11 februari, 2021

Hur jobbar vi med etisk stress, Johannes Nordholm?

Enskilda samtal och digitalt krisstöd - men kanske framför allt att sitta i grupp och tillsammans sätta ord på det som är svårt i arbetet. Det har varit några vägar för att stödja medarbetarna under pandemin, berättar Johannes Nordholm som är krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Strukturerade gruppsamtal där medarbetare får tänka och reflektera kring vad de varit med om är den åtgärd som kanske hjälpt mest under pandemin, menar Johannes Nordholm, krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Där kan man verkligen stödja och få syn på varandra. Det är det vi fått bäst respons på.”

Hur har krisstödet sett ut när det gäller personal och etisk stress?

– Dels har det funnits ett digitalt krisstödscenter som varit öppen för personal, med bokningsbara tider under dagtid. Där har det funnits möjligheter att lyfta det som varit påfrestande och svårt i arbetet och etisk stress har varit en av frågeställningarna som kommit upp. Det har även funnits personalstöd enskilt eller i grupp på enheter som jobbar med covid-19, etisk stress har varit en vanlig tematik under de samtalen. Etiskt forum har även arbetet aktivt med etiska reflektionsstunder och andra former av personalstöd i covidvården på Östra.   

Vad har ni fått höra från medarbetarna?

– Det finns flera återkommande teman skulle jag säga. Något som berör etisk stress är att medarbetarna upplevt att de inte kan arbeta utifrån de ideal de har. Etisk stress definieras av att vi vet vad vi ska göra för att göra rätt – men att vi inte kan eller får göra det på grund av organisatoriska brister eller att det inte finns tillgängliga resurser, eller på grund av åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det är väldigt påfrestande. Vi känner oss otillräckliga som vårdpersonal. En annan aspekt är att det har varit väldigt jobbigt att som medarbetare ha en osäkerhet kring var man kommer att arbeta. Det har varit en utmaning i sammanhanget, att säkerställa att medarbetare som exempelvis behövt byta arbetsplats och jobba i covidvården har fått tillräckligt stöd. 

Vad har ni kunnat ge för råd?

– Väldigt övergripande handlar det dels om stresshantering, dels om att prata om det som är prövande och svårt i arbetet. Gärna med spegling och reflektion efter varje pass, så att man inte lämnar arbetsplatsen med en tung känsla man inte satt ord på. Det är viktigt att trots pandemin försöka vara aktiv, fysiskt och socialt, utanför arbetet, för att få energipåfyllnad och återhämtning. Det är även viktigt att det finns möjlighet till handledning och att prata om etiska aspekter av arbetet, att inte vara ensam med de frågeställningarna utan känna att detta är något som kollektivet får hjälpas åt att reflektera över och ta ansvar för.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 februari 2021 13:11
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.