7 oktober, 2020

Här är framtidens medicinska sekreterare

Maria Bylund tröttnade på att sitta i en skrubb långt från vårdavdelningen och skriva diktat. På avdelning 351 är de medicinska sekreterarna sjukhusklädda och har aktiva roller i ronderna. Utvecklande, tycker Maria Bylund. Fantastiskt, tycker läkarna.

På Framtidens vårdavdelning testas alla möjliga innovationer. En av dem är den uppdaterade medicinska sekreterarrollen som Maria Bylund har. Bild: Johanna Ewald St Michaels

Maria Bylund hade jobbat på restaurang, pluggat genusvetenskap och jobbat som undersköterska innan hon utbildade sig till medicinsk sekreterare. På väggen i hennes stora, ljusa rum, med utsikt över Östra sjukhusets alla byggen, hänger planscher över matsmältningssystemet och dess sjukdomar.

– Jag är en nyfiken människa. Till exempel har jag sett alla operationer våra patienter har gått igenom, fast på Youtube då. Jag lär mig otroligt mycket hela tiden och frågar gärna läkarna om de kan visa på röntgenbilden vad felet är. Jag gillar att veta vad det är jag jobbar med.

Avdelning 351 är en avdelning för patienter som genomgått kolorektalkirurgi. Men fram till nyligen kallades den också Framtidens vårdavdelning och var Sahlgrenska Universitetssjukhusets testbädd för innovationer i vården. En av innovationerna, som har fått hänga i trots att projektet Framtidens vårdavdelning har avslutats, är att den medicinska sekreterarens roll har uppdaterats. Maria Bylund har själv varit med och drivit utvecklingen sedan hon började på avdelningen för fyra år sedan.

– Från början, när vi inte var Framtidens vårdavdelning, hade jag mitt lilla rum utanför avdelningen. Folk kom och lämnade något papper till mig, sedan gick de. Jag åt inte ens lunch på avdelningen. Allt sådant kändes konstigt för mig – jag jobbade ju med avdelningens patienter och personal, varför fick jag inte vara med?

Är med på ronden

Bilden är talande, men flytten in på avdelningen är förstås bara en del. Maria Bylund har blivit anställd på avdelningen, i stället för att vara anställd på den administrativa enheten. Hon är klädd i sjukhuskläder, något som är långt ifrån självklart för personer som jobbar administrativt, och har fått en framträdande roll i arbetet kring patienterna. Hon är till exempel med på ronderna, som på avdelning 351 oftast sker inne på läkarexpeditionen.

– Vi jobbar patientcentrerat. För oss innebär det bland annat att patienten får ha sin rond i ett mer privat rum. Det kan kännas ganska utlämnande att ligga i en säng med massor av människor runt om sig.

Maria Bylund på avdelningens karaktäristiska löparbana. Bild: Johanna Ewald St Michaels

På ronden sitter Maria Bylund med och antecknar, i stället för att skriva diktat senare. Ofta deltar hon också i själva samtalet, ställer en kompletterande fråga eller noterar hur patienten verkar må. Hon förbereder utskrivningar och ser till att patienten får ett papper med tid för återbesök i handen innan hen går hem.

– En del läkare säger att jag är den enda sekreterare de kan namnet på. Det är egentligen inte så konstigt, jag deltar ju på ett annat sätt. Även för patienterna blir jag ett känt ansikte. Läkarna och sjuksköterskorna kan vara olika personer varje dag, men jag är alltid här och ofta har jag rätt bra koll på dem eftersom jag skriver deras journalanteckningar, säger Maria Bylund.

Effektiviserar rondarbetet

Under hösten har rollen utvärderats. I utvärderingen är det tydligt att i stort sett alla, både läkare och sjuksköterskor, ser den uppdaterade sekreteraren som en stor tillgång. En person skriver:

”Genom det nya arbetssättet där sekreteraren är direkt delaktig i ronden och för anteckningar i realtid, effektiviseras rondarbetet avsevärt. Värdefullt för sjuksköterskans dagliga administrativa arbete kring patienterna.”

En annan skriver att rollen har ”gjort stor skillnad i minskad dokumentationstid för sjuksköterskor och läkare. Alla yrkeskategorier som kan sammanflätas och bli en del av en kärna innebär en vinst för teamet i stort, så även när det gäller medicinska sekreterare som tidigare varit lite utanför vårdteamet.”

Stort intresse från andra

Intresset från andra enheter på sjukhuset, men även från andra vårdgivare och från studenter har varit stort.

– Många tycker det är kul att sekreteraren får plats i vårdteamet. Jag tycker jag ser två spår bland andra sekreterare – antingen tycker man detta är fantastiskt, eller så vill man hellre jobba på ett mer traditionellt sätt där man sitter i fred och skriver sina diktat. Alla är olika. Men för mig och den här avdelningen har det varit ett väldigt framgångsrikt sätt att jobba.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 oktober 2020 10:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:32
Kategori: Profilen

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.