23 februari, 2022

Hallå där, Jenny Wiman

Projektledare för Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 3–4 maj. Det här är tredje året du projektleder Kvalitetsdagarna - och i år har det skett lite förändringar.

Under pandemin har det gjorts väldigt mycket och bra utvecklingsarbete trots en hög arbetsbelastning i flera verksamheter, säger Jenny Wiman. Bild: Ines Sebalj.

 – Efter två år med pandemi och mer eller mindre digitala event planerar vi för att återigen genomföra Kvalitetsdagarna på Svenska Mässan med publik på plats. Skillnaden nu är att vi faktiskt tror att det kommer att bli av. Att träffas och nätverka är en viktig del av Kvalitetsdagarna.

En nyhet i år är att en jury om fem personer utser vinnaren av Kvalitetspriset. I juryn finns förutom personer från vården även en patientrepresentant och en representant för näringslivet. Tanken är att få in fler perspektiv i bedömningen, inte minst från dem som vi är till för. Bedömningskriterierna är också lite omarbetade så att patientnytta och resultat väger något tyngre än tidigare. De nominerade bidragen utses som tidigare av Funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet (FKP).

Vad räknas som ett kvalitetsarbete?

– När man arbetat strukturerat och metodiskt för att förbättra ett arbetssätt eller en process, som leder till patientnytta i någon form. Det kan till exempel handla om lösningar som frigör tid eller resurser som gör att man kan korta köer, förbättra patientupplevelsen eller skapa en bättre arbetsmiljö. Både vårdverksamheter och administrativa verksamheter kan skicka in bidrag – även en enhet som inte träffar patienter kan såklart bidra till stor patientnytta. För inspiration kan man titta på förra årets nominerade bidrag på intranätet (länk till Kvalitetsdagarna – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)

Varför ska man vara med och tävla?

– För äran och möjligheten att vinna pengar så att man kan arbeta ännu mer med utveckling. Och för att sprida goda idéer till fler! Nio av bidragen får möjlighet att presentera sina arbeten inför en stor publik på Kvalitetsdagarna. Så tveka inte att skicka in ert bidrag om ni gjort ett utvecklingsarbete! Sista dagen för det är 14 mars.

Årets tema är ”Tillsammans tar vi nästa steg”, berätta om det!

– Under pandemin har det gjorts väldigt mycket och bra utvecklingsarbete trots en hög arbetsbelastning i flera verksamheter. Det har pågått mycket samarbete mellan enheter och verksamheter för att hantera nya situationer. Att göra något tillsammans är ofta en förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbete; det har vi sett under pandemin och det vill vi ta fasta på ännu mer när vi nu tar nästa steg. Under Kvalitetsdagarna kommer temat att avspeglas i föreläsningarna och vara en röd tråd genom programmet.

Till vem riktar sig Kvalitetsdagarna?
– Till alla medarbetare. Alla som genomfört ett kvalitetsarbete är välkomna att skicka in sitt bidrag och alla kan delta som besökare på Kvalitetsdagarna i maj. Det är samma program båda dagarna för att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma.

Till sist, vad har du för förhoppningar om årets Kvalitetsdagar?

– Jag hoppas verkligen att det ska bli trevliga och inspirerande dagar. Kvalitetsdagarna är ett evenemang för hela sjukhuset, där alla medarbetare har möjlighet att inspireras och ta del av allt fantastiskt som görs. Jag hoppas att  så många som möjligt ges möjlighet att vara med.


Var med och tävla om Kvalitetspriset 2022
Bidrag till tävlingen kan skickas in till och med 14 mars. Du hittar mallen för abstracts på Kvalitetsdagarnas sida på intranätet. Här kan du också titta på presentationer från förra årets nominerade till Kvalitetspriset.


Om Kvalitetspriset

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris är ett vandringspris som inrättades 2005. Pristagare kan vara ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som på föredömligt sätt bedriver ett strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samtliga bidrag som anmäls är med och tävlar om Kvalitetspriset. Vinnaren presenteras under Kvalitetsdagarnas första dag och får förutom vandringspriset en prissumma om 40 000 kronor samt ett diplom. Även två hederspris delas ut.

Årets Kvalitetsdagar arrangeras 3–4 maj på Svenska mässan. Anmälan öppnar i slutet av mars. Programmet som innehåller föreläsningar med både externa och interna talare är samma båda dagarna.

Text: Therese Oskarsson
Publicerad: 23 februari 2022 10:12
Uppdaterad: 04 mars 2022 08:58
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.