9 mars, 2023

Hemdialys – en viktig möjlighet till frihet för patienten

Att vara kroniskt njursjuk innebär ständiga behandlingar och stora delar av livet i vårdens händer. Genom att erbjuda olika former av egenvård vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset ge patienter som vill och kan möjligheten att ta mer av sin vård i egna händer.

Under våren 2023 startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset upp ett projekt där hemdialyspatienter får möjlighet att själva utföra viktiga mätningar av blodtryck, puls och vikt.

– Vårt mål är att patienterna ska kunna leva ett så gott liv som möjligt och i så stor utsträckning det går styra över sina egna liv, säger Linda Afsenius, vårdenhetschef för dialysmottagningarna Hem- och självdialys samt Peritonedialys.

För att ytterligare öka njurpatienternas möjlighet till självständighet kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset under våren 2023 starta ett projekt där hemdialyspatienter som vill får möjlighet att själva utföra viktiga mätningar av blodtryck, puls och vikt. Värdena förs över via en app till ett webb-gränssnitt där vården kan följa informationen och kommunicera med patienten i plattformen via chatt och video.

– Vi har fått positiv respons från de patienter som valt att testa detta. En del patienter har varit tveksamma till en början men sedan tyckt att det har varit en frihet att själva kunna välja när man ska genomföra mätningarna och slippa ta sig till och från sjukhuset, säger Linda Afsenius.

Fakta: Egenvård för njursjuka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Bland Sahlgrenska Universitetssjukhusets 200 dialyspatienter har 35 procent någon form av egenvård.
  • Ett tiotal patienter har i dag bloddialys hemma. Möjligheten finns sedan 1970-talet. Det är samma dialysform som görs på sjukhus, där blodet renas med hjälp av en dialysapparat.
  • Ett fyrtiotal patienter har i dag bukdialys hemma. Möjligheten finns sedan 1979. I bukdialys förs dialysvätskan in i buken och den egna bukhinnan används som reningsfilter. Patienten byter själv ut vätskan via en slang. Hemsjukvård kan hjälpa till vid behov.
  • Ett tjugotal patienter har i dag självständig bloddialys på sjukhuset. Patienten sköter då sin behandling självständigt på sjukhuset under mottagningens öppettider. Det används bland annat när patienten har det för trångt hemma eller inte vill ha en sjukhusmiljö hemma.
  • När vården sker hemma får patienten låna utrustning från sjukhuset. Material beställs via telefon eller mejl och levereras hem. Patienterna kommer för blodprovstagning till mottagningarna med jämna mellanrum och sjuksköterskorna gör hembesök för att kontrollera utrustningen.

Fakta: Njursjukdom i Sverige

  • Cirka en miljon svenskar beräknas ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion. De flesta vet inte om det.
  • I dag lever 10 000 svenskar med en behandling som ersätter den egna njurens funktion. Drygt 4 000 har dialys och runt 6 000 personer lever med en transplanterad njure.
  • Enkäter gjorda i patientgruppen visar att njursjuka patienter skattar sin hälsa lägre än befolkningen i övrigt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 09 mars 2023 08:00
Uppdaterad: 08 mars 2023 11:38
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.