket, till exempel superspridare. Nu senast var det ett uppmärksammat fall av superspridare i Norge.

Tror du covid-19 kommer försvinna inom 10år?

– Nej, jag tror vi kommer att få leva med covid-19 under lång tid framöver.

Hur farligt är delta respektive omikron?

– Vi vet inte än om det är någon skillnad när det kommer till allvarlig sjukdom, det finns inte data på det än. Delta sprider sig lättare jämfört med tidigare varianter, och omikron verkar sprida sig ännu lättare. Så ju större spridningstakt ett virus har desto fler svårt sjuka, på samhällsnivå, men vi har inte data på individnivå, det bör komma mer kunskap inom några veckor.

Det finns i Sverige 343 rapporterade dödsfall efter vaccination med Covid-19 vaccin varav Comirnaty har 267 st inrapporterade. Varför stoppar man inte vaccinen?

– Dödsfall efter vaccination beror i de allra flesta fall inte på covid-19-vaccinen. Vaccinerar man många människor, framför allt när man vaccinerar många sköra äldre personer, dör en del efter vaccinationen av andra orsaker och de skulle ha dött utav det även om de inte vaccinerats. Men alla dödsfall efter vaccination rapporteras för att myndigheterna ska kunna göra en utredning och bedömning om det kan ha haft med vaccinet att göra. Vi har extremt få dödsfall som beror på vaccinbiverkan.

Skiljer det något i innehåll på det vaccin man ger till barn mot det som vuxna får?

Nej, inte för 12 år och uppåt. Dosen är lägre för barn 5-11 år.

Har vi haft kända fall av omikron i Sverige? Hur skiljer den sig från övriga varianter?

– Ja, det har vi och antalet fall med omikron ökar. Omikron har många mutationer i spike-genen, vilket gör att den har lättare att infektera personer som har en viss immunitet, antingen genom att ha haft infektionen tidigare eller är vaccinerade. Man har sett att den också sprider sig väldigt lätt. Däremot vet vi inte än om det är någon skillnad på hur svårt sjuk man blir. Det kommer mer information från studier i Storbritannien och Sydafrika inom några veckor.

Är tredje dosen vaccin samma innehåll som de två tidigare doserna?

– Ja, förutom Modernas Spikevax där halva dosen ges vid 3:e dosen.

Är det ok att använda apotekets självtest på barn under fem år?

– Borde inte vara några problem.

Kommer samhället någonsin att bli som vanligt igen?

– Ja, det är jag fullständigt övertygad om. Det här är inte första pandemin som drabbar mänskligheten. Det kommer att ta tid, men hur lång tid det tar är svårt att säga. Vi kommer att behöva anpassa oss under en period framöver och troligtvis kommer alla förr eller senare att bli infekterade med SARS-CoV-2 men de flesta inte bli svårt sjuka eftersom immuniteten är bra. Så småningom kommer det här viruset att bli som ett av våra vanliga förkylningsvirus eller som säsongsinfluensan, riskgrupper kanske kommer fortsätta behöva vaccinera sig och vissa, men klart färre än nu, kan komma att bli svårt sjuka.

Skiljer sig T-minnescellerna som skapas vid vaccin från de som skapas av kroppen vid infektion?

– T-minnesceller riktade mot SARS-CoV-2 bildas kroppen oavsett om man haft infektionen eller blivit vaccinerad. Det är samma mekanismer, både om man har en naturlig infektion eller tar vaccin. Man får ett bredare immunsvar om man haft infektionen jämfört med om man är vaccinerad, men det oklart vad har för betydelse.

Det här med att man ska testa sig vid symtom. Räcker det med självtest hemma?

– Ja, det gör det i de flesta fall. Men, även om det är negativt och man har symtom ska man undvika att träffa andra. Om det inte är covid-19 kan det vara någon annan smittsam luftvägsinfektion som ex influensa eller RS-virus.

Kan jag som gravid ta tredje dos?

– Ja.

Varför räcker det med en dos influensavaccin medan det krävs flera doser mot covid?

– Influensavaccin och covid-19-vaccinen är olika typer av vaccin, och man får olika immunsvar av de olika vaccinen.

Många länder har börjat vaccinera 5-11-åringar, tror du att det är riskfyllt?

– Det finns inget som är helt riskfritt, man väger för- mot nackdelar. När det gäller barn i den åldern finns väldigt mycket data. Miljontals barn i den åldern har vaccinerats och det är ovanligt med allvarliga biverkningar.

Barnläkarföreningen anser till exempel att risken för barnen att få komplikationer av covid-19 klart överväger risken för vaccinationsbiverkningar.

Barn utan symtom men positivt test, smittar dom?

– Ja, det kan de göra.  

Jag blir så sjuk efter vaccinet. Varför är det så? Feber och huvudvärk i 2 veckor nu.

– Oftast går de här symtomen över på någon dag om det är en biverkning från vaccinet. Jag skulle rekommendera dig att kontakta sjukvården för att få en bedömning så att det inte är något annat.

Vad har ni sett för förändringar på lungorna efter covid-19

– De som är svårt sjuka har ofta omfattande lungförändringar. I de flesta fall går det tillbaka och blir normalt, även om man varit svårt sjuk och legat på sjukhus. I enstaka fall blir det kroniska förändringar. I de allra värsta fallen har det gått så långt att man behövt transplantera lungorna. Men detta gäller de svårast sjuka IVA-vårdade patienterna. Kroniska lungförändringar är extremt ovanliga efter lindrigare sjukdom.

Vad är orsaken till påverkad syresättning som många verka ha vid postcovid?

– Det beror på att man får en virusinfektion i lungorna med inflammation vilket leder till försämrad förmåga för lungorna att ta upp syrgas till blodet.

Hur snabbt kan man få covid igen efter genomgången infektion?

– Det finns enstaka fall beskrivna av personer som fått re-infektion ganska kort efter en första covid-19-infektion, men det är mycket ovanligt. Risken börjar öka efter sex månader. Särskilt hos äldre och personer som har sämre immunförsvar. Hos unga är risken mindre.

Största skillnaden mellan att vara vaccinerad eller inte?

– Den som inte är vaccinerad har en kraftigt ökad risk att bli svårt sjuk och att sprida det vidare till personer som kan bli svårt sjuka.

Är det okej att använda apotekets självtest på barn under fem år?

– Det borde inte vara några problem.

Höjer vaccineringen blodsockret och blodtrycket?

– Inte permanent. Får man feber efter vaccination kan blodsockret höjas tillfälligt, för att sedan normaliseras igen. Blodtrycket kan också höjas tillfälligt om man får en reaktion efter vaccinet, men det är inget som blir permanent på något sätt.

Kommer covid-vaccinationen att bli återkommande?

– Ja, det finns mycket som talar för att det blir så under en längre period. Men troligtvis inte för alla, utan första hand till personer i riskgrupper och personer över en viss ålder. Vi vet inte riktigt hur det kommer att bli och hur pandemin kommer att utveckla sig.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 december 2021 11:55
Uppdaterad: 13 januari 2022 09:51
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.