8 maj, 2023

Här får utlandsutbildade sjuksköterskor hjälp på vägen mot svensk legitimation

I fem månader har 24 utlandsutbildade sjuksköterskor studerat svensk hälso- och sjukvård och yrkesanpassad svenska. På så sätt har de möjlighet att så småningom få sin svenska legitimation och kunna jobba som sjuksköterska i Sverige.

Årets deltagare har bestått av sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och en perfusionist. De är utbildade i ett tiotal olika länder och med anställningar i NU-sjukvården, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus. Bild: Emma Konkell.

– Att arbeta i ett nytt land, på ett annat språk och med begränsad kapacitet är otroligt svårt och frustrerande. Det har varit till stor hjälp att ha fler att prata med som sitter i samma känslomässiga berg- och-dalbana.

Det säger René Stone som är sjuksköterska på Intensivvårdsavdelning neonatal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och PLUS-deltagare.

PLUS står för Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård, och genomförs i Västra Götalandsregionens regi.

Sjuksköterskor arbetar med annat

För att få svensk legitimation behövs goda kunskaper i det svenska språket, kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. Det innebär att de flesta sjuksköterskor som kommer till Sverige arbetar inom andra yrken än de är utbildade till.

I Västra Götalandsregionen (VGR) jobbar därför många utlandsutbildade sjuksköterskor bland annat som undersköterskor och skötare. Som ett stöd i den många gånger krävande legitimationsprocessen finns PLUS.

– Genom att ge deltagarna möjlighet till förbättrade språkkunskaper och förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård fungerar vill vi ge dem en god start på sina yrkeskarriärer som sjuksköterskor i VGR, säger Jenny Lundgren, programansvarig för PLUS.

Kurser i språk och kommunikation

I PLUS-programmet ingår bland annat kurser i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering, föreläsningar och seminarier om sådant som är specifikt för svensk hälso- och sjukvård.

På så sätt får deltagarna förståelse för det svenska systemet och bästa möjliga förutsättningar att arbeta patientsäkert i VGR.

– Det är en grupp modiga personer som har gjort något väldigt svårt. De har flyttat till ett nytt land med ett nytt språk och en ny kultur. Genom PLUS har de fått en trygg plats där de fått möjlighet att landa och att lära av varandra och lära om sig själva, säger Jenny Lundgren.

Ur deltagarnas reflektionstexter:

  • ”Att vara i PLUS-programmet var en framgångsfaktor för mig, där jag fick möjligheten att tänka mig in i sjuksköterskeyrket som jag ville bli legitimerad i.”
  • ”I många fall har jag tillämpat de nya kunskaper som jag har lärt mig i kursen i mitt dagliga arbete.”
  • ”Mitt mål med Plusprogrammet var att nå en god språknivå, vilken kommer att hjälpa mig med förberedelserna inför kunskapsprov, praktisk tjänstgöring samt författningskurs, och för att kunna arbeta självständigt i framtiden.”

Får ett sammanhang

För deltagarna innebär PLUS en nyckel för att kunna jobba i Sverige. Men för de flesta är det mer än ett utbildningsprogram: det är också ett sätt att få ett sammanhang och vänner i samma situation, nyinflyttade till ett nytt land.

Under programmet ingår deltagarna i reflektionsgrupper, där deltagarna har kunnat dela med sig av sina erfarenheter från det kliniska arbetet. Grupperna är en trygg miljö med möjlighet till hjälp och stöttning och en plats att lyssna och lära.

Handledaren är ett stöd

Reflektionsgrupperna leds av en handledare, en senior sjuksköterska med lång arbetslivserfarenhet. Handledaren fungerar som stöd i alla frågor som kan uppstå när man flyttar till och börjar arbeta i ett nytt land.

– Att få vara reflektionshandledare på PLUS är ett fantastiskt uppdrag. Här träffar jag blivande kollegor från olika länder och får vara ett stöd under deras resa mot svensk legitimation. De får stöd och bekräftelse från mig och varandra i ett forum där de inte bedöms utan får vila och fylla på energi. Deltagarna ger mig vidgade perspektiv då de delar sina erfarenheter i våra samtal, säger Maria Franck Wihlborg, sjuksköterska och handledare på PLUS.

Årets deltagare har bestått av sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och en perfusionist. De är utbildade i ett tiotal olika länder och med anställningar i NU-sjukvården, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus.

Mer om PLUS

Programmet för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård (PLUS) är Västra Götalandsregionens introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare.

PLUS kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården samt ger träning i yrkesanpassad svenska.

Årets omgång sjuksköterskor är den fjärde gruppen som har genomfört programmet. Förutom sjuksköterskor har VGR även program för läkare och tandvårdspersonal.

Hos Socialstyrelsen finns mer information om hur sjuksköterskor utbildade utanför EU och EES kan ansöka om legitimation i Sverige.

Vill du veta mer om programmets upplägg eller se när nästa omgång startar för din yrkesgrupp? Här finns PLUS webbplats.

Text: Emma Konkell. Texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus.
vgrfokus@vgregion.se

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 08 maj 2023 12:58
Uppdaterad: 08 maj 2023 12:59
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.