13 mars, 2023

Hallå där, Maria Sakalaki!

Du är läkare och har gått ST-utbildningen Teknik och innovation. I sommar ska du åka till Stanford på ett utbyte i sommar för att delta i ett forskningsprojekt kring kardiologi, AI och Apple Watch. Hur gick det här till?

– I gruppen med läkare som har gått utbildningen ST teknik och innovation jobbar vi mycket med omvärldsbevakning. Peter Kelly, som var ansvarig för den första gruppen som läste ST teknik och innovation, hade kontakt med Apple och den forskargrupp på Stanford som de har jobbat med.

Efter initial kontakt kom vi fram till att det skulle kunna finnas möjlighet till samarbete i ett mindre projekt kring datainsamlingen via Apple Watch Study. Gruppen har bland annat tittat på om den är lika bra som verktyget för långtids-EKG som används idag.

Jag kommer vara borta i ungefär sex veckor i maj och juni och har fått resan finansierad via olika stipendier, bland annat ett stipendium från Vinnova för forsknings- och innovationsutbyte.

Den stora anledningen till att Stanford är intressant är ju för närheten till Silicon Valley och techbranchen. Det finns ju många andra områden, men det är väldigt attraktivt att sjukhus, universitet och företag ligger så väldigt nära varandra. 

Vad ska du göra?

– Jag kommer att ingå i en forskningsgrupp och jobba nära doktoranderna på Stanford för att lära mig lite hur de jobbar i olika forskningsprojekt. Meningen är inte att jag bara ska jobba med traditionell klinisk forskning med ett eget projekt, utan även få erfarenheter av hur de använder sig av innovation och AI på Stanford och hur långt de har kommit – hur använder till exempel forskarna innovationer från närliggande Silicon Valley? Dessutom ska jag förhoppningsvis också kunna nätverka i syfte att öka utbytet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Stanford.

Är det här projektet kopplat till det du jobbade med inom ST teknik och innovation eller din egen forskning i dina doktorandstudier?

– Under utbildningen ST teknik och innovation arbetade jag med ett projekt om hur man kan överföra information från pacemaker till journalsystem. Det är i dag en procedur med väldigt många steg – jag landade i att det finns teknik för att förenkla proceduren, men att juridiken ställer till med hinder eftersom datan inte får passera molntjänster. Så jag är ju intresserad av hur data hanteras och lagras och därför är det intressant att studera Apple Watch. Här finns en möjlighet att se hur det fungerar i USA, hur det hanteras på Stanford och vem som äger data med mera.

Min egen forskning på Sahlgrenska Akademin handlar om prediktion och prevention för hjärtinfarkt, så även om det inte är relaterat kan mina förkunskaper vara användbara.

Hur behöver SU jobba mer för att använda teknik för att utveckla sjukvården?

– Mycket tror jag handlar om att sprida kunskap om vilka möjligheter som finns inom Västra Götalandsregionen: digital hälsa, AI-center, Sense lab och Innovationsplattformen. Det handlar ju också om att ta tillvara på eldsjälarna som sitter med kompetens och intresse, för vi är tidigt i utvecklingen och behöver inte bara jobba med utveckling utan också med till exempel juridiken kring AI och datalagring. 

Jag tror inte heller att vi ska vara rädda för att börja i en liten skala. Det behövs inte alltid mänger av data och vi kan göra flera framsteg med små medel. Vi kan jobba med enkla projekt som avlastar vården, som gör det att det blir säkrare för patienter och enklare för medarbetare. Jag har själv lärt mig jättemycket i mindre projekt, inte minst att skapa kontaktnät och kunskaper för att ta mig an större projekt.

Vad är ditt tips till andra som vill forska utomlands?

– Att det är möjligt! Det går att bara lyfta luren, ringa och fråga! Det var så vi gjorde. Och det går att få finansiering, genom att söka stipendier. Man får var beredd på att det kommer att ta tid, men det kommer vara värt tiden och energin för att få ihop det. Och glöm inte att det kan vara möjligt att få med sig familjen så att de kan följa med.

Det finns också stöd att få inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nämligen via Grants Office och Sahlgrenska International Care, som kan ge viss hjälp längs vägen.

I korthet är rådet att det är möjligt, men man får vara beredd på lite berg-och-dalbana innan allt är klart.

Vad hoppas du ska bli resultatet?

– Jag vill bli motiverad och inspirerad att bättre förstå och hur vi ska implementera och bygga upp en organisation för att använda mer teknik i vården! Jag hoppas också kunna lära mig mer om AI och få inspiration av hur de jobbar i USA.

Troligen kommer det inte betyda så mycket för mina egna doktorandstudier, men kanske får jag med mig kunskaper från olika artiklar och statistik som kan användas. Och så hoppas jag att få ett givande utbyte, att jag skaffar mig nya vänner och kollegor i Stanford för att bygga upp ett kontaktnät som inte minst kan användas av fler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Men sedan vet man aldrig vart det ska leda. Att gå utbildningen ST teknik och innovation var som att öppna en dörr som ledde till den här möjligheten. Nu får vi se vad som finns bakom denna dörr.  

Här kan du söka stipendier för forskning utomlands

Vinnova: Sök finansiering från Vinnova | Vinnova

Göteborgs läkarsällskaps resebidrag: Resebidrag – Göteborgs läkaresällskap (goteborgslakaresallskap.se)

Svenska läkarsällskapets resebidrag: Resebidrag – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

För anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns mer information om hur du söker medel för forskning och innovation samt kontaktlänkar till stödorganisationer på Att söka medel – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se).

Sahlgrenska International Care är Sahlgrenska Universitetssjukhusets centrum för internationella samarbeten som bidrar till utveckling av vård – lokalt och globalt. Om du som anställd på SU eller din verksamhet är intresserad av att inleda ett nytt internationellt samarbete, kontakta Sahlgrenska International Care.Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 13 mars 2023 14:39
Uppdaterad: 13 mars 2023 14:39
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.