15 september, 2022

Höstens kökortningsinsatser är igång

Det mobila operationsteamet är i gång efter sommarperioden och nu planeras flera kökortningslördagar framöver. Målet är att beta av det uppdämda vårdbehovet efter pandemin till årsskiftet.

Här är Marie Björk, operationssjuksköterska, Johan Borg, anestesisjuksköterska och Kirsi Paavola, operationsundersköterska, från det mobila operationsteamet som för dagen genomför en operation av förstorad sköldkörtel. Fotograf: Johanna St Michaels.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fokus på att förbättra tillgängligheten och möta det uppdämda vårdbehovet efter pandemin. Nu pågår flera insatser parallellt på sjukhuset. Ett exempel är det mobila operationsteamet som under vecka 37 bedriver verksamhet igen efter sommarperioden. Under den första veckan står bland annat operationer för män med urinläckage och bröstcancerpatienter på schemat.

Det mobila operationsteamet startades våren 2021 och har hittills opererat över 350 patienter, främst inom gynekologi, plastik, urologi och endokrin halskirurgi. Under våren genomfördes operationerna på Östra och Sahlgrenska, och i höst kommer operationerna att genomföras på Sahlgrenska och Mölndal. Teamet består av två operationssjuksköterskor, en undersköterska, två anestesisjuksköterskor och en narkosläkare.

– Teamet arbetar under vardagar och rör sig mellan olika operationssalar och verksamheter genom särskilda satsningar. Arbetet med det mobila operationsteamet har lett till ett gränsöverskridande samarbete som fungerat utmärkt, säger Kristian Prytz, vårdenhetschef för det mobila operationsteamet.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är antalet väntande över 90 dagar på operation/behandling i dag drygt 7 000. Det kan jämföras med närmare 9 000 patienter när antalet var som högst under pandemin, i augusti 2021. Innan pandemin, i januari 2020, var antalet patienter väntande över 90 dagar på operation/behandling drygt 5 000. Under våren genomfördes även operationer, behandlingar och extramottagningar på särskilda helger och kvällar, något som fortsätter under hösten. Exempelvis i verksamheterna Neurosjukvård, Hud- och könssjukvård och Ögonsjukvård.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en unik utmaning som landets största universitetssjukhus med ett uppdrag som omfattar över 66 000 operationer per år. Vårduppdraget sträcker sig från länssjukvård till högspecialiserad vård på både svenska och internationella patienter, den omfattningen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ensamma om bland universitetssjukhusen i landet. Samtidigt bedriver vi forskning och utbildning, säger Anna Elander, en av de ansvariga för kökortningsprojektet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fortsätter:

– Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål är att ha betat av det uppdämda vårdbehovet efter pandemin redan till årsskiftet. Detta kan vi klara genom god planering så att vi får allt att gå i takt. Det gäller allt från produktionsplanering till schemaläggning för att uppnå en god effektivitet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 15 september 2022 07:00
Uppdaterad: 15 september 2022 07:00
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.